artykuł – Znaki i tablice informacyjne w turystyce górskiej

artykuł: „Znaki i tablice informacyjne w turystyce górskiej” strona 2/5

część II / Znaki zblokowane (łączone / wspólne) stosowane do wytyczania szlaków górskich i terenowych

Znak wspólny – łączony, występujący w miejscach gdzie na danym odcinku, tą samą ścieżką prowadzą wspólnie różne szlaki, przy czym o ich ilości informuje znak, może to być dowolna liczba kolorów, tutaj w tym przykładzie są to trzy szlaki: czerwony, niebieski, oraz żółty.

przykłady:

opis techniczny:

Znak zblokowany – malowany na zasadach identycznych jak pojedynczy, z wyłączeniem jednego, białego pasa, który jest wspólnym dla sąsiedniego znaku, jego rozmiar całkowity zależny jest od ilości zgrupowanych szlaków.

Znak wspólny – łączony, występujący w miejscach gdzie prowadzące wspólnie na danym odcinku ścieżki szlaki, w tym przekładzie szlaki w kolorze czerwony, zielonym i niebieskim, zakręcają w prawo, lub lewo, pod ostrym kątem.

opis techniczny:

Znak zblokowany – malowany na zasadach identycznych jak pojedynczy, z wyłączeniem jednego, białego pasa, który jest wspólnym dla sąsiedniego znaku, jego rozmiar całkowity zależny jest od ilości zgrupowanych szlaków.

przykłady:

Znak wspólny – łączony, informujący o rozwidleniu dotychczas prowadzących wspólnie jedną trasą, dwóch szlaków.

opis techniczny:

Znak zblokowany – malowany na zasadach identycznych jak pojedynczy, z wyłączeniem jednego, białego pasa, który jest wspólnym dla sąsiedniego znaku.

Znak wspólny – wskazujący dalszy przebieg szlaków dotychczas prowadzących razem, tutaj przykład na dwóch jego typach – typ pierwszy: w lewo szlak czerwony, w prawo zielony / w lewo szlak czerwony, prawo żółty i typ drugi: oba szlaki zielony i żółty w lewo.

przykłady:

opis techniczny:

Znak zblokowany – malowany na zasadach identycznych jak pojedynczy, stosowany dla wskazania kierunku skrętu dotychczas prowadzących razem szlaków.

Znak łączony (wspólny) – dotyczący trzech prowadzących wspólnie dotychczas szlaków, wskazujący odpowiednio dla danego koloru (od góry):

 • szlak zielony / informacja iż ścieżka tego szlaku w dalszym przebiegu prowadzi nadal prostu bez zmian ścieżki i kierunku
 • szlak czerwony / zakręt w lewo
 • szlak żółty / zakręt w prawo

opis techniczny:

Znak zblokowany – malowany na zasadach identycznych jak pojedynczy, stosowany dla wskazania dalszego przebiegu danych szlaków (tutaj trzech).

Znaki wspólny, tutaj odpowiednio (od góry):

 • początek / koniec szlaku niebieskiego – co może oznaczać odpowiednio rozpoczęcie w tym miejscu szlaku, w takim przypadku zazwyczaj pojawi się również tablica informacyjna o celu i czasie przejścia (patrz tablice poniżej)
 • dalszy przebieg szlaku zielonego bez zmian w jego przebiegu
 • dotychczas wspólnie prowadzący szlak czerwony zakręca w lewo
 • dotychczas wspólnie prowadzący szlak żółty zakręca w prawo

opis techniczny:

Znak zblokowany – malowany na zasadach identycznych jak pojedynczy, stosowany dla wskazania dalszego przebiegu danych szlaków (tutaj czterech), wielkość bloku równa jest sumie łączonych znaków.

Znak wspólny – kolejny przykład, tutaj odpowiednio (od góry):

 • dalszy przebieg szlaku czerwonego bez zmian w jego przebiegu
 • dalszy przebieg szlaku niebieskiego bez zmian w jego przebiegu
 • dalszy przebieg szlaku żółtego bez zmian w jego przebiegu
 • dotychczas prowadzący z trzema powyższymi szlak zielony zakręca w prawo

opis techniczny:

Znak zblokowany – malowany na zasadach identycznych jak pojedynczy, stosowany dla wskazania dalszego przebiegu danych szlaków (tutaj czterech), wielkość bloku równa jest sumie łączonych znaków.

Podsumowanie:

Powyższe przykłady znaków zblokowanych (wspólnych) nie wyczerpują oczywiście wszystkich możliwych ich kombinacji, mają one za zadanie jedynie pokazać zasady łączenia i ich znaczenie, możliwe są tutaj dowolne kombinacje w zależności od sytuacji, od typu szlaku, pamiętać należy tylko o znaczeniu każdego z nich i w ten sposób je odczytywać.

przykłady:

część III / Tablice informacyjne

Tablica informacyjna stosowana w ważniejszych punktach topograficznych, tudzież na szczytach, punktach widokowych, polanach, czy halach. Tablica informuje o nazwie danego punktu i jego wysokości, co ułatwia nawigację.

przykłady:

opis techniczny:

Zgodnie z wytycznymi tablica w kolorze żółtym z czarnymi napisami, o wymiarach: 350x150mm, przy czym zdarza się iż dochodzi do odstępstw od tych reguł i czasem spotykane są tablice o kolorze tła białym, lub pomarańczowym, w nieco innych rozmiarach, jednak wszystkie one mają za zadanie przekazanie informacji o danym szczycie / miejscu. Nazewnictwo stosowane na tablicach powinno być zgodne z przyjętym w topografii danego terenu i mapami górskimi.

Drogowskaz informacyjny dla danego kolory szlaku, czasem zblokowany z innym kolorem szlaku, o ile prowadzące do wymienionego na tablicy punktu razem. Tablica taka ma za zadanie przekazanie informacji o dalszym przebiegu szlaku, tudzież odległości pozostałej do przebycia do mety, podawanej w:

 • minutach dla trenów górskich
 • kilometrach dla terenów nizinnych / w takim przypadku dla przeliczenia czasu pozostałego do przejścia trasy należy przyjąć średni czas pokonywania 5km na godzinę, choć oczywiście jest to ostatecznie uzależnione od własnego tempa marszu

Tablice tego typu zamieszcza się w ważniejszych punktach topograficznych, na szczytach, przed schroniskami, lub w miejscach gdzie dotychczas wspólnie prowadzące razem szlaki się rozwidlają, w tym ostatnim przypadku mamy zazwyczaj do czynienia z dwoma tablicami, po jednej dla danego koloru szlaku.

przykłady:


artykuł: „Znaki i tablice informacyjne w turystyce górskiej” strona 2/5

tekst i opracowanie: Sebastian Nikiel

publikacja pierwotna: maj 2015 / aktualizacja: 07.03.2018

Informacja: autor dokłada wszelkich starań aby opis danej trasy był jak najbardziej wiarygodny i szczegółowy, przy czy nie ponosi odpowiedzialności za zmiany danych zawartych w opisie, to jest dostępności punktów gastronomiczny, kolejek, typu i jakości oznakowania szlaków oraz ich przebiegu i tym podobnych, jak i skutków złej oceny własnych umiejętności i przygotowania fizycznego, oraz zmian charakterystyki szlaku ze względu na panujące warunki pogodowe.

Informacje prawne: cytaty i informacje o opisywanych obiektach, lub miejscach, wykorzystano w opracowaniu zgodnie z art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jako ograniczenie majątkowych praw autorskich na rzecz dozwolonego użytku, zgodnie z nowelizacją rzeczowej ustawy z 2015 roku, wyłącznie w celu prezentacji i szerszego omówienia poruszanych wątków, pozostających w związku z jego głównym tematem.

Prawa autorskie – można wykorzystywać nieodpłatnie wyłącznie w zastosowaniach niekomercyjnych, oraz z uznaniem i zachowaniem autorstwa, zgodnie z licencją Creative Common 3.0 – www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license – www.creativecommons.org