FotoSprawni 2016

artykuł: „III edycja dorocznego konkursu fotograficznego FotoSprawni 2016” / publikacja: 29.02.2016

Wśród wielu konkursów fotograficznych na jakie można trafić w sieci, jest pewien szczególny, nie tylko dlatego że jest bliski mi samemu, lecz ze względu na przesłanie i cele jakie w sobie zawiera. Jest nim doroczny konkurs „FotoSprawni”, który doczekał się już trzeciej edycji. Konkurs niezwykły, konkurs niosący w świat ważne przesłanie – dla ludzi zdrowych ukazując trudny życia osób niepełnosprawnych, ich determinację, oraz to że niepełnosprawność nie musi ograniczać w kreatywności, z kolei dla osób niepełnosprawnych przesłanie zachęcające ich do wyjścia poza znój dnia codziennego, przedstawienie własnego życia, jak i piękna otaczającego nas świata za pomocą fotografii.

Konkurs ten więc łączy, często jakże odmienne od siebie światy, osób zdrowych i niepełnosprawnych, sprawiając że oba wzajemnie się uzupełniają, motywują, oraz ukazują ludzi walczących z przeciwnościami losu jako osoby równie kreatywne jak ludzie zdrowi.

Skrócony regulamin:

Kolejna III edycja konkursu rusza z dniem 01.03.2016, zdjęcia można nadsyłać do 09.05.2016. Podobnie jak wcześniej konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach tematycznych:

 • „Niepełnosprawny w kadrze”
 • „Niepełnosprawny autor zdjęcia”

O kategoriach konkursowych

 • kategoria: „Niepełnosprawny w kadrze”:
  • W tej kategorii Uczestnikiem może być każdy kto ma styczność z osobami niepełnosprawnymi (bez względu na umiejętności fotograficzne). Zdjęcia powinny przedstawiać w kadrze osobę niepełnosprawną. / Przy czym ostateczna interpretacja tematu jest sprawą indywidualną, może to być jej życie codzienne, radość, czy walka z przeciwnościami losu… (przyp. autora)
 • kategoria: „Niepełnosprawny autor zdjęcia”:
  • Uczestnikiem tej kategorii może być każda osoba (dorosła lub dziecko) z niepełnosprawnością (niezależnie od rodzaju i jej stopnia), mająca możliwość wykonania zdjęcia samodzielnie lub z niewielką pomocą opiekuna. / Nadsyłane zdjęcia mogą przedstawiać dowolny temat, lub miejsce (przy. autora)

Warunkiem uczestnictwa:

 • Wypełnienie i nadesłanie formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej na adres organizatora lub elektronicznej (jako zeskanowany wypełniony i podpisany formularz) na maila organizatora: foto.sprawni@o2.pl.
 • Nadesłanie maksymalnie 3 zdjęć w wersji elektronicznej, na maila: foto.sprawni@o2.pl w terminie od 1 marca do 9 maja 2016 r.
 • Mile widziane jest nadesłanie tych samych zdjęć w wersji papierowej na adres organizatora, przy czym nie jest to warunek obowiązkowy. Zdjęcia w wersji papierowej należy nadsyłać na adres organizatora: Samorządowe Przedszkole w Skaryszewie im. s. G. Sporniak oraz Stowarzyszenie „SŁONECZKO” w Skaryszewie, ul. J. Kochanowskiego 16 G, 26-640 Skaryszew – z dopiskiem „KONKURS FotoSprawni 2016”

Wymagania techniczne prac konkursowych:

 • Fotografie w wersji elektronicznej muszą być w formacie graficznym JPG.
 • W tytule maila należy wpisać imię i nazwisko uczestnika.
 • Nadsyłane zdjęcia mogą być kolorowe, czarno białe, wykonane w odcieniach sepii oraz wykonane w techniczne HDR.
 • Prace o wyjątkowo niskich walorach estetycznych, obraźliwe, naruszające prawo, bądź niezwiązane z tematyką konkursu, będą dyskwalifikowane z udziału w konkursie, bez obowiązku informowania o tym osób, które nadesłały takie zdjęcia.
 • Rozmiary fotografii w wersji papierowej powinny wynosić 20x30cm. Każde zdjęcie powinno być ponumerowane zgodnie z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (maksymalnie 3 zdjęcia) / przy czym nadesłanie fotografii w wersji papierowej nie jest obowiązkowe.

Nagrody i wyróżnienia:

Ze wszystkich nadesłanych prac jury wyłoni:

 • trzy najlepsze prace: miejsce I, II, III
 • dwa wyróżnienia: wyróżnienie I, II
 • nagroda publiczności za największą ilość głosów oddanych na Facebooku

Jury konkursowe składa się z trzech osób:

 • Daniel Rogala – przewodniczący Jury, artysta, fotografuje wszystko, w czym można poczuć odrobinę emocji; prowadzi własne studio fotograficzne „Mix Studio”.
 • Maria Ostrowska – prowadzi własną Pracownię Artystyczną oraz warsztaty artystyczne, florystka, pasjonatka plastyki obrzędowej, kontynuatorka tradycji rodzinnej w pisankarstwie, pasjonatka turystyki kajakowej.
 • Dariusz Jędrasiewicz – wiceprezes Związku Polskich Artystów Plastyków – okręgu radomskiego, pochodzi z Radomia, absolwent Katedry Sztuki Politechniki Radomskiej; dyplom uzyskał w 2001 roku; uprawia malarstwo i rysunek, wcześniej również grafikę; zawodowo zajmuje się reklamą.
 • Werdykt Jury jest ostateczny.
 • Wyłonienie 10 najlepszych prac z obu kategorii i podanie tej informacji do publicznej wiadomości nastąpi do 25 maja 2016r, na stronie internetowej organizatora oraz Facebooku. Autorzy dziesięciu najlepszych zdjęć zostaną dodatkowo poinformowani o tym za pomocą wiadomości mailowej lub telefonicznie.

Nagroda Publiczności:

Organizator przewiduje nagrodę publiczności. Na wszystkie nadesłane zdjęcia będzie można głosować na profilu https://web.facebook.com/Foto-Sprawni-Konkurs-213630838817144/?_rdr. Użytkownicy Facebooka będą mogli wziąć udział w głosowaniu oddając swój głos na wybrane zdjęcia za pomocą wciśnięcia opcji „Lubię to”. Nagroda publiczności zostanie wyłoniona w drodze głosowania przez Internatów – liczy się liczba „Polubień” (kliknięć „Lubię to”) na dane zdjęcie na profilu Facebooka oddanych w dniach od 11 do 25 maja 2016r. do godz. 17.00.

Nagrody:

 • Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 • Natomiast wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
 • Można będzie ją odebrać osobiście w siedzibie organizatora po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub zostaną przesłane uczestnikom za pomocą poczty tradycyjnej.
 • Z nadesłanych zdjęć zostanie zorganizowana pokonkursowa wystawa prac. Organizator zastrzega sobie możliwość do zaprezentowania tylko wybranych prac w przypadku gdyby ich ilość była zbyt liczna.

Postanowienia końcowe regulaminu:

 • Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

Dane:

Formularz i ewentualne zdjęcia w wersji papierowej należy nadsyłać na adres z dopiskiem:

„KONKURS FotoSprawni 2016”:

Samorządowe Przedszkole w Skaryszewie im. s. G. Sporniak oraz Stowarzyszenie „SŁONECZKO” w Skaryszewie

ul. J. Kochanowskiego 16 G

26-640 Skaryszew

Linki:

Słowo od autora na zakończenie:

Czytelnicy mojej witryny wiedzą że sam jestem osobą niepełnosprawną, walczącą równocześnie na kilku frontach z rożnymi chorobami, spośród których najbardziej destruktywna jest borelioza (moją historię znajdziecie <<tutaj>>), jednak wcześniej, zanim wpadłem w sidła choroby, byłem zdrowym, w pełni sprawnym człowiekiem, poznałem więc oba oblicza życia, wiem jak trudna jest walka z niesprawnym ciałem, wiem też jakim cudem jest dobre zdrowie… wiem że najgorszą z pokus dla chorego jest zamknięcie się na życie, na innych, na walkę, dlatego za tak cenne uważam przesłanie tego konkursu mobilizujące chorych do wyjścia z cienia, ukazania świata swoimi oczyma, oraz jako osób równie kreatywnych jak ludzie zdrowi.

W II edycji konkurs „FotoSprawni” wystartowałem wraz z moją Żoną, po prawej widać jej konkursowe zdjęcie, wykonane podczas ostatniego wyjazdu, we wrześniu 2014 roku w Tatry. W edycji tej szczęśliwie, dzięki decyzji Jury konkursowego jedna z nadesłanych przeze mnie fotografii została wyróżniona miejscem I.

Właśnie dlatego sam od pierwszej edycji konkursu, staram się w nim uczestnik, jak i promować… bo w istocie warto pamiętać o osobach niepełnosprawnych, nikt z nas bowiem nie wiem czy kiedyś jego los nie sprawi że znajdzie się po drugiej stronie, warto promować kreatywność takich osób i ich trudną walkę. Dlatego zapraszam do śledzenia konkursu, jego promowania, szczególnie wśród osób niepełnosprawnych, jak i oczywiście jeśli to możliwe udziału.

Moje nagrodzone w II edycji konkursu „FotoSprawni” zdjęcie: „Szczęśliwi pięknem” – bo warto dzielić się pięknem…

Dwa z trzech zgłoszonych przeze mnie zdjęć w II edycji konkursu „FotoSprawni”


artykuł powstała na podstawie regulaminu konkursu „FotoSprawni 2016” pobranego ze strony organizatora / opracowanie: Sebastian Nikiel