WYDAWNICTWA WŁASNE

W SKRÓCIE O TOMIKACH  / JAK KUPIĆ  /  DANE DLA WPŁAT  /  KUPUJĄC – POMAGASZ  /  PODZIĘKOWANIA TOMIKI:  W POSZUKIWANIU RÓWNOWAGI TOMIK  /  ODNALEŹĆ ŚWIATŁO W CIEMNOŚCI  /  POZA KRAWĘDZIĄ  / NA KRAWĘDZI

Tytułem wstępu…

W niniejszym dziale znajdą Państwo skrócone informację o wszystkich wydanych przeze mnie tomikach poezji, w tym najnowszego wydanego w czerwcu 2019 roku „W poszukiwaniu równowagi…”, oraz trzech wcześniejszych: wydanego w 2016 roku tomiku „Odnaleźć światło w ciemności”, wydanego w roku 2014 „Poza krawędzią” i debiutanckiego „Na krawędzi” wydanego w roku 2013.

W dziale natraficie również na informację dotyczące zasad możliwości zakupu każdego z osobna, jak i wszystkich tomików razem. Ze względu na brak możliwości sfinansowania w chwili obecnej dodruku tychże pozycji, przygotowana została możliwość zakupu ich wersji cyfrowej w formacie PDF. Z niniejszej strony, jak i strony każdego z tomików, można również pobrać darmowe fragmenty każdego z wymienionych tomików (plik PDF). Serdecznie zapraszam do poznania tomików…

w skrócie o tomikach…
„W poszukiwaniu równowagi…”

„W poszukiwaniu równowagi…” – czasach, gdy niczym głowy hydry odrastają ekstremizm i populizm, gdy wszelkiej maści demagodzy i samozwańczy zbawiciele narodów karmią społeczeństwo tymi samymi hasłami, które w przeszłości skąpały ludzkość w morzu krwi, jak nigdy wcześniej potrzeba nam wszystkim równowagi i zdystansowania od tych zjawisk. Potrzeba też wewnętrznej reminiscencji, zatrzymania się i spojrzenia wstecz.

Musimy dziś przypomnieć sobie, jak odnajdywać i doceniać piękno w rzeczach prostych i małych. Sam nie jestem wolny od pokusy konformizmu oraz posłuchu tym czy innym hasłom, dlatego i ja wciąż poszukuję tej równowagi – starając się czerpać z rzeczy dobrych i pięknych, które są przecież obecne wokół nas. O tych wszystkich właśnie wątkach traktuje już czwarty mój tomik poezji, czasem stawiając trudne pytania, piętnując społeczną niepamięć i moralnie naganne zjawiska, ale też opowiadając o miłości i pięknie…

 • format: A5 / 152 x 214 mm
 • stron: 60

WYBRANE AUTORSKIE GRAFIKI ZAMIESZCZONE W TOMIKU:

„Odnaleźć światło w ciemności”

„Odnaleźć światło w ciemności” – trzeci autorski tomik poezji, tym razem stanowiący połączenie rozpoczętej w dwóch poprzednich tradycji wydawania utworów z kolejnych następujących po sobie lat z zaproszeniem do podróży w przeszłość, do zapoznania się z wierszami zebranymi, niepublikowanymi we wcześniejszych tomikach. Tomik otwierają wiersze z roku 2015, prowadząc następnie do 2014 roku, są więc kontynuacją historii opowiadanej przez tomik I i II, druga natomiast część tomiku prezentuje wybrane wiersze z lat 2003 – 2013.

Tomik ten ma o wiele bardziej zróżnicowaną tematykę od swych poprzedników, co jest bezpośrednim odbiciem emocji i myśli, które są pokłosiem niespokojnych, często tragicznych wydarzeń na świecie w ostatnich latach, ale też i zmian, jakie zachodzą w naszym kraju. Przede wszystkim jednak tomik, jak wcześniejsze, jest zapisem mojej własnej walki…

 • format: A6 109 / 152 mm
 • stron: 60

WYBRANE AUTORSKIE GRAFIKI ZAMIESZCZONE W TOMIKU:

„Poza krawędzią”

„Poza krawędzią” – drugi autorski tomik poezji, tym razem zawierający utwory zebrane z lat 2009 – 2013 o zróżnicowanej tematyce, poruszające się zarówno w kręgu spraw codziennych, marzeń, snów, rozważań nad przemijalnością i dylematami moralnymi, etycznymi, oraz oczywiście tak drogich mi gór. Niniejszy tomik nie bez powodu wiąże się blisko z pierwszym debiutanckim tomikiem. Tomik pierwszy prowadził nas przez lata 2003–2008, czyli okres bezpośrednio poprzedzający drastyczną zmianę mojego losu, która zapoczątkowana została w roku 2005, gdy to w wyniku wypadku uszkodziłem kręgosłup.

Rokiem przełomowym, kiedy utajony dotychczas wróg w pełni, z całą siłą ujawnił swoje oblicze i został zidentyfikowany – był rok 2009. Właśnie wówczas rozpocząłem zupełnie nową, o wiele bardziej dramatyczną walkę z boreliozą, która szybko zawładnęła moim ciałem, całkowicie odmieniając moje życie i właśnie od tych trudnych lat zaczyna się zbiór wierszy zamieszczonych w tomiku „Poza krawędzią”.

Również dlatego zauważyć można powiązanie znaczeniowe tytułów tomików. „Na krawędzi” – czyli tuż przed rozpoczęciem nowego dramatycznego etapu mojego życia, początek walki, poszukiwania nowej drogi, następnie „Poza krawędzią” – czas, gdy wkroczyłem w otchłań ciężkiej, trwającej po dziś dzień walki z chorobą. Walki prowadzonej na kilku frontach równocześnie…

 • format: A6 109 / 152 mm
 • stron: 60

WYBRANE AUTORSKIE GRAFIKI ZAMIESZCZONE W TOMIKU:

„Na krawędzi”

„Na krawędzi” – mój pierwszy autorski tomik poezji wydany w styczniu 2013 roku. Zebrane w nim wiersze pochodzą z lat 2003 – 2008. Utwory zostały tak wyselekcjonowane by przedstawiać jak najszerszy przekrój tematów poruszanych w mojej twórczości. Znalazły się tam wiersze czerpiące inspirację ze zwykłych codziennych, życiowych sytuacji, będące reminiscencją snów, myśli, marzeń, jak i też utwory zajmujące miejsce szczególne w moim sercu – wiersze poświęcone górą.

Lata z których wiersze zostały wybrane nie są też przypadkowe, lecz są jest świadomym zabiegiem. Wybór ten dzieli bowiem moją twórczość na dwa okresy, z małą częścią wspólną pomiędzy nimi. Okresy te zamykając się w latach 2003 – 2008 i kolejny 2009 do dziś… czemu akurat tak? No cóż… stali bywalcy mojej strony, wiedzą już zapewne że życie jakie znałem, to kim byłem wcześniej, zmieniło się nagle w dwóch odsłonach dramatu – pierwszy akt nastąpił w maju 2005 roku gdy uszkodziłem kręgosłup. Drugi akt miał miejsce gdy los zadrwił okrutnie ze mnie i nie poprzestał na uszkodzonym kręgosłupie, postępujących niedowładach w nogach, bólu, oraz uszkodzonym kolanie i zaatakował tym razem w postaci choroby zdiagnozowanej w połowie 2009 roku – boreliozy. Jak łatwo zauważyć pojawia się tu też „część wspólna”, są to lata pomiędzy uszkodzeniem kręgosłupa – maj 2005, a początkiem zmasowanego ataku wówczas jeszcze nie nazwanej choroby – boreliozy – który nastąpił w maju 2009…

 • format: A6 109 / 152 mm
 • stron: 60

WYBRANE AUTORSKIE GRAFIKI ZAMIESZCZONE W TOMIKU:

JAK KUPIĆ – zasady sprzedaży…

Każdy z tomików można nabyć na dwa sposoby:

 1. Zakup bezpośredni u mnie
 2. Zakup na platformie www.charytatywni.allegro.pl / obecnie wycofany

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych wariantów znajdziecie Państwo poniżej. Serdecznie zapraszam do zakupu…

zakup bezpośredni u mnie / cennik tomików

W chwili obecnej jedyną możliwością zakupu każdego z tomików osobno, lub wszystkich czterech równocześnie, w wersji cyfrowej (plik PDF), jest bezpośredni zakup u mnie.

Zasady:

 1. Sumę za wybrany tomik lub tomiki należy wpłacić na podane poniżej moje subkonto w Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko, w tytule wpłaty wpisując: Pani / Pan (imię nazwisko kupującego) dla Sebastiana Nikiel id 34/N za zakup tomików / tomiku (tutaj tytuł/y).
 2. Wysłać do mnie wiadomość mailową za pomocą formularza kontaktowego w dziale „KONTAKT”, lub na adres mailowy: zyciepisanegorami@gmail.com z informacją o dokonanej wpłacie, oraz wybranych tytułach tomików, których dotyczy sprzedaż („Na krawędzi”, Poza krawędzią”, czy „Odnaleźć światło w ciemności”, lub w „Poszukiwaniu Równowagi”), oraz podać e-mail na który wysłane mają zostać tomiki.
 3. Następnie otrzymają Państwo wiadomość zwrotną z potwierdzeniem zakupu.
 4. Tomiki zostaną wysłane w ciągu 24 godzin po zaksięgowaniu wpłaty na subkonto fundacji jako:
  • załącznik do maila w przypadku tomików pojedynczych
  • jako bezpieczny link, dostarczony mailem, prowadzącym do skompresowanego folderu ZIP z wybranymi tomikami poezji

.

UWAGA – jeśli zależy Państwo na czasie do maila z informacjami o zakupie można dołączyć potwierdzenie wpłaty wówczas tomiki w postaci plików PDF zostaną wysłane na wskazany przez Państwa mail w ciągu 24 godzin, bez oczekiwania na zaksięgowanie wpłaty.

.

Cennik tomików w wersji elektronicznej (PDF) przy zakupie bezpośrednim:

 • zakup pojedynczych tytułów:
  • Tomik poezji „W poszukiwaniu równowagi…”: 8,00 zł
  • Tomik poezji „Odnaleźć światło w ciemności”: 8,00 zł
  • Tomik poezji „Poza krawędzią”: 8,00 zł
  • Tomik poezji „Na krawędzi”: 8,00 zł
 • zakup kilku lub wszystkich tytułów:
  • dwa dowolnie wybrane tomiki: 15,00 zł
  • trzy dowolnie wybrane tomiki: 21,00 zł
  • cztery dowolnie wybrane tomiki: 26,00 zł

.

Powyższe ceny nie są oczywiście sztywnym imperatywem, jeśli ktoś nie może wpłacić podanej kwoty, lub chciałby hojniej wesprzeć moją walkę z chorobą wpłacając więcej, ucieszę się z każdego wsparcia – gdyż każde z nich pomaga mi wciąż trwać oporem wobec destrukcyjnej choroby i kontynuować leczenie…

dane dla wpłat bezpośrednich

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”

Stawnica 33

77 – 400 Złotów

numer konta dla wpłat w złotych (krajowych):

89 8944 0003 0000 2088 2000 0010

nazwa i adres banku

Spółdzielczy Bank Ludowy

Zakrzewo / Oddział Złotów

Ważne! Wysyłając środki bardzo proszę wpisać w tytule przelewu:

Pani / Pan (imię nazwisko kupującego) dla Sebastiana Nikiel id 34/N za zakup tomików / tomiku (tutaj tytuł/y).  – w przeciwnym razie kwota nie trafi na moje subkonto…

kupując – pomagasz mi pokonać chorobę…

Wszystkie środki uzyskane z tytułu sprzedaży tomików, których końcowa wysokość zależy wyłącznie od Państwa, zostaną przekazane na moje subkonto w Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”, której podopiecznym jestem i która umożliwia mi zbieranie funduszy ze wskazaniem na moje dalsze leczenie. To daje Państwu gwarancję że ofiarowane datki – pieniążki jakie zapłacie za zakupiony tomik zostaną dobrze spożytkowane… z góry serdecznie dziękuję za ofiarowane wsparcie – oraz życzę przyjemnej lektury.

specjalne podziękowania

Specjalne podziękowania składam Panu Krzysztofowi Kwaśniewiczowi, za jego, trud, prace, cierpliwość, oraz czas jaki poświęcił temu projektowi, przy dokonywaniu korekty składu, wierszy i posłowia. Bez jego pracy powstanie niniejszego tomiku nie byłoby możliwe – dziękuję…

W SKRÓCIE O TOMIKACH  / JAK KUPIĆ  /  DANE DLA WPŁAT  /  KUPUJĄC – POMAGASZ  /  PODZIĘKOWANIA TOMIKI:  W POSZUKIWANIU RÓWNOWAGI TOMIK  /  ODNALEŹĆ ŚWIATŁO W CIEMNOŚCI  /  POZA KRAWĘDZIĄ  / NA KRAWĘDZI