opis szlaku: Wisła Nowa Osada – Cienków – Gawlasi – Zielony Kopiec – Malinowska Skała – Przełęcz pod Malinowem – Szczyrk Solisko

strona 2/4

Ze szczytu roztacza się piękna, obszerna panorama, ograniczona częściowo jedynie od południa lasem. Spoglądając od strony karczmy w lewo, zobaczymy masyw Cieńków Wyżni, za nim nieco po lewej Gawlasi, dalej Zielony Kopiec, na nieco bliższym planie w dolinie zabudowania Wisły Malinki wspinających się po przeciwległych stokach dopełniających panoramę odpowiednio Smrekowca, oraz Jawierznego. Widoki te w różnym zakresie będą nam towarzyszyć przez najbliższe półtorej godziny.

Widoki z polany przed Karczmą Jedlewo, widać również wyciąg „Cieńków” umożliwiający łatwe dotarcie w to miejsce z Wisły Malinki. Zdjęcia na dole: po lewej widok w kierunku masywu Malinowa, po prawej Gawlasi – jeden z naszych celów…

Z polany schodzimy za traktem w dół, który odbijając nieco w prawo, strawersuje zbocza masywu, prowadząc przez krótki mieszany las. Chwilę potem staniemy na krawędzi malowniczej hali, obejmującej znaczną część grzbietu pasma Cieńków, od miniętej polany za Cieńków Niżni, aż po podejście pod Cieńków Wyżni. Czyni to ten odcinek wybitnie widokowym, prawdziwą perełką rzeczowej trasy. Nie powinno nas więc dziwić że rejon ten szczególnie w okresie letnim przyciąga szerokie rzesze turystów jak i rowerzystów. Ogólna charakterystyka całej opisanej trasy aż po Gawlasi czyni ją znakomitą właśnie dla tych ostatnich. Popularności pasma sprzyja również na pewno obecność wymienionych wyciągów, oraz bliskość kurortu jakim bez wątpienia jest Wisła.

…z polany schodzimy za traktem w dół, który odbijając nieco w prawo, strawersuje zbocza masywu, prowadząc przez krótki mieszany las. Chwilę potem staniemy na krawędzi malowniczej hali, obejmującej znaczną część grzbietu pasma Cieńków, od miniętej polany za Cieńków Niżni, aż po podejście pod Cieńków Wyżni. Czyni to ten odcinek wybitnie widokowym, prawdziwą perełką rzeczowej trasy. Na dole po lewej zbliżenie na kulminację masywu Gawlasi.

Przyznam że gdy po raz pierwszy od blisko 40 lat powróciłem w to miejsce, byłem głęboko poruszony jego majestatem i urodą, tym bardziej że o dodatkową oprawę zadbała sama jesienna aura. Przez zielony grzbiet i zbocza masywu wiła się wstęga drogi, prowadząc wśród niewielkich skupisk lub pojedynczych pięknych starych drzew liściastych. Ponad pofalowaną wznoszącą się ku niebu szmaragdową halą, wysoko w górze – nieco po lewej, wznosił się szczyt Gawlasi, przed nim częściowo zalesiony szczyt Cieńków Wyżni. Oczarowany podążałem w dół, by po chwili dotrzeć w rejon kolejnej karczmy – Restauracji Ranczo Cieńków. Ulokowanego tuż pod niewielką kulminacją szczytu Cienków 716 m n.p.m., tam na zielonej wyspie rośnie ponad stuletnia dzika czereśnia. Drzewo z piękną historią, mawia się że kto pod tym drzewem pocałuje swego wybranka na zawsze będzie z nim złączony miłością, a ci którzy miłości poszukują mogą tu właśnie ją odnaleźć. Czereśnia ta brała udział w 2021 roku w konkursie na „Drzewo Roku Klubu Gaja”. W miejscu tym organizowane są również różnego typu wydarzenia kulturalne, występy, swój koncert miała tam również Renata Przemyk. Pod drzewem postawiono drewnianą ławkę z wyciętą w opieradle nazwą szczytu.

Cienków 716 m n.p.m. – cechuje się wybitnymi walorami widokowymi, trudno nie dać się oczarować temu miejscu… na kulminacji szczytu (zdjęcie po lewej na górze) rośnie ponad stuletnia dzika czereśnia. Drzewo z piękną historią, mawia się że kto pod tym drzewem pocałuje swego wybranka na zawsze będzie z nim złączony miłością, a ci którzy miłości poszukują mogą tu właśnie ją odnaleźć.

Spod czereśni roztaczają się wspaniałe, niczym nie ograniczone widoki. Spoglądając na wprost w kierunku grzbietu Cieńków, zobaczymy wijącą się wstęgę drogi, pnącą się malowniczą halą na kolejny szczyt pasma – Cieńków Postrzedni, wyżej masyw Cieńków Wyżni, ponad nim nieco po lewej w tle, dominujący w pejzażu masyw Gawlasi, obracając się wciąż w lewo w tej samej linii szczyt Zielonego Kopca, Przełęcz pod Malinowską Skałą oraz ją samą, dalej Malinów, Jawierzny i Smerekowiec, a w dolinie zabudowania Wisły Malinki. Wciąż obracając się wokół osi (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), za nami częściowo zalesiony kopiec Cieńków Niżni z budynkiem karczmy Jedlewo, w tle grzbiet masyw Zadniego Gronia, na zboczach którego dostrzeżemy charakterystyczne zabudowania Zameczku Prezydenta RP, a w dole taflę sztucznego zalewu w Wiśle Czarne (Jezioro Czerniańskie). Nieco bardziej z przodu i po lewej opadające ku temu ostatniemu zbocza Czupla (Czarnego), dalej Zrąb Bobrowski, Przysłop, częściowo widoczny masyw Baraniej Góry, oraz Magurki Wiślańskiej.

Cienków 716 m n.p.m. – na górze po widok wstecz, po lewej Restauracji Ranczo Cieńków, po prawej Karczma Jedlewo którą niedawno mijaliśmy, pośrodku po lewej widok w kierunku Malinowa, oraz w dolinie Wisły Malinki, po prawej Zrąb Bobrowski, Przysłop, Wierch Równiański, oraz częściowo widoczny masyw Baraniej Góry. Na dole po lewej widok w kierunku sztucznego zalewu w Wiśle Czarne (Jezioro Czerniańskie), oraz zlokalizowanego tuż nad nim, na zboczach Zadniego Gronia, charakterystyczne zabudowania Zameczku Prezydenta RP – którego zbliżenie widać na zdjęciu po prawej.

Gdy nacieszymy oczy pięknem otaczających panoram, powracamy na trakt ruszając dalej w górę, w kierunku masywu Cieńków Postrzedni. Szlak poprowadzi łagodnie w dół, w stronę siodła, gdzie natrafimy na skrzyżowanie dróg, tu w lewo w dół odbija droga do Wisły Malinki. W prawo natomiast odbija ścieżka umożliwiająca zejście do Wisły Czarne, my wciąż oczywiście podążamy na wprost, o czym dodatkowo poinformuje nas drogowskaz umieszczony na pobliskim drzewie. Mijając siodło trakt zaczyna się wznosić, początkowo łagodnie, potem nieco intensywniej. Wędrując warto się oglądać wstecz, widoki są doprawdy zachwycające.

Szlak wciąż prowadząc w górę, zakręci łagodnie w lewo, następnie w prawo, trawersując kulminację częściowo zalesionego masywu. Niedługo potem złagodnieje, przeprowadzając przez zagajnik, za którym po prawej stronie traktu natrafimy na drewnianą platformę widokową oraz kolibę. Kontynuując wędrówkę, trakt wprowadzi nas w las mieszany. Na tym odcinku podejście będzie dość intensywne, dotychczas gruntowy trakt wyłożono tu betonowymi płytami. W miejscu tym wskazane jest zachowanie wzmożonej uwagi, mniej więcej w połowie podejścia droga się rozwidla, a nasz żółty szlak odbija w lewo. Kilka minut potem las zacznie rzednąć, by w końcu ustąpić miejsca kolejnej malowniczej hali, acz już nie tak rozległej jak wcześniejsze.

Podążając otwartym terenem, kontynuujemy marsz zdobywając kolejne metry wysokości. Będzie to już podejście pod dobrze tu już widoczny szczyt masywu Cieńków Postrzedni. Trakt poprowadzi łagodnym łukiem w prawo, następnie w lewo, by po kilkunastu minutach marszu ponownie doprowadzić do krawędzi lasu, prowadząc przez chwilę wzdłuż niego, by ostatecznie znów zanurzyć się leśnej zieleni. Ponownie zachęcam do oglądania się wstecz, wraz ze zdobywaniem kolejnych metrów wysokości, rosnąć będzie też zakres panoram. Do już wcześniej wymienionych szczytów dołączą widoczne tle, po prawej masyw Wielkiej Czantorii, dalej w lewo pasmo Soszowa aż po Stożek Wielki. Spoglądając natomiast w kierunku naszego marszu, po lewej od szczytu Gawlasi, w obniżeniu pomiędzy Zielonym Kopcem, a Malinowej zobaczymy w większości wylesiony szczyt Malinowskiej Skały.

…po minięciu drewnianej platformy widokowej, kontynuując wędrówkę, trakt wprowadzi nas w las mieszany. Na tym odcinku podejście będzie dość intensywne, dotychczas gruntowy trakt wyłożono tu betonowymi płytami.

…opuściwszy las, podążając otwartym terenem, kontynuujemy marsz zdobywając kolejne metry wysokości. Będzie to już podejście pod dobrze tu już widoczny szczyt masywu Cieńków Postrzedni. Wędrując warto oglądać się wstecz, wraz ze zdobywaniem kolejnych metrów wysokości, rosnąć będzie też zakres panoram. Do już wcześniej wymienionych szczytów dołączą widoczne tle, po prawej masyw Wielkiej Czantorii, dalej w lewo pasmo Soszowa aż po Stożek Wielki (II rząd / zdjęcie po prawej). W III rzędzie po lewej i prawej widok w kierunku Malinowa, oraz przełęczy pod nim, na dole widoczny w tle Zielony Kopiec, po prawej Malinowska Skała.

Niedługo po wejściu w las, trakt złagodnieje, następnie znów zacznie się wznosić, acz już nie tak intensywnie, zakręcając w lewo, by w końcu doprowadzić do otwartej na prawą stronę polany. Natrafimy tam na niewielka wiatę z ławą i stołem, następną tablice informacyjną, oraz… huśtawkę. Będzie to już szczyt Cieńków Postrzedni 867 m n.p.m..

…na dole po prawej – Cieńków Postrzedni 867 m n.p.m.

Ruszając w dalszą wędrówkę, trakt ponownie zagłębia się w pięknym mieszanym lesie. Szczególnie urokliwie prezentuje się on jesienią, gdy drzewa strojne są w różnobarwne liście. Do przebycia mamy około 1750 metrów do ostatniego wierzchołka pasma – Cieńków Wyżni. Przez najbliższe kilkanaście minut (około 1400 metrów) podążając będziemy lasem za wznoszącą się, lub dającą nam chwilę wytchnienia drogą. W końcu szlak łagodniejąc wyprowadzi nas na krawędź opadającej w dół, otwartej na prawo hali z pojedynczym gospodarstwem. Ponad nią, po drugiej stronie doliny wznosi się dominujący w pejzażu masyw Baraniej Góry, po prawej Wierch Równiański i dalej Magurka Wiślańska. Jeśli aura nam sprzyja i dobrze się przyjrzymy dostrzeżemy górny taras wieży widokowej na Baraniej Górze. Te widoki, w podobnym zakresie będą nam teraz towarzyszyć aż do rozstai pod Gawlasi.

Po opuszczeniu Cieńków Postrzedni 867 m n.p.m. szlak ponownie wprowadza nas w las, prowadząc to łagodniej, to intensywnie w górę, by po kilkunastu minutach doprowadzić do otwartej na prawo polany z pojedynczym gospodarstwem. Ponad nim, po drugiej stronie doliny wznosi się dominujący w pejzażu masyw Baraniej Góry, po prawej Wierch Równiański i dalej Magurka Wiślańska. Jeśli aura będzie łaskawa powinniśmy dostrzec nawet zarys wieży widokowej na Baraniej (zdjęcie w II rzędzie po prawej). Mijając polanę podążamy w ciąż w górę, gdzie zobaczymy skrzyżowanie dróg, a wcześniej po prawej kolejną wiatę z ławami i stołem…

.


opis szlaku: JaWisła Nowa Osada – Cieńków – Gawlasi – Zielony Kopiec – Malinowska Skała – Szczyrk Solisko / strona 2/4

publikacja: 10.01.2023 / opracowanie i zdjęcia: Sebastian Nikiel

Informacja: autor dołożył wszelkich starań aby przedstawiony opis był możliwie szczegółowy i poprawny, nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędy nawigacyjne osób które zdecydują się na pokonanie rzeczowej trasy. Autor nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające ze złego przygotowania do przebycia rzeczowej trasy, złych warunków pogodowych, oraz zmian w przebiegu ścieżek i szlaków czy ich dostępności, jak i ewentualnych szkód powstałych podczas jej pokonywania. Decyzja o przejściu opisanej trasy jest decyzją indywidualną, która powinna być oparta o analizę własnych umiejętności i kondycji fizycznej.

Informacje prawne: cytaty i informacje o opisywanych obiektach, lub miejscach, wykorzystano w opracowaniu zgodnie z art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jako ograniczenie majątkowych praw autorskich na rzecz dozwolonego użytku, zgodnie z nowelizacją rzeczowej ustawy z 2015 roku, wyłącznie w celu prezentacji i szerszego omówienia poruszanych wątków, pozostających w związku z jego głównym tematem.

Prawa autorskie – można wykorzystywać nieodpłatnie wyłącznie w zastosowaniach niekomercyjnych, oraz z uznaniem i zachowaniem autorstwa, zgodnie z licencją Creative Common 3.0 – www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license – www.creativecommons.org