YouPro YP-870 II

SPRZĘT / zestaw bezprzewodowy marki YouPro model YP-870 II / strona 2/3

menu recenzji:

.

Wróćmy do górnej części pilota YouPro 870 Tx, jego połowę zajmuje panel zasłaniający tu już znacznie większy ekran LCD, o wymiarach 23x17mm, oraz przyciski służące do jego obsługi, w tym w dolnej części tego elementu duży wielofunkcyjny przycisk krzyżakowy. Tuż poniżej, w części centralnej górnej części pilota dodano duży w srebrnej obwódce przycisk spustu migawki. Został on wykonany z takiego samego jak obudowa tworzywa sztucznego. Przycisk ten posiada tak jak klasyczna migawka, tu średnio twardy, dwustopniowy skok. Pierwszy stopień umożliwiający ustawienie autofokusu, drugi wyzwalający migawkę. Powracają jeszcze w rejon samego ekranu LCD, w linii poziomej znajdziemy pod nim cztery przyciski nawigacyjne, niżej obok wspomnianego przycisku krzyżakowego dwa kolejne.

Wszystkie przyciski cechują się dość twardy i dobrze wyczuwalnym skokiem, zmniejsza to ryzyko przypadkowego wciśnięcia w kieszeni. Ich główki wykonano z tworzywa sztucznego takiego samego jak spust migawki i cała obudowa urządzenia. Podobnie jak w przypadku odbiornika tak i tu ekran LCD jest podświetlany na niebiesko przez 5 sekund po włączeniu, lub wciśnięciu któregokolwiek przycisku. Tu też pewna ciekawostka w obu przypadkach jest to bardzo słabe światło, dobrane tak by w ciemnościach umożliwiało bezproblemową obsługę, a równocześnie nie wypływało negatywnie na ekspozycję. Podobnie jak w odbiorniku, wszystkie napisy określające funkcję danego przycisku, jak i numer modelu (YP-870 Tx) nadrukowano srebrną farbą po wewnętrznej stronie panelu chroniącego ekran. Jednym odstępstwem jest tu nadrukowane na dolnej części obudowy logo i nazwa marki.

Kolejne przykładowe fotografie zarejestrowane z użyciem pilota, tu jeszcze w wersji przewodowej, YouPro YP-870

Spoglądając na szczyt urządzenia, tuż powyżej nazwy modelu, dostrzeżmy kolejną diodę sygnalizującą pracę urządzenia. Jest to dioda dwukolorowa, w chwili wciśnięcia pierwszego stopnia przycisku migawki (pracy autofokusu) świeci na fioletowo, po wciśnięciu spustu do końca na niebiesko. Spoglądając na górny rant obudowy dostrzeżmy kolejne gniazdo 2.5mm mini Jack. Możecie się tu zastanawiać po co to gniazdo skoro pilot ma współpracować bezprzewodowo z odbiornikiem? Jest to skutek dostępności różnych wariantów tego modelu, zarówno w wersji bezprzewodowej, jak i przewodowej, na którym jak już wiecie sam pracowałem od kilku lat. Poza tym jego obecność należy zaliczyć na duży plus, umożliwia ono podpięcie samego pilota za pomocą dołączonego przewodu do body aparatu, w przypadku uszkodzenia odbiornika, lub na przykład wyczerpania jego baterii.

Kolejne przykładowe fotografie zarejestrowane z użyciem pilota YouPro YP-870, po lewej już w wersji bezprzewodowej z odbiornikiem YP-870 Tx Rx II, po prawej samym pilotem w wersji przewodowej.

Na koniec tej części kilka słów o samym przewodzie, jest to klasyczny przewód spiralny, mający w postaci zwiniętej około 37cm wraz z wtyczkami, rozciągający się w razie takie potrzeby do około 80cm. Dzięki takiemu rozwiązaniu podczas użytkowania w zestawie z odbiornikiem bezprzewodowym kabel nie wisi luźno pod aparatem. Podsumowując do wykonania zestawy użyto dobrej jakości materiały, wylegitymował się również bardzo dobrym wykonaniem, niską wagą, przemyślaną budową, oraz precyzyjnym spasowaniem elementów.

zdjęcia od lewej: Zestaw wyposażono w spiralny, rozciągający się przewód komunikacyjny dzięki czemu w postaci zwiniętej nie zwisa on luźno pod body aparatu. Przewód w pozycji neutralnej – złożonej ma długość 37cm, natomiast rozciągnięty około 80cm. / Już od pierwszego połączenia z moim aparatem FUJIFILM X-M1 zestaw bezprzewodowy YP-870 II sprawdził się znakomicie, zapewniając komfortową zdalną kontrolę migawki aparatu i ustawienia ostrości.

Tryby pracy…

Pora na część znacznie bardziej interesującą, wszak obudowa nawet najwymyślniejsza nic nie wnosi w funkcjonalność modelu… tu też jednak wkraczamy na przysłowiowy grząski grunt. Zwyczajowo chińskie urządzenia posiadają jedynie ogólnikową, co gorsza nieprecyzyjną instrukcję obsługi, nie inaczej jest niestety i w tym przypadku. Pomimo że opisano wszystkie tryby pracy zestawu YouPro 870 II, sposób ich wyjaśnienia bywa enigmatyczny, oraz nie zawsze oddające stan faktyczny. Wiele rzeczy trzeba po prostu poszukać. Jedną z takich funkcji jest również stwierdzenie i tu raczej powiedziałbym że jest to przekłamanie producenta, że podczas połączenia przewodowego pilota z body aparatu funkcja wyzwalania spustu migawki w trybie zdjęć pojedynczych i seryjnych działa również bez… baterii. Jest to oczywiście nieprawda i nie ma mowy o tym by urządzenie w ten sposób zadziałało.

zdjęcia od lewej: odbiornik YP-870 Tx Rx II wraz z przewodem komunikacyjnym zamontowany i podłączony do aparatu FUJIFILM X-M1 / przykładowe zdjęcie wykonane za pomocą bezprzewodowego zestawu YP-870 II, zaawansowane tryby pracy pozwalają na wygodną obsługę czasów otwarcia migawki aparatu, umożliwiając kreatywne kształtowanie plastyki obrazu

Dobrze przyjrzymy się jednak temu co wiadomo, przy czym zaznaczam że nie będzie to stricte dokładny przewodnik po funkcjach, co i jak zrobić, wymienię tu tylko funkcję przypisane poszczególnym przyciskom, oraz ważniejsze z których korzystam w pracy sam. Powróćmy więc na początek do pilota, jako funkcjonalnego serca urządzenia. Poniżej znajdziemy uproszczony schemat opisujący funkcję wszystkich przycisków na panelu poniżej arkanu. Mamy tu spoglądając od lewej na rząd czterech przycisków poniżej ekranu LCD:

opis funkcji poszczególnych przycisków i elementów pilota (nadajnika) YouPro YP-870 Tx

Zdjęcia seryjne / pojedyncze – przycisk 4

Przytrzymując przycisk S/L w części centralnej przycisku krzyżakowego (na schemacie 13) i korzystając z wybieraka (strzałki +/- na schemacie 12 i 15) możemy wybrać:

 • CS – pojedyncze zdjęcie
 • CL – wolna seria zdjęć
 • CH – szybka seria zdjęć

pilot YouPro YP-870 Tx umożliwia wykonywanie między innymi zdjęć w trzech trybach rejestracji, tu od lewej: pojedynczej klatki / wolnej serii zdjęć / szybkiej serii zdjęć – funkcja rejestracji serii zdjęć działa tak długo jak długo trzymany jest przycisk spustu migawki

BULB / przycisk 3

Tryb umożliwiający otwarcie migawki aparatu na określony przez nas samych czas. Wciśnięcie przycisku migawki (7) uruchamia funkcję, a powtórne naciśnięcie kończy. W trybie tym możemy pozostawić migawkę otwartą na maksymalny czas 99 godzin, 59 minut i 59 sekund. Pamiętajmy jednak by tryb ten mógł zadziałać aparat musi mieć ustawiony czas otwarcia migawki w trybie Bulb („B”), w przeciwnym razie migawka otworzy się i zamknie według czasu ustawionego w body, ze względu na jego nadrzędną funkcję (Masters).

Warto też wspomnieć że ostateczna długość naświetlania ograniczona jest również pojemnością baterii aparatu, lub jego ograniczenia przez producenta (na przykład w przypadku użytkowanego przeze mnie FUJIFILM X-M1 maksymalny czas otwarcia migawki wynosi 60 minut).

Samowyzwalacz / przycisk 5

Tryb umożliwiający ustawienie opóźnienia otwarcia migawki w zakresie od 1 do 59 sekund. W trybie tym możemy również prócz opóźnienia ustawić ilość klatek do wykonania od 1 do 99, obsługa zmiany parametrów odbywa się za pomocą przycisku krzyżakowego:

 • przycisk 13 – S/L – jego przytrzymanie powoduje wejście w tryb zmiany parametrów
 • przyciski 10 i 14 (strzałki +/- ) umożliwiają zmianę wielkości opóźnienia samowyzwalacza (1 do 59 sekund)
 • wciśnięcie przycisku 13 – S/L, a następnie zmiana trybu funkcji przyciskami 12 i 15 (kursor w lewo i prawo) umożliwia przejście pomiędzy wartością czasu opóźnienia, a ilością zdjęć do wykonania, których liczbę regulujemy tak samo jak w przypadku samego czasu za pomocą przycisków 11 i 14.

Wśród licznych możliwych zastosowań zaawansowanego zewnętrznego pilota kontrolującego migawkę aparatu są również wszelkiego rodzaju autoportrety, jak i fotografie makro. W tym pierwszym przypadku uwalnia nas on od ograniczenia czasu samowyzwalacza w przypadku FUJIFILM X-M1 wynoszącego maksymalnie 10 sekund, w drugim gdzie głębia ostrości jest bardzo mała, a przesunięcie body aparatu nawet o milimetr może oznaczać utratę ostrości obrazu niweluje problem wyzwalania migawki i ustawiania AF z body aparatu. Oba zdjęcia wykonano pilotem YouPro YP-870, tu jeszcze w wersji przewodowej.

Interwałometr – Timer / przycisk 6

Najbardziej z rozbudowanych programów urządzenia, o bardzo dużym potencjale użytkowym. W trybie tym mamy możliwość dokładanego zaprogramowania za pomocą kolejnych podświetlanych na górze ekranu trybów pracy programu:

 • DELAY – opóźnienie startu programu od zera (wówczas po uruchomieniu trybu za pomocą przycisku START / STOP (na schemacie 11) program wystartuje natychmiast, do 99 godzin / 59 minut / 59 sekund – w takim przypadku po zakończeniu programowania i uruchomieniu trybu za pomocą przycisku 11, pilot rozpocznie odliczanie w tył aż do zera gdy rozpocznie rejestracje wedle zadanych wartości.
 • LONG – długość otwarcia migawki aparatu dla każdego zdjęcia, od zera (uwaga – jeśli aparat pracuje w trybie P, lub auto, migawka otworzy się na czas dobrany przez aparat) do do 99 godzin / 59 minut / 59 sekund.
 • INTVL – odstęp (opóźnienie) pomiędzy kolejnymi zdjęciami w ramach zaprogramowanej sekwencji, również tu mamy do wyboru czas od jednej sekundy, do 99 godzin / 59 minut / 59 sekund.
 • N1 – liczba zdjęć do wykonania w sekwencji od 1 do 99
 • RE – czas w jakim aparat będzie powtarzał powyższe, oraz liczba powtórzeń sekwencji, mamy tu do wyboru:
  • 99 powtórzeń sekwencji
  • 59 minut / 59 sekund – czas w jakim aparat będzie ponawiał rejestrację sekwencji, minimalna wartość to 1 sekunda

Pilot YouPro YP-870 Tx umożliwia między innymi pracę w takich trybach jak (od lewej): BULB, samowyzwalacza z programowalnym opóźnieniem od 1 do 59 sekund, oraz zaawansowanego interwałometru – umożliwiającym rejestrację złożonych kompozycji, w tym kręgów gwiezdnych bez konieczności długiego ślęczenia przy aparacie…

Sama obsługa zmiany wartości danej funkcji trybu interwałometru odbywa się tak samo jak w każdym innym trybie za pomocą przycisku krzyżakowego (przycisk S/L, +/-, oraz kursory lewo/prawo), natomiast program uruchamiamy i kończymy za pomocą przycisku 11 – start / stop.

Odbiornik YouPro 870 Tx Rx II / zmiana wartości kanału nadajnika i odbiornika

Ostatnią funkcją o której trzeba jeszcze wspomnieć jest możliwość zmiany kanału radiowego pracy pilota, o ile pracuje on w zestawie bezprzewodowym z odbiornikiem YP-870 Tx Rx II. Oba urządzenia, pilot (nadajnik) i odbiornik umożliwiają wybór kanału od 01 do 32. Wybrany kanał reprezentowany jest przez liczbę w prawym dolnym rogu ekranu pilota (nadajnika), oraz skrót CH, tak samo jest on reprezentowany na wyświetlaczu odbiornika.

W przypadku nadajnika, tudzież pilota, zmiany dokonujemy wciskając krótko przycisk włączenia/wyłączenia (na schemacie 8), po tej czynności zacznie migać wspomniany skrót w prawym rogu wyświetlacza, wartość kanału zmieniamy za pomocą kursorów przycisku krzyżakowego +/- (11 i 14). Wybór zatwierdzamy za pomocą przycisku S/L (13). Sprawa jest jeszcze prostsza w przypadku odbiornika YP-870 Tx Rx II, gdzie po włączeniu urządzenia krótko wciskamy przycisk CH- lub CH+, wybieramy żądaną wartość w zakresie 01 do 32, po czym po sześciu sekundach bezczynności tryb wyboru zakończy się automatycznie, lub wcześniej jeśli wciśniemy na pilocie przycisk migawki. Uwaga! Oba urządzenia, to jest nadajnik i odbiornik muszą mieć wybrany ten sam kanał pracy aby ich sparowanie było możliwe.

Zestaw YouPro YP-870 II posiada regulowany tryb łączności bezprzewodowej obsługującej aż 32 kanały, ważne by wybrane kanały na odbiorniku i nadajniku były identyczne, tu jest to kana pierwszy CH01, ustawiony domyślnie w zestawie. W przypadku odbiornika (po lewej) zmiana kanału odbywa się poprzez dwa przyciski funkcyjne CH- / CH+, natomiast w przypadku nadajnika (po prawej) przez wciśnięcie przycisku Power / CH, a następnie dokonanie wyboru kanału kursorami +/-

Wydawać by się mogło po cóż taka opcja, na co aż 32 kanały obsługi? Sprawa nabiera sensu jeśli pracujemy z rozbudowanymi systemami fotograficznymi, teoretycznie bowiem (jako że empirycznie nie mam możliwości zweryfikowania stanu faktycznego) nadajnik może obsługiwać do 32 odbiorników, w takim przypadku by nie dochodziło do nakładania się pasm danego odbiornika z nadajnikiem dla każdego z zestawów można ustawić inny kanał. Funkcja przyda się również gdy w okolicy ktoś wykorzystywałby podobny zestaw obsługujący taką jak wybrana przez nas wartość kanału.

Fotografie wykonane pilotem YouPro YP-870 Tx – zaawansowane możliwości kreatywnego kształtowania ruchu, otwierają przed nami zupełnie nowe możliwości, tu dwa te same ujęcia rzeki Soły, po lewej ujęcie składające się z 12 klatek zarejestrowanych za pomocą trybu interwałometru, z wykorzystaniem dodatkowych filtrów polaryzacyjnego Marumi DHG Circular P.L.D, oraz ND HOYA 100, pozwalają oddać miękką fakturę płynącej wody, oraz dynamikę zmieniającego się szybko nieba z równym doświetleniem dolnego i górnego planu, po prawej zdjęcie wykonane na krótkim czasie otwarcia migawki składające się z dwóch klatek o ekspozycji ustawionej na dolną i górną część kadru.


tekst, opracowanie i zdjęcia: Sebastian Nikiel

Informacja prawna – zgodnie z przepisami prawa, wszystkie wyrażane na łamach niniejszej strony opinie, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy akcesorium, wynikającą z posiadanego doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu. Fotografia w nagłówku, oraz wężyka spustowego RR-90 zostały pobrane ze stron producentów, ich prezentacja służyła wyłącznie zilustrowaniu zagadnień poruszanych w recenzji. Żadna część recenzji nie jest ofertą handlową, nie powstała też na zlecenie firm trzecich.