Zajazd pod Źródłem – Chata na Groniu – Klimczok – Sanktuarium na Górce – Szczyrk

Zajazd pod Źródłem – Chata na Groniu – Schronisko PTTK pod Klimczokiem – Sanktuarium na Górce – Szczyrk Biła – Szczyrk Centrum

Trasa:

Bystra Krakowska – Zajazd Pod Źródłem (obok przystanku MZK) – rozstaje (węzeł szlaków) Stracona Matka – Nadmeszna – Chata na Groniu 660 m n.p.m. – Ronula – Magura 1109 m n.p.m. – Schronisko PTTK pod Klimczokiem 1052 m n.p.m. – Przełęcz Kowiorek (Siodło) 1035 m n.p.m. – Pezdówka – osiedle Podmagurka – Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski 670 m n.p.m. (inaczej „Sanktuarium na Górce”) – Szczyrk Biła – Szczyrk Centrum

 Szlaki:

 

 

Kraj: Polska 

pasmo: Beskid Śląski

Cel:

 • Chata na Groniu / Sanktuarium na Górce

Czasy przejść:

 • Bystra Krakowska / Zajazd Pod Źródełkiem (obok przystanku MZK) – rozstaje (węzeł szlaków) Stracona Matka – 30 minut / szlak:
 • Rozstaje (węzeł szlaków) Stracona Matka – Nadmeszna – Chata na Groniu – 35 minut / szlak:
 • Chata na Groniu – Ronula –   Magura – Schronisko PTTK pod Klimczokiem – 1 godzina 15 minut / szlak:
 • Schronisko PTTK pod Klimczokiem – Przełęcz Kowiorek – Pezdówka – osiedle Podmagurka – Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski – 50 minut / szlak:
 • Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski – Szczyrk Biła – Szczyrk Centrum – 25 minut / szlak:

Łączny czas przejścia trasy:

 • 3 godziny 55 minut

Dystanse:

 • Bystra Krakowska / Zajazd Pod Źródełkiem (obok przystanku MZK) – rozstaje (węzeł szlaków) Stracona Matka: 0,8 km
 • Rozstaje (węzeł szlaków) Stracona Matka – Nadmeszna – Chata na Groniu: 1,8 km
 • Chata na Groniu – Ronula –   Magura – Schronisko PTTK pod Klimczokiem: 3,9 km
 • Schronisko PTTK pod Klimczokiem – Przełęcz Kowiorek – Pezdówka – osiedle Podmagurka – Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski: 2,2 km
 • Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski – Szczyrk Biła – Szczyrk Centrum: 2,3 km

Łączny dystans: 11 km

Start:

 • Bystra Krakowska / parking przed „Zajazdem pod Źródłem”

Meta:

 • dworzec autobusowy PKS/BUS w Szczyrku Centrum

Opis i charakterystyka trasy:

Wycieczkę rozpoczynamy od dotarcia w rejon zajazdu. Znajduję się tam parking, oraz przystanek linii miejskiej miasta Bielska – Biała, numer 57. Ze względu na fakt iż szlak kończyć będziemy w innym, stosunkowo odległym miejscu wskazane jest skorzystanie właśnie z komunikacji miejskiej. Autobus linii 57, dojeżdżający w to miejsce, odjeżdża z przystanku autobusowego przy dworcu głównym PKS, w centrum miasta.

Po dotarciu na parking przed zajazdem, przechodzimy na lewą stronę jezdni, kierując się na widoczny mostek nad rzeką Białka. Tuż obok mostka znajdziemy na drzewie drogowskazy. Wybieramy szlak czerwony, tutaj  uwaga! Intuicja może nam nakazać skręcić w prawo, w kierunku widocznych szczytów pasma Klimczoka, jednak szlak tuż za mostkiem, bez wyraźnego drogowskazu skręca w lewo, w dół, prowadząc wzdłuż asfaltowej drogi. Drogę tę przechodzimy, na jej prawą stronę. Tuż za mostkiem do naszego czerwonego szlaku dołącza się szlak czarny, zaczynający się w tym miejscu. Będzie on nam towarzyszył aż do kolejnego rozwidlenia szlaków. Po 20 metrach szlaki odbijają ponownie w prawo pomiędzy domy, prowadząc drogą dojazdową do posesji. W miejscu tym szlaki od razu ostro wyrwą do góry. Klucząc pomiędzy domami, po kolejnych kilkunastu metrach szlak opuszcza drogę i skręca w prawo, przechodząc w ścieżkę, wiodącą wzdłuż malowniczych łąk i pól. Szlak nadal będzie ostro piął się do góry, szybko nabierając wysokości, otwierając przed nami piękny, rozległy widok na położoną w dolinie gminę Bystra, oraz otaczające ją szczyty pasma Klimczoka, Szyndzielni i Stefanki.

zdjęcia od lewej: Parking przed „Zajazdem pod Źródełkiem” – start na szlak / Początkowo trasa wiedzie wśród zabudowań gminy Bystra, od razu ostro pnąc się do góry

W chwilę potem szlak zakręci ponownie w lewo w kierunku linii lasu. Początkowo prowadząc przez rzadkie młodniki, wkrótce wprowadzi nas w gęstszy las liściasty. Po kolejnych kilkudziesięciu metrach wyczerpującego podejścia, wyprowadzi nas na niewielką leśną polanę, noszącą nazwę „Stracona Matka” gdzie krzyżują się szlaki: czerwony, niebieski, oraz nasz czarny, którym będziemy podążać dalej, kierując się na Chatkę na Groniu, gdzie powinniśmy dotrzeć po około 35 minutach od opuszczenia rozstai.

Od chwili opuszczenia rozstai szlak w przeważającej większości będzie wiódł lasem mieszanym z przewagą drzew liściastych. Ścieżka łagodnie będzie trawersować zbocza masywu Klimczoka, w większości łagodnie opadając, wyjątkiem będzie kilka krótkich i łagodnych podejść. W przesiekach lasu otworzą się przed nami  widoki na pasmo Skrzycznego. Na kilka minut przed dotarciem do chaty, szlak wyprowadzi nas na rozległą, niezwykle malowniczą polaną, gdzie moment wcześniej nasz czarny szlak przetnie się ze szlakiem żółtym wiodącym z Mesznej na Klimczok. To właśnie nim po opuszczeniu Chatki na Groniu (660 m n.p.m.) będziemy dalej podążać.

Po dotarciu do chatki warto na chwilę usiąść i odpocząć przed dalszą drogą. Z rejony chatki, roztacza się piękny i urzekający widok na pasmo Skrzycznego. Warto tutaj dodać że w rejon chatki można dotrzeć również własnym pojazdem z wsi Gębale (rejon Gminy Meszna). Bezpośrednio w obrębie chatki znajduję się również  wyciąg orczykowy, oraz przygotowany do zjazdów zimowy stok narciarski. Chatka oferuję również pomoc instruktorów narciarskich, salon kosmetyczny, oraz wieczory przy ognisku umilane przez regionalną kapelę góralską.

Malowniczo położona Chata na Groniu 660 m n.p.m.

Ruszając z chatki w dalszą drogę opuszczamy nasz dotychczasowy czarny szlak i kierujemy się na szlak żółty w kierunku Magury i Schroniska PTTK pod Klimczokiem. Ścieżka początkowo prowadząca obrzeżem polany, po kliku minutach wprowadzi nas z powrotem w las. Szlak początkowo powoli, a następnie coraz ostrzej, wciąż będzie prowadził w górę, w większości lasem mieszanym, z coraz większą dominacją świerka. Las w tym rejonie, w większości jest bardzo zniszczony, aktualnie prowadzone (stan na rok 2012) pracę wyrębowo – nasadowe, mające na celu oczyszczenie zniszczonego lasu z chorych drzew i odtworzenie dawnego drzewostanu, sytuacja ta ma i swoje pozytywne strony, pomiędzy powstałymi przesiekami i polanami, przez cały czas towarzyszyć będą nam widoki na Skrzyczne i okolice. Przed nami do pokonania blisko 449 deniwelacji pionowej pomiędzy wysokością chatki, a kolejnym celem – Magurą.

Po około 50 minutach podchodzenia, ścieżka złagodnieje, a nasz żółty szlak przetnie się z czerwonym, prowadzącym również z Bystrej Krakowskiej do Schroniska pod Klimczokiem. Szlak ten przeciął się już wcześniej z naszym (wówczas czarnym) na rozstajach Stracona Matka. W dalszej części oba szlaki będą wiodły razem. Kilka minut potem dotrzemy na w pełni zalesiony szczyt Magura 1109 m n.p.m., skąd czeka nas już tylko łagodne zejście w kierunku Schroniska pod Klimczokiem (1052 m n.p.m.).

Schronisko PTTK pod Klimczokiem 1052 m n.p.m. i autor w jego wnętrzu

Po odpoczynku, z przed budynku schroniska kierujemy się na doskonale widoczne, oddalone o kilkadziesiąt metrów siodło przełęczy Kowiorek (inaczej przełęcz Siodło) 1035 m n.p.m., oraz górującego ponad nim szczytu Klimczoka. Na przełęczy trafiamy na węzeł szlaków. Wybieramy tutaj szlak niebieski, kierując się na Szczyrk (na drogowskazie będzie: Szczyrk przez Osiedle Podmagurskie).

zdjęcia od lewej: Przełęcz Kowiorek (inaczej Siodło pod Klimczokiem) 1035 m n.p.m. / Węzeł szlaków na Przełęczy Kowiorek (zacieniona strzałka z niebieskim szlakiem, to nasz dalszy kierunek wycieczki / Szczyrk przez Osiedle Podmagurskie)

W dalszym przebiegu wycieczki czeka nas już tylko schodzenie w dół. Z przełęczy ścieżka będzie wiodła początkowo ostro w dół, świerkowym lasem. Taka charakterystyka będzie dominująca przez pierwsze 30 minut. Następnie szlak wyprowadzi nas na krawędź w znacznej mierze zagospodarowanej, rozległej hali Pezdówka i osiedla Podmagurka. Z miejsca tego ponownie roztaczać będą się przed nami piękne, malownicze panoramy na Skalite, Beskidek,  oraz Skrzyczne. Przez kolejne 15 minut podążać będziemy wymienioną halą, meandrując pomiędzy zabudowaniami gospodarczymi. Po jej minięciu szlak przetnie się z drogą dojazdową prowadzącą do położonych wyżej zbudowań osiedla Podmagurka. Chwilę potem dotrzemy do brukowanego traktu prowadzącego do płytkiej groty ze źródełkiem uznawanym za cudowne, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski (popularnie zwanego ze względu na lokalizację „Sanktuarium na Górce”) położonego na wysokości 670 m n.p.m..

zdjęcia od lewej: Brukowany trakt wiodący do groty ze świętym źródełkiem i dalej do Sanktuarium na Górce / Przed grotą z cudownym źródełkiem

Historia samego sanktuarium związana jest z datowanymi na rok 1894 objawieniami Matki Bożej na tle starego Buku, gdzie w chwili obecnej znajduję się kapliczka. Tuż po objawieniach w miejscu tym wzniesiono małą drewnianą kaplicę. Z czasem rosnąca popularność miejsca wymusiła jej rozbudowę i tak w roku 1912 rozpoczęto budowy większej, murowanej świątyni, ukończonej w roku 1918. W roku 1938 kościółek przejmują Bracia Salezjanie z Oświęcimia, którzy sprawują nad nim pieczę do dnia dzisiejszego. W czasie tym wzniesiono plebanię, dla zakonników. Po II wojnie światowej, ze względu na nieprzemijającą popularność, liczne rzesze przybywających tu pielgrzymów, podjęto decyzję o rozbudowie sanktuarium. Rozpoczęta w 1948 roku budowa, została ukończona w 1954 roku, powstał nowy, większy budynek świątyni, którą można oglądać w niezmienionej postaci do dnia dzisiejszego.  W setną rocznicę objawień, 3 maja 1994 roku, kościół został poświęcony i podniesiony do godności sanktuarium przez ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej Biskupa Tadeusza Rakoczego. Kompleks sanktuarium został ponownie rozbudowany w latach 1986 – 1992 o dom pielgrzyma, w którym przewidziano nocleg dla 120 osób.

zdjęcia od lewej: Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski 670 m n.p.m. (inaczej „Sanktuarium na Górce”) / Wnętrze sanktuarium – widoczny święty obraz Matki Bożej namalowany w roku 1960 przez Stefana Justa według relacji z objawień. / Kapliczka wzniesiona w miejscu objawień Matki Bożej w 1894 roku.

Z przed sanktuarium ponownie powracamy na szlak niebieski, kierując się do bliskiego już Szczyrku Biła. Ścieżka będzie wiodła przez cały czas w dół, przecinając się z wspomnianą drogą dojazdową do wyżej położonych osiedli. Po około 15 minutach doprowadzi nas do głównej szosy w Szczyrku Biła. W rejonie znajdującego się tam Domu Turysty PTTK, natrafimy na przystanek PKS /BUS. Należy się jednak liczyć z tym że kursy do tego miejsca są dość rzadkie, konieczne więc może okazać się dalsze kontynuowanie szlaku w kierunku Szczyrku Centrum. Jednak przejście tego odcinak nie powinno nam zając więcej niż 10 – 15 minut.

zdjęcia od lewej: W kościele znajdują się pochodzące z roku 1974 roku, dwudziestu głosowe organy, zdobione  polichromią i mozaiką / Widok sprzed Sanktuarium na skocznię „Skalite” w Szczyrku Biła

Skręcając w lewo (względem kierunku z którego przyszliśmy) i podążając wzdłuż głównej szosy kierujemy się za niebieskimi znakami na Szczyrk. Po około 10 minutach docieramy do skrzyżowania, na którym zakręcamy w lewo. Następnie musimy przejść szosę na drugą stronę, kierując się nadal w dół (w lewo), po prawej stronie drogi po kolejnych 5 minutach zobaczymy pętle dworca autobusowego, skąd kursują regularne i częste połączenia  autobusów PKS i prywatnych BUS-ów w kierunku Bielska-Białej.

Dostępność trasy:

Szlak dostępny przez cały rok, jedynie w okresie zimowym należy liczyć się z możliwymi znacznymi utrudnienia na odcinku Bystra Krakowska / Zajazd pod Źródełkiem, rozstaje Stracona Matka (szlak czarny), oraz z Chaty na Groniu w kierunku Klimczoka (szlak żółty). Szlaki te mogą wówczas być znacznie zaśnieżone, nie przetarte, wskazane może wówczas być wybranie innego wariantu dojścia na Klimczok, z pominięciem Chaty na Groniu, na przykład z Szyndzielni, gdzie popularność szlaku sprawia iż jest on zawsze dobrze utrzymany i przetarty.

Ostrzeżenia:

Trasa dobrze oznakowana, nie przedstawiająca większych problemów orientacyjnych, jednak pewnym wyzwaniem mogą okazać się liczne w jego pierwszej części podejścia. W związku z czym osoby słabiej przygotowane kondycyjnie powinny rozważyć inne możliwości pokonania tej nieco zmodyfikowanej trasy, można jak wyżej zmienić ją pomijając Chatę na Groniu i rozpoczynając szlak od Szyndzielni, gdzie na szczyt można wyjechać kolejką linową, następnie przejść (30 minut) na Klimczok, a dalej już podążać niebieskim szlakiem, w kierunku Szczyrku, jak w opisanej wyżej trasie. Wariant trasy z Szyndzielni na Przełęcz Kowiorek jest opisany w innych trasach (patrz przydatne linki).

.

Przydatne Linki:

.

Ważne telefony:

 • GOPR – 601 100 300
 • Chata na Groniu: +48 33 498 22 39, 503 145 546, 505 105 042
 • Schronisko PTTK pod Klimczokiem: +48 33 814 52 88
 • Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski: +48 33 817 85 15

.


ilość stron: 1  /  aktualizacja: 05.05.2017 / opracowanie i zdjęcia: Sebastian Nikiel

Informacja: autor dokłada wszelkich starań aby opis danej trasy był jak najbardziej wiarygodny i szczegółowy, przy czy nie ponosi odpowiedzialności za zmiany danych zawartych w opisie, to jest dostępności punktów gastronomiczny, kolejek, typu i jakości oznakowania szlaków oraz ich przebiegu i tym podobnych, jak i skutków złej oceny własnych umiejętności i przygotowania fizycznego, oraz zmian charakterystyki szlaku ze względu na panujące warunki pogodowe.

Informacje prawne: cytaty i informacje o opisywanych obiektach, lub miejscach, wykorzystano w opracowaniu zgodnie z art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jako ograniczenie majątkowych praw autorskich na rzecz dozwolonego użytku, zgodnie z nowelizacją rzeczowej ustawy z 2015 roku, wyłącznie w celu prezentacji i szerszego omówienia poruszanych wątków, pozostających w związku z jego głównym tematem.

Prawa autorskie – można wykorzystywać nieodpłatnie wyłącznie w zastosowaniach niekomercyjnych, oraz z uznaniem i zachowaniem autorstwa, zgodnie z licencją Creative Common 3.0 – www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license – www.creativecommons.org