Regulamin strony

Regulamin i zasady zachowania prywatności serwisu…

.

 

.

część I

Polityka prywatności / udostępniane dane:

 1. Serwis internetowy „Życie pisane górami – o pasji, górach i walce…”, zarejestrowany pod domeną www.zyciepisanegorami.pl, którego jedynym właścicielem i administratorem jest Sebastian Nikiel, nie gromadzi w sposób trwały żadnych danych personalnych.
 2. W przypadkach korzystania z formularza kontaktowego, istnieje konieczność podania własnego adresu mailowego, informacje te wykorzystywane są jednak wyłącznie w celu kontaktu z użytkownikiem strony i w żadnym wypadku nie są one udostępniane osobom trzecim.
 3.  Serwis umożliwia również kontakt z właścicielem strony za pośrednictwem konta e-mail (wykorzystując do tego podany e-mail właściciela).
 4. Dane przekazane w wiadomości wykorzystywane są wyłącznie do komunikacji z osobą piszącą i w żadnym wypadku nie są one udostępniane osobom trzecim.
 5. Wyjątkiem od punktu 2 i 3 są sytuacje naruszenia zasad kodeksu prawa, przesyłanie na adres mailowy, lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego z poziomu serwisu wiadomości godzących w interesy i dobre imię właściciela witryny.
 6. Serwis „Życie pisane górami – o pasji, górach i walce…” zarejestrowany pod domeną www.zyciepisanegorami.pl, okresowo organizuje na swych łamach konkursy, w związku z czym:
  • Ze względu na wymogi organizacyjne istnieje obowiązek podania minimum danych osobowych w celu zapewniania możliwości kontaktu z uczestnikiem konkursu, oraz celach związanych wyłącznie z realizacją danego konkursu.
  • Jedynie osoby nagrodzone będą proszone o podanie (imię, nazwisko, dane adresowe…) danych personalnych koniecznych do przesyłania nagrody.
  • Dane te jednak pozostają wyłącznie do wiadomości właściciela witryny i nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim. Nie będą też przechowywane w sposób trwały, lecz po upływie 90 dni od chwili zakończenia konkursu będą w sposób permanentny kasowane, szczegółowe przepisy dotyczące zasad zachowania prywatności reguluje odpowiedni dla danego konkursu regulamin.
 1. Serwis www.zyciepisanegorami.pl, nie emituje treści wymagających specjalnej ochrony narzucanej przepisami prawa w stosunku do osób niepełnoletnich, w związku z czym nie monitoruje wieku użytkowników odwiedzających serwis. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji bez wiedzy prawnych opiekunów.
 2. Serwis www.zyciepisanegorami.pl wykorzystuje serwery firmy KYLOS sp. z o. o. świadczącej dla niego usługi hostingowe, administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie serwisu w zakresie nie zawinionym przez niego.

część II

Pliki Cookies:

Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika odwiedzającego witrynę www.zyciepisanegorami.pl i przeznaczone są do korzystania z pełnej funkcjonalności działów witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

*  *  *

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • Dostosowania zawartości stron internetowych witryny do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • Wyświetlania w sposób nieprzerwany, oraz nie obciążający łącza internetowego Użytkowania plików graficznych wymagających cookies – są to takie elementy jak: animacje Flash, zagnieżdżone na stronie filmy, skrypt wykonawczy galerii etc…
 • W ramach witryny stosowane są zasadniczo tylko jedne typy plików cookies: tak zwane cookies „stałe” (persistent cookies). Pliki takie przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies, lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

*  *  *

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • wykonawcze dla poprawnego odtwarzania niektórych z funkcji graficznych witryny

Jak usunąć / zablokować pliki cookies:

 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 • Użytkownicy witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
 • Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach opcji przeglądarki internetowej.
 • Informuje jednak Państwa, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych witryny.

*  *  *

Jeśli nie akceptujesz cookies możesz zablokować je z poziomu ustawień „Opcji” Swojej przeglądarki, lub opuścić witrynę. Informuje równocześnie Państwa, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych witryny.

część III

Prawa autorskie / zasady wykorzystania zasobów witryny:

 1. Wszystkie materiały dostępne na stronie, z wyłączeniem wymienionych w punkcie 2 części III regulaminu, są udostępniane nieodpłatnie wyłącznie w przypadku niekomercyjnego wykorzystania, oraz z zachowaniem wskazania autorstwa i pochodzenia wykorzystywanego materiału zgodnie z treścią licencji Creative Common – wersja 3.0 dla Polski i 4.0 międzynarodowej.
 2. Materiałami których zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób, w tym publikowania, czy przetwarzania w całości lub części, jak i elementów graficznych, w tym fotografii są:
  • fotografie i materiały promocyjne, stworzone lub opublikowane na życzenia osób i instytucji trzecich posiadających pełnie praw do dysponowania nimi
  • testy sprzętów, odzieży, czy akcesoriów, dostępnych w dziale pod tą samą nazwą (SPRZĘT) w przypadku zawarcia takiej informacji w stopce danej recenzji
  • fotografie uczestników konkursów prowadzonych przez administratora witryny www.zyciepisanegorami.pl zamieszczane w „Galerii Konkursowej”, oraz na stronach informacyjnych danego konkursu
  • inne materiały w których dodano w stopce informację o takim zakazie
 3. Pełny tekst licencji Creative Common – wersja 3.0 dla Polski i 4.0 międzynarodowej: www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.pl

.


regulamin i zasady zachowania prywatności serwisu – „Życie pisane górami – o pasji, górach i walce…” – www.zyciepisanegorami.pl

regulamin opracowano i opublikowano: 25.05.2018

zaktualizowano i uściślono zapisy o prawach autorskich: 06.01.2019