smartwatch Zeblaze VIBE 3 GPS

SPRZĘT / smartwatch marki Zeblaze model VIBE 3 GPS / strona 4/6

menu recenzji:

.

To właściwie całe dostępne w smartwatchu VIBE 3 GPS menu, zanim jednak przejdziemy dalej kilka dodatkowych informacji i uwag o wymienionych trybach pracy. Przechodząc w dowolny wybrany tryb treningu, czy to PIESZY, BIEGANIE, lub PIESZA WYCIECZKA (górska), po kliknięciu w niego zostaniemy przeniesieni do kolejnej karty w której możemy dokonać korekty jego ustawień, lub rozpocząć trening. Bez względu na typ treningu ekran ten wygląda tak samo różnica dotyczy wyłącznie ikony reprezentującej dany tryb. Mamy tu więc duży kolorowy przycisk z symbolem startu (biały trójkąt), z zaznaczonym miejscem uruchamianie startu programu, a pod nim ikonkę trybiku, która jak słusznie się domyślamy umożliwia przejście do karty zmiany ustawień danego trybu. Karta ta zawieraj cztery żółto czarne ikonki, od lewej na górze:

 • ikona I – kręta droga / dotykającej tej ikony przedostaniemy do trzech kolejnych kart umożliwiających zmianę wartości zadanego dystansu do przebycia i tak kolejnego:
  • karta A / zmiana wartości dystansu 1, 3, 5 km
  • karta B / zmiana wartości dystansu 10, 15, 21 km (?) w tym ostatnim jednak przypadku znów mamy do czynienia z błędnym tłumaczeniem pojawia się tu bowiem napis „pół konia” wydaje się że powinien tu pojawić się wybór dystansu równego 21 km co równałoby się wartości półmaratonu – stąd może właśnie owe pół konia 🙂
  • karta C / zmiana wartości dystansu i znów ten sam co powyżej problem, zamiast cyfr, czy poprawnego tłumaczenia wartości pojawia się zwrot „cały koń” co zdaje się potwierdzać moje wcześniejsze wnioski dotyczące ukrytej tu wartości, cały koń może bowiem oznaczać nic innego niż pełny maraton, którego dystans wynosi 42 km (ściślej 42,0975 km), ostatnia dopuszczalna wartość jaką możemy wybrać to tryb niestandardowy, w którym ręcznie możemy określić dystans do przebycia w zakresie od 1 do 99 km.

 • ikona II (na górze po prawej) / składający się z trzech kolejnych kart tryb umożliwiający zmianę zadanej wartości czasu trwania treningu:
  • karta A / wybór pomiędzy 10, 20, a 30 minutami
  • karta B / wybór pomiędzy 1, 2, a 3 godzinami
  • karta C / umożliwia wybór niestandardowego czasu trwania treningu, możemy tu zaprogramować czas w zakresie od 5 do 50 minut w skoku co 5 minut, oraz od 1 do 99 godzin.

 • ikona III (na dole po lewej) – symbol ognia, przyporządkowany do spalanych kalorii / podobnie jak we wcześniejszych trybach możemy tu na jednej z trzech kart zdefiniować oczekiwaną liczbę spalonych podczas treningu kalorii:
  • karta A / wybór pomiędzy 100, 200, a 300 kaloriami
  • karta B / wybór pomiędzy 500, 600, a 800 kaloriami
  • karta C / umożliwia wybór niestandardowej wartości od 25 do 9975 spalonych kalorii, w skoku co 25

 • ikona IV (na dole po prawej) – literka „i” / dotknięcie jej kasuje wczesnej zdefiniowane parametry treningu, który będzie odbywał się w trybie bieżącej rejestracji wyników, bez określonego z góry celu.

Uwaga – powyższe możliwości dopasowania wartości tudzież: dystansu, czasu, spalonych kalorii, oraz treningu bez określonego celu, funkcjonują w ich rodzaju: pieszy, bieg, bieg w domu (na bieżni), jazda na rowerze, wspinaczka/alpinizm, piesza wycieczka górska. Natomiast w trybie treningu swobodnego możemy dokonać tylko korekty takich parametrów jak: czas trwania (ikona stopera), liczba spalonych kalorii (symbol ognia), oraz trening bez zadanych wartości (literka „i”).

Smartwatch VIBE 3 GPS oferuje siedem różnych trybów treningów, button każdego z nich oznaczono innym kolorem, praz grafiką, pod którą znajdziemy ikonkę trybiku, jej dotknięcie przeniesie nas do trybu konfiguracji danego treningu.

Po wybraniu danego trybu treningu, oraz dokonaniu bądź nie, zmian jego parametrów klikamy na wspomniany wcześniej duży przycisk z symbolem startu (trójkąt). Smartwatch przeniesie nas wówczas do ekranu ilustrującego proces nawiązywania połączenia z satelitami geolokalizacjami systemu GPS, lub GLONAS. Etap ten reprezentuje zielona pulsująca na niebiesko antena satelitarna, pod nią natomiast dostrzeżemy niewielki niebieski button, który należy kliknąć aby rozpocząć trening. Dopiero wówczas na ekranie smartwatcha zobaczymy duże białe cyfry odliczające w dół od 3 do 1 po czym zegarek wibracjami powiadomi nas o starcie rejestracji danych w wybranych trybie treningu.

Podczas rejestracji danych VIBE 3 GPS będzie nas informował na bieżąco o takich parametrach jak: czas trwania treningu, przebyty dystans, liczba kroków, ilość spalonych kalorii, tętno bieżące, szczytowe i najniższe, oraz częstotliwość kroków. Dane te są prezentowane w czterech, lub trzech kartach jeśli wybierzemy trening dowolny który ze względu na swoją specyfikę nie rejestruje takich danych jak dystans, czy częstotliwość kroków, aby zatrzymać i zapisać lub porzucić trening, przeciągamy palcem po ekranie z góry na dół. Wejście do tego ekranu pełni również funkcję pauzy, pojawią się na nim dwie ikony: po lewej zielona potwierdzająca ponowny start treningu, co spowoduje powrót do ekranu rejestracji danych, oraz czerwona kończąca rejestrację i zapisujące dane z treningu.

Trzeba tu jednak dodać że jeśli trening potrwa krótko, a ilość zarejestrowanych danych będzie niewielka, nie zostaną one zapisane, o czym poinformuje nas sam smartwatch. I odwrotnie jeśli uzyskaliśmy wybitnie dobre w korelacji z wcześniejszymi treningami wyniki zostaniemy powiadomieni o nowym rekordzie sportowym. Informacja ta również zostanie zapisane w sekcji „rekordy sportowe”. Jeśli nasz trening terenowy został zapisany pomyślnie, klikając na niego w opisanej wcześniej zakładce, otrzymujemy dostęp do wszystkich zarejestrowanych w trakcie niego danych, zgrupowanych w trzech, lub czterech kartach w zależności od typu wybranego treningu:

 • karta I / to jedna z perełek smartwatcha VIBE 3 GPS, znajdziemy tu bowiem graficzny zapis przebytej trasy powstały w oparciu o zarejestrowane dane GPS. Szkoda jednak nieco że w tym przypadku dane te nie są naniesione na siatkę mapy… tak, tak wiem za dużo wymagam, taka opcja wymagałby zupełnie innych mocy, jednak nawet taki uproszczony zapis jest bardzo fajnym dodatkiem
 • karta II / łączny czas przejścia, podawany dla godzin, minut i sekund, oraz ilość spalonych kalorii
 • karta III / ilość kroków, średni puls, średnia czas marszu lub biegu w przeliczeniu na kilometr, wyrażana w minutach i sekundach
 • karta IV / częstotliwość kroków na minutę, oraz całkowity przebyty dystans. W karcie tej znajduje się również ikonka kosza, jej dotknięcie przeniesie nas w tryb wyboru kasacji, lub anulowania tej akcji.

Zapisane podczas treningu dane prezentowane są na czterech przewijanych poziomo kartach, pierwsza (o ile umożliwia to dany tryb) prezentuje zapis GPS przebytej trasy, druga łączny czas treningu, oraz ilość spalonych kalorii, trzecia sumę kroków, średniego tętna, oraz prędkości, natomiast czwarta częstotliwość kroków na minutę, oraz całkowity przebyty dystans, w karcie tej znajduje się również ikonka umożliwiające kasację danego zapisu.

Warto tu jeszcze dodać że we wszystkich kartach, w ich nagłówku dodano informację o typie treningu jakiego dotyczy zapis, oraz kiedy go przeprowadzono. Pora na podsumowanie jakości interfejsu i oferowanych trybów pracy. Pod kątem graficznym trudno cokolwiek zarzucić modelowi, ogólna estetyka, dobór barw, oraz czytelność interfejsu stoi na bardzo dobrym poziomie. Liczba dostępnych trybów pracy, tudzież typów treningów, jest naprawdę duża. Nawigacja po menu jest prosta, nie wymagająca właściwie zapoznania się z jakąkolwiek instrukcją obsługi. Mocnym atutem VIBE 3 GPS, a równocześnie jednym z powodów dla którego zdecydowałem się na ten model, jest obecność na pokładzie GPS-u, tu jednak pora też wspomnieć o minusach i pewnych brakach.

Wielka szkoda że w smartwatchu posiadającym samodzielny układ lokalizacji GPS zabrakło w trybach sportowych tak podstawowych danych jak wysokość nad poziomem morza. Wydaje się że od strony technicznej nic nie stało temu na przeszkodzie. Z pewnością wpłynęłoby to pozytywie na zakres dostępnych informacji, szczególnie podczas korzystania ze smartwatcha w górach. Podobnie niezrozumiałe braki dotyczącą obsługi niektórych trybów pracy jak choćby możliwość ustawienia / edycji godzin alarmu, do czego konieczne jest skorzystanie z zewnętrznej aplikacji na smartfonie. Kolejnym takim niedopracowanym miejscem jest „tryb siedzący”, jego odpalenie i konfiguracja również możliwa jest tylko w aplikacji na telefonie, gdy tymczasem przecież każdy inny tryb można w dużym stopniu skonfigurować z poziomu smartwatcha.

zdjęcia od lewej: jeśli w trakcie uruchomianego trybu zapisu danego treningu dotkniemy ekranu przeciągając palcem z góry w dół włączona zostanie pauza, oraz pojawi się ekran wyboru o wznowieniu lub zakończeniu zapisu danych / Bardzo mocnym atutem VIBE 3 GPS jest możliwość zapisu trackingu GPS prezentowanego za pomocą linii wyrażającej przebytą trasę, szkoda jednak że producent nie zdecydował się tu na dodanie tak istotnych danych jak bieżąca wysokość nad poziomem morza, czy współrzędnych geograficznych.

Jeśli przyjrzymy się menu, co na pewno odkryliście już podczas lektury niniejszej recenzji, menu interfejsu w kilku miejscach prowadzi do tych samych kart / trybów. Nie ma w tym nic złego, tym bardziej że dodanie możliwości szybkiego dostępu do ważniejszych funkcji zawsze ma sens, jednak tu wydaje się że ilość takich zdublowanych odwołań jest nieco przesadzona, wydaje się że w ten sposób marka próbowała stworzyć sztuczne wrażenie mnogości dostępnych trybów. Szkoda jednak że nie wykorzystała w tym celu potencjału samego urządzenia. Globalnie jednak menu VIBE 3 GPS należy zaliczyć na poczet kolejnego plusa modelu, z pewnym opisanymi powyżej zastrzeżeniami.

Wypady z VIBE 3 GPS – historyczne wzgórze Trzy Lipki – widok na Krzyż Milenijny, oraz po lewej na pasmo Szyndzielni i Klimczoka w Beskidzie Śląskim, po prawej autor pod krzyżem.

Aplikacja FUNDO Pro – konfiguracja, parowanie i wpływ na smartfon…

Jak już wiemy smartwatch VIBE 3 GPS obsługuje producencka aplikacja FunDo Pro, celowo tu dodaję z uporem owe „Pro” istnieje bowiem również inna aplikacja o takiej samej nazwie, a jedyna różnica dotyczy obecności tego słowa. Aplikacja FunDo Pro dostępna jest na urządzenia z system Android wersja od wersji 4.4 wzwyż, oraz iOS od wersji 9.0. Na opakowaniu smartwatcha VIBE 3 GPS znajdziemy kody QR umożliwiającymi przejście do sklepu Google Play, lub App Store. Po pobraniu, podczas instalacji aplikacja poprosi nas o sporą ilość pozwoleń, co nie powinno dziwić zważywszy na fakt ilości i typu obsługiwanych funkcji, zawsze jednak warto zwracać uwagę na to na co się zgadzamy.

Po instalacji i uruchomieniu aplikacji poprosi ona nas przed próbą połączenia ze smartwatchem o utworzenie swojego profilu, w tym podanie takich informacji jak: nazwa użytkownika, płeć, wysokość, waga i data urodzenia. Dane te nie są tu przesadnymi żądaniami, ich podanie umożliwi bowiem aplikacji połączonej z zegarkiem lepsze dopasowanie uzyskiwanych wyników, na które przecież ma duży wpływ właśnie nasz wiek, wzrost ze względu na długość stawianych kroków, czy waga. Użytkownik może również ustawić swój własny awatar, w takim przypadku aplikacja utworzy w galerii smartfona nowy folder o nazwie „FunDo” w którym zapisze nie tylko zdjęcie wykorzystane do awatara, ale każde wykonane za pomocą trybu zdalnej kontrolo migawki.

Po przeprowadzeniu instalacji i konfiguracji, włączamy bluetooth w smartfonie. Aplikacja FunDo Pro funkcjonuje w trybie priorytetu i pozostaje aktywna cały czas w tle. Jej ikonka pojawi się również w strefie powiadomień, jak i na ekranie blokady telefonu. Przystępując do pierwszego parowania ze smartwatchem przechodzimy do karty „WIĘCEJ” gdzie na górnej belce zobaczymy sekcję „dodaj urządzenie”. Klikając rozpoczniemy proces wyszukiwania dostępnych urządzeń, nasze będzie się nazywało oczywiście Vibe 3GPS, klikamy na nie i to właściwie wszystko. Właściwie, gdyż zanim zaczniemy korzystać ze smartwatcha zostanie przeprowadzona jeszcze synchronizacja danych. To właśnie na tym etapie następuje zmiana języku interfejsu zegarka na polski, oraz ustawienie poprawnej daty i godziny. Z tego względu pierwsza synchronizacja może potrwać nieco dłużej, niż będzie to mieć miejsce podczas kolejnych, a te są zawsze przeprowadzane gdy smartwatch był przez dłuższy czas rozłączony ze smartfonem.

Po zakończeniu synchronizacji urządzenie jest gotowe do pracy. Proces parowania przebiega szybko, oraz bez jakichkolwiek problemów. Zaryzykuję tu nawet twierdzenie że było to najłatwiejsze parowanie z jakim miałem do czynienia. Od razu też muszę dodać że stabilność połączenia jest świetna, nie ma tu mowy o żadnych zerwaniach komunikacji, na plus też należy zaliczyć zasięg działania. Choć ten oczywiście zależny jest od tego gdzie używamy urządzeń, oraz oraz od jakości modułu bluetooth nie tylko w zegarku, ale i telefonie.

Dobrze mamy już sparowane oba urządzenia, pora przyjrzeć się więc wpływowi aplikacji Fundo Pro na tempo zużycia akumulatora smartfona. Przyznaję że ten aspekt zawsze budzi moje obawy, z doświadczenia bowiem wiem ze potrafią one dosłownie pożreć baterię w bardzo krótkim czasie, doprowadzając również do silnego nagrzewania telefonu. Jak więc jest w omawianym przypadku? Cóż… odpowiedź na to pytanie składa się z dwóch części, może być ona bowiem istnym wampirem energetycznym, jak i odwrotnie mieć tylko minimalny wpływ na ogniwo. Dlaczego? Początkowo sam nie mogłem dojść do tego gdzie leży przyczyna problemu, ale po kolei…

Instalując aplikację, udzielamy jej szeregu zgód, w tym na swobodne korzystanie z danych GPS. Generalnie większość z nas nie zwróci szczególnej uwagi na ten aspekt, wszak to naturalne w przypadku takiej aplikacji bazującej na takich danych. Jak się jednak szybko okazało swobodny dostęp w praktyce spowodował że aplikacja nieustannie pobierała dane z GPS-u, co zmasakrowało wręcz akumulator…

Problem ten został zilustrowany na powyższym wykresie, gdy aplikacja FunDo Pro mogła do woli drenować ogniwo smartfona Huawei P20 Pro o pojemności 4000 mAh. Pozostając sparowaną z VIBE 3 GPS zużyła około 95% pojemności ogniwa telefonu w zaledwie dziewięć i pół godziny, doprowadzając do jego wyłączenia. Wynik prawdziwie katastrofalny, zważywszy na fakt że ogniwo P20 Pro bez większego wysiłku, ani oszczędzania energii, wystarcza mi średnio na 24 do 36 godzin. Nic więc dziwnego że poczułem się zirytowany i rozczarowany, acz niestety nie zaskoczony, co wynikało z moich wcześniejszych doświadczeń z podobnymi aplikacjami.

Jeśli spojrzymy na wskaźnik naładowaniu ogniwa smartfona HUAWEI P20 Pro, sparowanego z smartwatchem VIBE 3 GPS w trybie aktywnego śledzenia GPS, oraz przy aplikacji FunDo Pro skonfigurowanej w natywny sposób, widać jak ta ostatnia dosłownie pożera akumulator telefonu, na pierwszym zrzucie mamy wartość 95%, już po po godzinie 15 minutach spadła do 91%, a po ośmiu godzinach wartość ta wynosiła już tylko 20%, natomiast po 9 i pół godzinie smartfon się wyłączył…

Sytuacja ta zmusiła mnie do dokładniejszego przeanalizowania wpływu aplikacji FunDo Pro na akumulator smartfona, skupiając się na elementach szczególnie destruktywnie na niego wpływających. Podczas przeglądania wykresów zużycia ogniwa, dostępnego w ustawianiach smartfona, okazało się jednak że generalnie jej wpływ na obciążenie takich elementów jak: procesor, pamięć RAM czy SDRAM jest… znikomy. Podobnie sam bluetooth nie wskazywał szczególnie istotnego wpływu na tempo zużycia energii. Pozostał więc tylko GPS. Podczas kolejnego połączenia z zegarkiem z uruchomionym zapisem danych w trybie „PIESZY” podejrzenia te potwierdził sam smartfon informując o wysokim zużyciu energii przez moduł GPS wykorzystywany przez aplikację FunDo Pro. Dokonałem więc zmiany udzielonych uprawnień z nieograniczonej zgody na warunkową w trybie „zezwalaj tylko podczas użytkowania aplikacji”.

Jak widzimy zmiana ta radykalnie wpłynęła na apetyt aplikacji na energię przywracając równowagę energetyczną smartfonowi. Przy mieszanym trybie użytkowania, z włączoną w tle aplikacją FunDo Pro, pozostającą połączona z smartwatchem VIBE 3 GPS, sześciu godzinnym wypadem terenowym z uruchomianym zapisem danych w zegarku w trybie „PIESZY” po 24 godzinach akumulator smartfona wciąż pokazywał 25% mocy, dla przypomnę całkowitego wyczerpania wcześniej po sześciu godzinach. Ta jedna prosta zmiana rozwiązała poważny problem, przywracając sens korzystaniu z aplikacji FunDo Pro.

Pomimo ogromnego apetytu FunDo Pro na energię, analiza zużycia energii nie wykazała tu nadzwyczajnego jej poboru przez samą aplikację, nie wzrósł również radykalnie pobór energii przez moduł bluetooth, wszystko to zawęziło listę podejrzanych o drenaż mocy do GPS-u. Jedna prosta zmiana w zakresie udzielonych aplikacji FunDo Pro zezwoleń radykalnie ograniczyła jej apetyt na energie, zmiana ta dotyczyła dostępności do GPS-u smartfona, gdzie zamiast dostępu nieograniczonego należy zezwolić aplikacji wyłącznie na dostęp w chwili gdy aplikacja działa i jest to niezbędne.

Pozostała jednak jeszcze jednak do rozwiązania kwestia. Aplikacje tego typu zawsze wiszą w tle, ich zamknięcie jest właściwie nie możliwe. Równocześnie nie możemy tez ograniczyć jej prawa do takiej charakterystyki działania, w takim bowiem przypadku system Android przechodząc w uśpienie natychmiast zatrzymywałby jej działanie, co powodowałoby brak synchronizacji danych pomiędzy smartfonem a smartwatchem. Z drugiej strony nie zawsze korzystamy z aktywnego połączenia z smartwatchem, czasem też chcemy zaoszczędzić więcej energii, lub po prostu wkurza nas wisząca w strefie powiadomień ikonka FunDo Pro. Jak więc skutecznie ją wyłączyć? Okazuje się to stosunkowo proste, wystarczy wyłączyć i włączyć, lub zresetować telefon, a aplikacja jak wszystkie inne w tle zostanie zamknięta przez system.

Smartwatch VIBE 3 GPS podczas wypadów terenowych wykazał się wysoką kultura pracy, wygodą użytkową, precyzja wskazań, oraz dobrą odpornością na wodę, oraz wysokie temperatury. Po lewej potok Krzywa, nieopodal dzielnicy Lipnik miasta Bielsko-Biała, po prawej widok ze Średniego Grojca na zabytkową wieżę Konkatedry Narodzenia NMP w Żywcu, w tle Jezioro Żywieckie, a dalej szczyty Beskidu Małego.

.


smartwatch marki Zeblaze model VIBE 3 GPS / strona 4/6

Fotografia wariantów kolorystycznych paska do smartwatcha Zeblaze VIBE 3 GPS pobrano ze strony sklepu producenta na platformie handlowej AliExpress, podobnie zdjęcie smartwatcha marki Garmin model fēnix® 5X Sapphire pobrano ze strony marki – www.garmin.com/pl. Zaprezentowano je w niniejszym opracowaniu zgodnie z art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jako ograniczenie majątkowych praw autorskich na rzecz dozwolonego użytku, zgodnie z nowelizacją rzeczowej ustawy z 2015 roku, wyłącznie w celu prezentacji i szerszego zobrazowania poruszanych tematów, pozostających w ścisłym związku z jego tematem.

opracowanie i zdjęcia z wyłączaniem wymienionych powyżej zdjęć: Sebastian Nikiel 04.11.2020

Informacja o prawach autorskich – można wykorzystywać nieodpłatnie wyłącznie w zastosowaniach niekomercyjnych, oraz z uznaniem i zachowaniem autorstwa, zgodnie z licencją Creative Common 3.0 – www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license – www.creativecommons.org

Informacja prawna – wszystkie wyrażane na łamach niniejszej recenzji poglądy, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy akcesorium, wynikającą z posiadanego doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu. Niniejsza recenzja nie powstała na zamówienie firm trzecich, nie była również przez takowe sponsorowana.