Sony Xperia Z2

artykuł: „Sony Xperia Z2 – nowe możliwości flagowca” / aktualizacja: 19.06.2017 strona 3/9

Geometria obiektywu

W części tej przyjrzymy się bliżej samemu obiektywowi pod kątem jego poprawności geometrii. Aparat Sony Xperia Z2, porównywany był z kompaktem z półki mega-zoom FujiFilm FinePix Hs20 EXR. Smartfon Sony Xperia Z2 został wyposażony w szerokokątny obiektyw o ogniskowej 27mm. W przypadku Fuji Hs20 EXR mamy do czynienia z zmiennoogniskowym obiektywem o zakresie ogniskowej 24-720mm (ekwiwalent 4,2 – 126mm).

W związku z typem obiektywu Sony Z2 liczyłem na poprawna geometrię i rzeczywiście na tym polu się nie zawiodłem, jest ona o znacznie lepsza od poprawności geometrii Fuji Hs20 dla niektórych długości ogniskowych, owszem występuję lekka beczka, jest ona jednak łatwa do korekcji z poziomu software. Nieco gorzej radzi sobie obiektyw z elementami o długich pionowych liniach, umieszczonych blisko krawędzi kadru, jednak i tu są to zaburzenia w graniach tolerancji, a biorąc pod uwagę z jak malutkim mamy do czynienia obiektywem oferowana jakość naprawdę zachwyca.

od lewej: Geometria obiektywu Sony Xperia Z2 / Geometria obiektywu FujiFilm FinePix Hs20 EXR

zdjęcia od lewej: ogniskowa 27mm odległość 1m / ogniskowa 24mm odległość 1m

zdjęcia od lewej: ogniskowa 27mm / ogniskowa 24mm

zdjęcia od lewej: ogniskowa 27mm odległość 0,5m / ogniskowa 80mm odległość 0,75m

zdjęcia od lewej: ogniskowa 27mm / ogniskowa 24mm

zdjęcia od lewej: ogniskowa 27mm / ogniskowa 24mm

.część IV.

 • Fotografia makro
 • Fotografowanie:
  • kąt widzenia obiektywu
  • tryb manualny / balans bieli
  • typy scenerii
  • HDR
  • dodatkowe filtry, efekty
 • Fotografia w terenie
  • kąt widzenia obiektywu
  • przykłady zdjęć terenowych w dobrym świetle
  • zdjęcia okolicznościowe

Fotografia makro

Jednym z najczęściej wyszukiwanych haseł odnośnie aparatów w smarfonach, szczególnie linii Xperia jest tryb „makro”, nie bez powodu… poszukiwanie wiedzy o nim wynika z dość niejasnego przedstawienia możliwości aparatu pod kątem fotografii z bardzo bliskiej odległości, przez samą firmę Sony. Tak było w starym Xperia S i tak też jest w modelu Xperia Z2. Dlaczego z takim uporem producent uchyla się przed jasnym określeniem jego obecności bądź tez nie? Odpowiedź po wykonanych przeze mnie testach staje się oczywista… gdyż minimalna odległość ostrzenia jaką udało mi się uzyskać wynosi minimum 7,5cm a taką optymalną (przy której aparat już prawie zawsze łapie ostrość) odległością jest 8cm. Trudno tu więc mówić w stricte tego słowa znaczeniu o „makro”, daleko do wyników choćby z używanego przez mnie, leciwego już aparatu Fuji Hs20 EXR, który łapie ostrość z około 1cm.

SONY Xperia Z2 pozwala na ostrzenie obrazu z minimalnej odległości około 8cm / od lewej: 5cm, 6cm, 8cm

Tryb „Super makro” aparatu FujiFilm FinePix Hs20 EXR pozwala na ostrzenie z odległości 1cm, efekt ten można również uzyskać za pomocą manualnego ostrzenia

I właśnie z tego zapewne powodu nie znajdziemy prdefiniowanego programu w menu aparatu „makro”. By jednak uczynić sytuację jeszcze bardziej ciekawą dodam że program ten – JEST w aplikacji aparatu tyle tylko że nie jest on dostępny z poziomu wyboru użytkownika. Działa on dokładnie tak samo jak we wszystkich wcześniejszych Xperiach, na zasadzie „pojawiam się i znikam”… by w ogóle mógł się on pojawić musimy robić zdjęcia w trybie lepsza automatyka, wówczas w sprzyjających warunkach oświetleniowych, wykonując zdjęcia z bliskiej odległości nagle aparat może nas, za pomocą odpowiedniej ikonki, poinformować że włączył się tryb makro, lub częściej… dokument. Producent milczy oczywiście na ten temat i ewidentnie pozostawił kwestie „makro” w rękach samego autofokusu, który jak pisałem, bez względu czy mamy włączony wielopunktowy tryb ostrości, czy jednopunktowy, łapie ją z około 8cm.

Firma Sony jak u poprzedników ukryła w modelu Z2 tryb „makro” w programie automatycznym w tym przypadku w „lepsza automatyka”, nie ma jednak możliwości włączyć go manualnie, pojawia się on i znika w trybie wyboru samego software aparatu, często jest też zastępowany przez oprogramowanie trybem „dokument”.

Jeśli więc marzycie o bardzo dużych powiększeniach, zdjęciach z centymetra, dwóch, aparat Xperii Z2 nie będzie w stanie sprostać takim wymaganiom. Na obronę producenta dodam iż cecha ta nie dotyczy tylko smartofnów Sony, celowo sprawdziłem takie możliwości w smartofnach Nokia X, oraz Samsung Galaxy S Advance (I9070), i pomimo że tam natrafiłem na program makro, w rzeczywistości i one ostrość łapały z około 7 – 8cm, może więc dobrze że Sony nie wprowadza tutaj użytkownika w błąd, umieszczając w menu aparatu program który faktycznie… nie działa. Również broniąc modelu Z2 dodam że nawet zbliżenie z odległości 8cm, w połączeniu z dużą ilością szczegółów obrazu, pozwala na jego dość znaczne zbliżenie poprzez wykadrowanie, z zachowaniem względnie dobrej jakości obrazu (oczywiście przy dobrym świetle), toteż pozwala to na wykonanie zdjęcia w przełożeniu z jakichś 4 / 5cm, co faktu jednak nie zmienia że nie jest to nadal stricte makro.

Odległość minimalna ostrzenia, rzędu 7-8cm nie jest wyłącznie przypadłością modelu Sony Z2, lecz również wielu innych smarfonów, tutaj test telefonu Samsung Galaxy S Advance, który również zdołał wyostrzyć obraz z odległości 7,5cm. Od lewej: tryb makro / odległość: 4cm / 6cm / 7,5cm. Tłumaczy to poniekąd brak predefiniowanego trybu w smarfonach Sony…

Pewnym natomiast zaskoczeniem była dla mnie inna cecha która wyszła podczas testów trybu makro. O ile autofokus w warunkach studyjnych, z małą ilością elementów na planie dobrze radził sobie z łapaniem ostrości w wymienionej odległości 8cm, o tyle im większa była ilość elementów w kadrze tym było gorzej… w terenie, podczas spaceru po łące okazało się że ma on poważne problemy z wyostrzeniem obrazu na przykład na pąku krzewu, na tle traw, ostrość była łapana przed albo za nim… w tej sytuacji znów okazało się że rozwiązaniem jest wykonanie zdjęcia w trybie manualnym, z ręcznym wyborem trybu ostrości – na „automatyczna ostrość jednopunktowa”, lub ostrość ze wskazaniem punktu ostrzenia. Ewidentnie więc widać że problemy wynikają z samego software, nie autofokusu.

Autofokus Sony Z2, podczas prób ujęcia z bliskiej odległości, poniżej 15cm, w trybach automatycznych, w przypadku złożonej scenerii i próby wyostrzenia na danym najbliższym fragmencie ma tendencję do „gubienia” się i ostrzenia obrazu za wybranym punktem. Pomocne wówczas jest przejścia w tryb manualny i wybranie centralnego ostrzenia jednopunktowego. Bolączka to występuje również w aplikacjach zewnętrznych (zdjęcie po prawej) pomimo zaimplementowanego trybu „makro” co jest zapewne wynikiem niedopuszczania aplikacji aparatu do ingerencji przez aplikacje zewnętrzne w jego pracę.

Należy również pamiętać podczas fotografowania z bliskiej odległości o… przesunięciu względem środka kadru samego aparatu. Przyznam się że przyzwyczajony do centralnego kadrowania, nader często gubiłem się na tym elemencie. Intuicyjnie bowiem ustawiamy telefon / aparat w środkowej osi względem fotografowanego elementu, co kończy się w przepadku Sony Xperia Z2 niemiłą niespodzianką, gdzie okazuje się że autofokus złapał ostrość na zupełnie innym elemencie, co oczywiście jest wynikiem umieszczenia obiektywu aparatu przy górnej krawędzi telefonu, warto o tym pamiętać podczas fotografowania.

Przykłady zdjęć Sony Xperia Z2 z bliskiej odległości, w każdym przypadku minimalna odległość skutecznego ostrzenia to 8cm.

Próba bliższego niż 8cm ostrzenia kończy się zazwyczaj wyostrzeniem obrazu na dalszym od zakładanego punkcie. Warto o tym pamiętać fotografując w terenie… tutaj po lewej – zdjęcia Huby z odległości około 10cm, po prawej próba z odległości około 6cm, jak widać doprowadziło to wyostrzenia (patrz czerwona elipsa) obrazu na drugim planie, oraz rozmycia planu pierwszego…

Jedną z rzeczy o której należy pamiętać podczas fotografowania smartfonem Sony Xperia Z2 jest konieczność przesunięcia telefonu względem punktu który chcemy mieć wyostrzony i w centrum, wynika to z budowy smartfonu, którego aparat ulokowany jest przy samej krawędzi. Po lewej przykład takiej pomyłki, przyzwyczajony do kadrowania centralnego chciałem wyostrzyć obraz na bazi, zapominając że aparat ma przesunięty w lewo obiektyw względem osi centralnej, w efekcie obraz został wyostrzony po lewej od niej – zdjęcie po prawej, koło czerwone rzeczywiste wyostrzenie, żółte planowane…

zdjęcia od lewej: Przykład zdjęcia Sony Xperia Z2 z bliskiej odległości, odległość 8cm, tryb manualny, tryb ostrości: automatyczna ostrość wielopunktowa / Ulokowanie bardzo blisko krawędzi aparatu Sony Z2 może skutkować jego łatwym zasłonięciem przez palec podczas fotografowania

Fotografowanie:

 • kąt widzenia obiektywu
 • tryb manualny / balans bieli
 • typy scenerii
 • HDR
 • dodatkowe filtry, efekty

Kąt widzenia obiektywu…

Zanim przejdziemy do praktycznych wyników fotografowania w terenie, raz jeszcze powrócę do obiektywu Z2, który jak pamiętamy oferuje ogniskową 27mm, co przekłada się na szeroki kąt widzenia. Już podczas testów w domu, w tym testów geometrii szybko okazało się że szerokość kąta jest zachwycająca. Pomimo iż Fuji Hs20 EXR z którym był on porównywany, oferuje minimalną ogniskową 24mm i również posiada szerokokątny obiektyw, acz zmiennoogniskowy, kąt widzenia Sony Xperia Z2 okazał się o około 30% większy, przy tej samej ogniskowej (27mm) od Fuji Hs20 EXR! Oczywiście by w pełni ten szeroki kąt wykorzystać należy wykonywać zdjęcia w proporcji 16:9 i w takich był on też testowany. Tak szeroki kąt widzenia, z dobrą geometrią, oraz względnie dużą matrycą, skutkuje naprawdę pięknymi zdjęciami w warunkach jasnego, dziennego światła.

Tutaj drobna uwaga, czasem tak szeroki kąt widzenia może nie być pożądany, dotyczy to szczególnie zdjęć wykonywanych w ciasnych pomieszczeniach, zdjęć osób, gdzie szeroki kadr sprawia iż zatraca się w nim to ma być w nim najważniejsze, oraz powoduje problemy z wykadrowaniem tak by przy okazji nie sfotografować wszystkich ścian. W takim przypadku właśnie dobrze jest wykonywać zdjęcia w klasycznej proporcji 4:3.

Tryb manualny / balans bieli

W kolejnym poruszanym zagadnieniu przyjrzymy się trybowi manualnemu, jaki udostępnia aplikacji aparatu. Czemu akurat temu trybowi poświęcam osobną część? Ponieważ tylko w tym trybie mamy do wyboru, ograniczony, ale jednak, wpływ na efekt końcowy jaki zostanie zarejestrowany na zdjęciu. Osobiście po latach pracy na różnym sprzęcie, przyzwyczajony jestem właściwie do wyłącznego posługiwania się trybem „M” (od „manual”) toteż jedną z pierwszych zawsze rzeczy jakiej poszukuję w nowym aparacie, jest właśnie on.

Szczęśliwe firma Sony postanowiła go zachować, co wcale nie jest takie oczywiste, gdyż coraz częściej jedyny wybór jaki mamy w smartfonach to wybór między programami tematycznymi i typami scenerii. Tu jednak przypomnę to o czym pisałem wcześniej, że nazwa „tryb manualny” jest zastosowana nieco na wyrost, gdyż tryb ten nie udostępnia niestety pełnej kontroli nad parametrami ekspozycji. To co możemy zmienić w tym trybie to:

 • wartość ISO / od minimalnej 50 do 3200
 • tryb pomiaru światła / do wyboru:
 • twarz
 • wielopunktowy
 • centralny
 • punktowy
 • tryb pracy autofokusu / ostrości do wyboru:
 • automatyczna ostrość jednopunktowa
 • automatyczna ostrość wielopunktowa
 • wykrywanie twarzy
 • ustawienie ostrości dotykiem
 • śledzenie obiektu (AF ciągły)
 • stabilizator obrazu (cyfrowy) On / Off
 • rejestracja twarzy On / Off
 • HDR
 • rozdzielczość zdjęcia
 • samowyzwalacz
 • podgląd
 • balans bieli, dostępne
 • korekcja EV z krokiem 1/3
 • lampa błyskowa dostępna w trybach:
 • auto
 • włącz lampę
 • redukcja czerwonych oczu
 • wyłączona
 • latarka

Oczywiście niektóre z powyższych parametrów są też dostępne z poziomu innych trybów, również „lepszej automatyki”, te które są przypisane wyłącznie trybowi manualnemu i pozwalają na lepsza kontrolę i efekty od automatyki, są wymienione powyżej w kolorze czerwonym.

Jak więc widzimy przesadą byłoby sądzić że mamy pełną kontrolę nad funkcjami aparatu, możemy zmienić jedynie podstawowe parametry, cieszy w tej sytuacji iż pozostawiono choć możliwość wyboru wielkości ISO, która to oczywiście im wyższa tym bardziej negatywnie odbija się na jakości zdjęcia. W miejscu tym ktoś może zapewne pomyśleć, że przecież nie jesteśmy skazani na aparaty stokowe, że możemy zainstalować dowolną inna aplikację która teoretycznie powinna pozwolić nam na głębszą interwencję w parametry ekspozycji, tak, jest taka możliwości – teoretycznie, w rzeczywistości bowiem nie jest to już takie proste… temat tez zostanie opisany w „części V – rozszerzenie funkcji aparatu poprzez zewnętrzne aplikacje”.

Aparat oferuje tylko kilka podstawowych trybów balansu bieli, które zostały wyliczone poniżej i należą do grupy parametrów których zmiana możliwa jest tylko w trybie manualnym.

 • balans bieli, dostępne tryby to:
 • pochmurnie
 • słonecznie
 • światło jażeniówkowe
 • światło żarowe
 • automatyczny balans bieli

W większości jednak sytuacji tryb automatyczny zapewnia prawidłowe odwzorowanie kolorów, jedynie w przypadku znacznego zachmurzenia kolory zdawały się nieco za zimne, co dobrze korygował tryb „pochmurnie”, odwrotnie w przypadku fotografowania w słabo oświetlonych, lub za pomocą światła sztucznego mieszanego, tryby predefiniowane nie sprawdzały się tak dobrze jak właśnie manualny dobór balansu bieli.

Opcje podlegające zmianie w trybie manualnym (M)

Opcje podlegające zmianie w trybie manualnym (M)

HDR…

Pewną nowością dla osób które jak ja przesiadły się z pominięciem modeli Z, Z1, na opisywany model Z2, może być włączenie do aplikacji aparatu trybu HDR, co osobiście mnie ucieszyło, jako że jestem zdeklarowanym jego fanem, acz mając świadomość ograniczeń aparatu Sony Z2, nie byłem pewny czego się spodziewać.

Użytkownicy modeli Z, Z1 często narzekali iż tryb ten ma niemiłą właściwość do pojawiania się i znikania (podobnie jak makro). Również i w przypadku Z2 niektórzy recenzenci donoszą o takowym zachowaniu aplikacji aparat. Jednak moje doświadczenia z tą funkcją niczego takiego nie odnotowały, nieporozumienie to ma swoje korzenie być może w fakcie że uruchomienie trybu HDR wymaga kilku zmian w parametrach zdjęcia i jest dostępne wyłącznie z poziomu sub-menu trybu manualnego. W programach automatycznych, tryb ten pojawia się sam, o czym informuje nas ikonka na ekranie, a o jego uruchomieniu decyduje software aparatu.

By uruchomić ręcznie tryb zdjęcia HDR, włączamy program manualny (M), następnie wchodzimy w ustawienia trybu i zmieniamy rozdzielczość zdjęcia – to właśnie klucz do uzyskania dostępu do funkcji HDR, która dostępna jest wyłącznie przy zdjęciu w rozdzielczości od 8MP w dół, nie jest dostępna w trybie zdjęć o rozdzielczości 15MP i 20,7MP. Po wybraniu odpowiedniej rozdzielczości w menu odnajdujemy HDR i przesuwamy do pozycji włączone, po czym tryb jest już aktywny.


artykuł: „Sony Xperia Z2 – nowe możliwości flagowca” / aktualizacja: 19.06.2017 strona 3/9

opracowanie i zdjęcia do artykułu, z wyłączeniem zdjęć akcesoriów (kabla magnetycznego USB, słuchawek MH650c) – Sebastian Nikiel