Regulamin strony

Regulamin i zasady zachowania prywatności serwisu…

.

 

 1. Serwis internetowy „Życie pisane górami – o pasji, górach i walce…”, zarejestrowany pod domeną www.zyciepisanegorami.pl, którego jedynym właścicielem i administratorem jest Sebastian Nikiel, nie gromadzi w sposób trwały żadnych danych personalnych.
 2. W przypadkach korzystania z formularza kontaktowego, istnieje konieczność podania własnego adresu mailowego, informacje te wykorzystywane są jednak wyłącznie w celu kontaktu z użytkownikiem strony i w żadnym wypadku nie są one udostępniane osobom trzecim.
 3.  Serwis umożliwia również kontakt z właścicielem strony za pośrednictwem konta e-mail (wykorzystując do tego podany e-mail właściciela).
 4. Dane przekazane w wiadomości wykorzystywane są wyłącznie do komunikacji z osobą piszącą i w żadnym wypadku nie są one udostępniane osobom trzecim.
 5. Wyjątkiem od punktu 2 i 3 są sytuacje naruszenia zasad kodeksu prawa, przesyłanie na adres mailowy, lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego z poziomu serwisu wiadomości godzących w interesy i dobre imię właściciela witryny.
 6. Serwis „Życie pisane górami – o pasji, górach i walce…” zarejestrowany pod domeną www.zyciepisanegorami.pl, okresowo organizuje na swych łamach konkursy, w związku z czym:
  • Ze względu na wymogi organizacyjne istnieje obowiązek podania minimum danych osobowych w celu zapewniania możliwości kontaktu z uczestnikiem konkursu, oraz celach związanych wyłącznie z realizacją danego konkursu.
  • Jedynie osoby nagrodzone będą proszone o podanie (imię, nazwisko, dane adresowe…) danych personalnych koniecznych do przesyłania nagrody.
  • Dane te jednak pozostają wyłącznie do wiadomości właściciela witryny i nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim. Nie będą też przechowywane w sposób trwały, lecz po upływie 90 dni od chwili zakończenia konkursu będą w sposób permanentny kasowane, szczegółowe przepisy dotyczące zasad zachowania prywatności reguluje odpowiedni dla danego konkursu regulamin.
 1. Serwis www.zyciepisanegorami.pl, nie emituje treści wymagających specjalnej ochrony narzucanej przepisami prawa w stosunku do osób niepełnoletnich, w związku z czym nie monitoruje wieku użytkowników odwiedzających serwis. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji bez wiedzy prawnych opiekunów.
 2. Witryna www.zyciepisanegorami.pl wykorzystuje pliki „cookies”, które mają na celu umożliwienie pełnej jego funkcjonalności, oraz usprawnienie procesu ładowania strony. Informacje zawarte w tych plikach przechowywane są na komputerze użytkownika i jedynie odczytywane przez serwis przy ponownym łączeniu. Szczegółowe informacje o tych plikach, oraz jak wyłączyć ich obsługę, dostępne są w dziale <<cookies>>.
 3. Serwis www.zyciepisanegorami.pl wykorzystuje serwery firmy KYLOS sp. z o. o. świadczącej dla niego usługi hostingowe, administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie serwisu w zakresie nie zawinionym przez niego.