LG G5 nowa jakość fotografii mobilnej czy ślepy zaułek technologii

artykuł: „LG G5 nowa jakość fotografii mobilnej czy ślepy zaułek technologii?” strona 7/11

 część VI – zdjęcia różne z wykorzystaniem gotowych trybów / filtrów 

Główny i szerokokątny aparat – zdjęcia HDR…

Kolejną ciekawostką obecną w arsenale trybów pracy aparatu LG G5 jest funkcja rejestracji zdjęć w trybie HDR, tu krótkie przypomnienie – zdjęcia HDR są to obrazy o wysokiej dynamice (z angielskiego High Dynamic Range image), odznaczające się dynamiką i luminancją, szczególnie w cieniach porównywalną do zakresu dynamiki obrazu rejestrowanego przez oko ludzkie. W chwili obecnej technika HDR jest jedyną realnie zbliżającą fotografię do tego co zdolny jest zobaczyć człowiek zarówno w cieniach, przy słabym świetle, jak i odwrotnie w obszarach bardzo jasno oświetlonych. W bardziej zaawansowanej fotografii zdjęcia tego typu wykonuje się przez wykonanie minimum trzech, a czasem i kilkudziesięciu (w celu otrzymania określonego efektu rozmycia ruchu) zdjęć, składanych następnie w specjalnym oprogramowaniu w jedną fotografię. Istnieje też możliwość podbicia tonów pojedynczego zdjęcia, acz uzyskany w ten sposób quasi HDR nigdy nie dorówna dynamiką obrazu tym wielu klatkowym.


Wśród wielu gotowych trybów pracy w LG G5 znajdziemy również funkcję zdjęć HDR która może pozostawać włączona stale, wyłączona, lub w trybie automatycznym – HDR działa jednak wyłącznie w trybie pracy PROSTYM (wówczas tylko automatycznie), oraz PODSTAWOWYM, w trybie RĘCZNYM nie mamy możliwości włączenia funkcji HDR. Tu porównawcze zdjęcia, oba wykonane w trybie PODSTAWOWYM, po lewej bez włączonego HDR-a, po prawej z włączoną funkcją HDR.


zdjęcia porównawcze, oba wykonane w trybie PODSTAWOWYM, po lewej bez włączonego HDR-a, po prawej z włączoną funkcją HDR

W przypadku LG G5 producent nie podaje szczegółów jaką metodę wykorzystano, bywa że na pokładzie aparatów cyfrowych, jak i lustrzanek są obecne tryby HDR gdzie aparat sam wykonuje dwa, lub więcej zdjęć, po czym automatycznie łączy je w jedno ujęcie, trudno wyrokować jaką metodę wybrano w omawianym modelu, nazewnictwo plików wykonanych z wykorzystaniem funkcji HDR zdaje się sugerować że mamy do czynienia z serią klatek połączony w jedno zdjęcie, jednak ich waga nie różni się zbytnio, lub wcale, od klasycznego zdjęcia.

Dostęp do funkcji zdjęć HDR mamy również podczas fotografowania szerokokątnym obiektywem i podobnie jak w przypadku standardowego, działa ona w trybie PROSTYM i PODSTAWOWYM, powyżej zdjęcia porównawcze, oba wykonane w trybie PODSTAWOWYM, po lewej bez włączonego HDR-a, po prawej z włączoną funkcją HDR

Ważniejsze jednak od samej metody jaką zastosowano jest zawsze z punktu widzenia użytkownika to jak te zdjęcia wyglądają, w przypadku funkcji HDR w LG G5 efekty są bardzo udane. Wszystko jednak zależy od tego do jakiej sceny wykorzystamy HDR-a, zdarza się czasem ze uzyskane fotografie są nieco zbyt rozjaśnione i przerysowane, w zdecydowanej jednak większości efekty są bardzo dobre, a ewentualne zbytnie podbicie tonów można przygasić już na etapie postprodukcji. Funkcja bardzo efektownie podbija luminację, szczególnie cieni, ukazując znacznie więcej w nich i w jaskrawym świetle, szczegółów, niż miałoby to miejsce w klasycznym ujęciu.

Funkcja HDR dostępna jest w trybach: PROSTYM i PODSTAWOWYM, przy czym w pierwszym przypadku włącza się ona i wyłącza samoczynnie bez możliwości naszego wyboru w tej kwestii. Wybór taki mam po przełączeniu aparatu w tryb PODSTAWOWY, gdzie funkcja zdjęć HDR wywoływana jest z bocznego menu oznaczonego „trybikiem”, po jej odnalezieniu mamy do wyboru:

 • HDR OFF / HDR wyłączony
 • HDR ON / HDR włączony
 • HDR AUTO / HDR automatyczny

Główny aparat 16Mpx / zdjęcia panoramiczne

Przyznam się że sam dość rzadko korzystam z opcji wykonywania zdjęć panoramicznych, która zważywszy na obecność w LG G5 szerokokątnego obiektywu o promieniu widzenie rzędu 135° ma jeszcze mniejsze uzasadnienie, jednak oczywiście taka możliwość w modelu G5 została dodana. Panoramę wykonujemy trzymając telefon pionowo i przesuwając nim płynnie, w miarę starannie utrzymując smartfon w linii poziomej aż do zakończenia rejestracji obrazu. Przy czym możemy ukończyć tą czynność po wykonaniu pełnej możliwej panoramy, o czym będzie informował nas pasek postępy na ekranie telefonu, lub przerwać w dowolnej chwili klikając symbol migawki (ikonkę aparatu). Funkcja zdjęć panoramicznych dostępna jest wyłącznie w trybie pracy aparatu PODSTAWOWYM nie jest dostępna ani w trybie PROSTYM, ani RĘCZNYM.

Od strony technicznej przyznać trzeba że automatyka aparatu wywiązuje się znakomicie z funkcji sklejania w jedno ujęcie panoramiczne zdjęć. Nawet niewielkie przesunięcia podczas rejestracji nie będą stanowić problemów, dobrze radzi sobie też z korekcją geometrii zdjęcia, co bywa przecież dość złożone, jak na widocznym ujęciu poniżej, gdzie zakres zarejestrowanego obrazu przekracza 200°.

model G5 posiada możliwość rejestracji zdjęć panoramicznych, o bardzo szerokim zakresie przekraczającym nawet 200°, automatyka doskonale radzi sobie z łączeniem poszczególnych zdjęć, a cały proces przebiega błyskawicznie.

Multi-view

Jednym z kolejnych filtrów obecnych w aplikacji aparatu, dostępnym w trybie podstawowym jest funkcja wykonywania zdjęć składających się z kilku osobnych ujęć wykonanych tylnymi i przednim aparatem, po czym są one sklejane w wybrany kolarz – „multi-view”. Do wyboru mamy tu podział na dwa, trzy, oraz cztery okna, w czterech kombinacjach układu (z trzema oknami).

By wykonać fotografię w tym trybie, najpierw wybieramy okno z interesującym nas układem okien (zdjęć) po czym obserwując ekran wykonujemy kolejno fotografie, o tym które aktualnie wykonywane jest zdjęcie i ile jeszcze zostało do wykonania informuje nas prosty piktogram na ekranie, zdjęcie aktualnie wykonywane jest podświetlone na zielono. Po zarejestrowaniu wszystkich fotografii aplikacja aparatu scali je w jedną fotografię dostępną z poziomu galerii.

Efekty uzyskane za pomocą funkcji „multi-view” zależne są zawsze od światła w jakim go wykonujemy, warto tak organizować układ fotografii by nie były one wykonywane pod słońce, lub z światłem za plecami, pozwoli to uniknąć niedoświetlenie, lub prześwietlenia kadru. Za pomocą tego trybu można jednak uzyskać przy odrobinie wprawy naprawdę ciekawe, lub zabawne, efekty znane z aplikacji łączące w podobne kolarze zdjęcia na portalu Instagram.


Wśród gotowych trybów i filtrów obecnych w aplikacji LG G5 znajdziemy między innymi funkcje Multi-view, Do wyboru mamy tu podział na dwa, trzy, lub cztery okna, w czterech kombinacjach układu okien. Wykonując takie zdjęcia warto pomyśleć o właściwym ustawieniu kierunku światła, by uniknąć niedoświetlenia, lub prześwietlenia zdjęcia.


tryb zdjęć Multi-view – przykłady…

Popout

Czyli zdjęcie w zdjęciu, lub inaczej zdjęcie w ramce ze zdjęcia. W trybie tym aparat posługuje się do wykonania zdjęcia oboma typami obiektywów, głównym standardowym i szerokokątnym. Zdjęcie z tego ostatniego stanowią tło dla właściwego zdjęcia, co ciekawe aplikacja w tym trybie pracuje w sposób równoległy – jednocześnie wykonując zdjęcia z obu aparatów.

Tryb ten skrywa jednak dodatkowe możliwości, które ukażą się nam na ekranie, będą to piktogramy udostępniające wybór trybu zdjęcia „Popout”:

 • rybie oko / zdjęcia z celową dystorsją beczkowatą
 • czarno białe / w tym trybie ramka zdjęcia będzie czarno biała, a samo zdjęcie pozostaje kolorowe
 • winieta / do ramki zdjęcia dodawana jest lekka winieta
 • rozmycie soczewkowe / efektowne rozmycie dolnego zdjęcia (ramki) pod zdjęciem głównym

Warto tu jeszcze dodać że powyższe warianty zdjęcia „popout” można dowolnie korelować, łącząc je ze sobą na jednym zdjęciu.


Innym gotowym trybem, wykorzystującym oba tylne aparaty jest Popout, umożliwiający rejestrację zdjęcia w zdjęciu, gdzie dolne zdjęcie wykonane jest za pomocą szerokokątnego obiektywu, a główne standardowego. W trybie tym na tylne zdjęcie możemy też nakładać kilka różnych efektów, pojedynczo, lub łącząc je ze sobą, tu od lewej: popout + nieostre tło / popout + nieostre tło + winieta / popout + winieta


Innym gotowym trybem, wykorzystującym oba tylne aparaty jest Popout, umożliwiający rejestrację zdjęcia w zdjęciu, gdzie dolne zdjęcie wykonane jest za pomocą szerokokątnego obiektywu, a główne standardowego. W trybie tym na tylne zdjęcie możemy też nakładać kilka różnych efektów, pojedynczo, lub łącząc je ze sobą, tu od lewej: popout + nieostre tło / popout + nieostre tło + winieta / popout + winieta

od lewej: popout + rozmycie soczewkowe + czarno białe tło + winieta + rozmycie soczewkowe / popout + winieta

Automatycznie

Tryb domyślny w którym znajduje się aplikacja aparatu, chyba że podczas wcześniej wykonywanego zdjęcia uruchomiliśmy inny, predefiniowany tryb pracy. Uzyskane efekty z tego trybu pracy, jak było to widać już na zdjęciach zamieszczonych wcześniej, ściśle zależy od warunków oświetleniowych, tryb ten sprawdzi się w dobrym dziennym świetle w przypadku zdjęć terenowych, oraz mieszanym sztucznym we wnętrzach.

Filtry / style fotograficzne

W każdej aplikacji aparatu na pokładzie smartfonu nie może zabraknąć gotowych filtrów fotograficznych, czy czasem nazywanych filtrami artystycznymi, nie inaczej oczywiście jest w modelu LG G5, choć na szczęście producent nie popadł tu w zdarzającą się w innych modelach przesadę i ograniczył ich ilość do rozsądnej wartości 9 filtrów. Wszystkie filtry noszą tą samą nazwę „film” zmienną jest wyłącznie cyfra go określająca, spójrzmy na przykładowe fotografie wykonane z wykorzystaniem 9 gotowych filtrów…


przykłady fotografii z wykorzystaniem gotowych filtrów (występujących pod nazwą „FILM”) symulujących dany rodzaj kliszy fotograficznej, od lewej: bez filtra / film 1


od lewej: film 2 / film 3


od lewej: film 4 / film 5

od lewej: film 6 / film 7

od lewej: film 8 / film 9

od lewej: film 8 / bez filtra – tryb manualny ISO 50 / film 1


od lewej: film 2 / film 3

od lewej: film 4 / film 5

od lewej: film 6 / film 7

od lewej: film 8 / film 9

 część VII – fotografia podsumowanie 

Czas na podsumowanie wyników testów, zarówno warsztatowych, jak i praktycznych, smartfonu LG G5 pod kątem możliwości fotograficznych. Przyznam że zawsze z dużym sceptycyzmem podchodzę do informacji serwowanych przez producentów, jak i tych z sieci, zawszę wolę bazować na faktach niż obietnicach. Do testów podszedłem więc z zachowaniem „tabula rasa” (niezapisanej tablicy / karty) pozwalając by LG G5 sam się obronił, lub… pogrążył. Jednak praca z tym smartfonem w ujęciu jego możliwości fotograficznych była od początku wyłącznie pozytywnym zaskoczeniem.

Pozwólcie że ujmę to tak, jeśli aparat taki jak w G5 posiadałby zoom optyczny to nie tylko wszystkie tanie kompakty, ale i mega-zoomy stanęłyby wobec rywala z którym na zdecydowanej większości pół by przegrały, lub ewentualnie nawiązały równorzędną rywalizację, oczywiście jednak takiej możliwości w miniaturowych soczewkach smartfonu nie ma, stąd jedyną przewagą bardziej zaawansowanych aparatów kompaktowych i mega-zoomów wobec jakości zdjęć G5 pozostaje już tylko właśnie zoom optyczny.

Pod kątem kultury pracy, tudzież szeroko rozwiniętej możliwości fotografowania manualnego, niskich w tej klasie i wielkości matryc szumów przy wartościach ISO do 600 maksymalnie 800, dobrą dynamiką obrazu, bardzo dobrą geometrią, ostrością i celnością autofokusu, zdecydowana większość tanich aparatów kompaktowych nie jest w stanie pochwalić się niczym więcej, a często ich zdjęcia będą nawet słabsze. Czy to więc już zmierzch kompaktów? Zapewne jeszcze nie, ale pole na którym widoczne są różnice pomiędzy smartfonami, a kompaktami staje się coraz węższe i w chwili obecnej ograniczone już właściwie wyłącznie do optycznego zoomu.

Na wyróżnienie w G5 zasługuje również obecność optycznej stabilizacji obrazu, rzeczywiście wyraźnie pozytywnie wpływającej na eliminację drgań dłoni przy nieco dłuższych czasach otwarcia migawki, odwagę producenta za oddanie pełnej kontroli na parametrami ekspozycji w ręce użytkownika, oraz możliwość zapisywania zdjęć w formacie RAW, gdyż właśnie te dwa czynniki zawsze dobitnie obnażają słabości matrycy i układu optycznego, tu jednak (i słusznie) G5 nie ma czego się wstydzić. Podsumowując z całą pewnością tylni aparat główny modelu jest naprawdę udaną konstrukcją, której efekty pracy będą cieszyć nasze oczy. Na plus również zaliczyć należy nie przeładowanie aplikacji aparatu przeróżnymi filtrami, gadżetami, aplikacja jest czytelna, prosta i daje wszystko co potrzebne do wykonania udanego zdjęcia.


Porównanie możliwości fotograficznych po lewej zdjęcie wykonane bezlusterkowcem z matrycą w formacie APS-C FUJIFILM X-M1 / po prawej LG G5 – oba zdjęcia wywołano z plików RAW

Wobec tak ważkich zalet głównego tylnego aparatu o matrycy 16Mpx, pozostaje spory niedosyt że już drugi z aparatów z obiektywem o tak szerokim, sięgającym 135° zakresie widzenia, dodano matrycę tylko o rozdzielczości 8Mpx… gdyby i tu dodano matrycę o wyższej rozdzielczości z całą pewnością aparat ten stałby się perełką modelu G5, jednak w obecnej sytuacji jest niestety tylko bardzo udaną ciekawostką, jako że zdjęcia zarejestrowane z jego wykorzystaniem są znacznie mniej szczegółowe, o mniejszej dynamice i większych szumach. Trzeci z aparatów nie wymaga specjalnego podsumowania, jest to typowy aparat do selphie i w tej roli spełnia się znakomicie, acz nic ponadto, zdjęcia są dość płaskie, uderza też spora dystorsja beczkowata, widoczna też jest duża ingerencja algorytmów wygładzających.


Niepodważalnym atutem smartfonu RAW jest możliwość rejestracji zdjęć w surowych plikach RAW dających możliwość uzyskania znacznie lepszych efektów, w tym dynamiki obrazu od plików JPEG, tu po lewej zdjęcie wykonane w trybie manualnym ISO 50, po prawej to same ujęcie wywołane z pliku RAW

 • aparat tylny główny 16Mpx – zalety:
  • tryb manualny aplikacji aparatu
  • maksymalny czas otwarcia migawki do 30 sekund
  • relatywnie w stosunku do wielkości matrycy umiarkowane szumy w ISO 50 do 800
  • bardzo dobra dynamika obrazu
  • trafnie działający, w tym w sztucznym / mieszanym świetle – automatyczny balans bieli
  • wskaźnik balansu bieli w kelwinach
  • skuteczna stabilizacja optyczna obrazu
  • wysoka rozdzielczość i szczegółowość obrazu
  • brak ingerencji algorytmów upiększających w trybie manualnym i RAW-ach
  • bardzo dobra geometria zdjęć
  • brak winiety
  • bardzo dobra skuteczność autofokusu – w tym w słabym świetle
  • możliwość ostrzenia obrazu manualnie
  • dwukolorowa lampa doświetlająca LED oferująca cieplejsze, neutralne światło
  • szybkość migawki do 1/3200s
  • elektroniczna ekranowa poziomica
  • możliwość zapisu zdjęć w surowych plikach RAW
  • funkcjonalność działania aplikacji aparatu zbliżona do tych znanych z lustrzanek
  • relatywnie bardzo dobre zdjęcia nocne (na statywie)
  • bardzo duża szybkość pracy / zapisu zdjęć zarówno JPEG jak i RAW-ów
  • wydajna optyczna stabilizacja obrazu
  • ostrzenie obrazu z bliskiej odległości od 5 – 6cm
  • czytelność i łatwość obsługi, nieprzeładowanie, aplikacji aparatu
  • aparat tylny główny 16Mpx – wady:
  • brak podglądu punktu ostrości w trybie ostrzenia manualnego
  • mała skuteczność lampy doświetlającej LED
  • niewielkie podbijanie wartości ISO i bardziej agresywne działania algorytmów korygujących zdjęcie w trybach automatycznych z wykorzystaniem lampy doświetlającej LED przy słabym świetle
  • agresywne usuwanie szumu przez oprogramowanie aparatu w trybie pełnego automatu
  • brak ekranowego spustu migawki w trybie pełnego automatu
 • aparat tylny 8Mpx z obiektywem o kącie widzenia 135° – zalety:
  • wspaniałe szerokokątne ujęcia
  • brak winiety
  • ogólna dynamika obrazu
  • tryb manualny aplikacji aparatu
  • maksymalny czas otwarcia migawki aparatu do 30 sekund
  • wydajna optyczna stabilizacja obrazu
  • maksymalny czas otwarcia migawki do 30 sekund
  • trafnie działający, w tym w sztucznym, mieszanym świetle, automatyczny balans bieli
  • wskaźnik balansu bieli w kelwinach
  • brak ingerencji algorytmów upiększających w trybie manualnym i RAW-ach
  • bardzo dobra skuteczność autofokusu – w tym w słabym świetle
  • możliwość ostrzenia obrazu manualnie
  • dwukolorowa lampa doświetlająca LED oferująca cieplejsze, neutralne światło
  • szybkość migawki do 1/3200s
  • elektroniczna ekranowa poziomica
  • możliwość zapisu zdjęć w surowych plikach RAW
  • funkcjonalność działania aplikacji aparatu zbliżona do tych znanych z lustrzanek
  • bardzo duża szybkość pracy / zapisu zdjęć zarówno JPEG jak i RAW-ów
  • czytelność i łatwość obsługi, nieprzeładowanie, aplikacji aparatu
 • aparat tylny 8Mpx z obiektywem o kącie widzenia 135° – wady:
  • bardzo niska rozdzielczość obrazu
  • szybka utrata szczegółowości zdjęcia poza centrum kadru
  • brak podglądu punktu ostrości w trybie ostrzenia manualnego
  • mała skuteczność lampy doświetlającej LED
  • niewielkie podbijanie wartości ISO i bardziej agresywne działania algorytmów korygujących zdjęcie w trybach automatycznych z wykorzystaniem lampy doświetlającej LED przy słabym świetle
  • agresywne usuwanie szumu przez oprogramowanie aparatu w trybie pełnego automatu
  • brak ekranowego spustu migawki w trybie pełnego automatu
 • aparat przedni 8Mpx – zalety:
  • relatywnie jak na przedni aparat „selphie” duża rozdzielczość matrycy
  • poprawne zdjęcia w dobrym dziennym świetle
  • poprawna dynamika obrazu w dobrym dziennym świetle
  • względnie duża liczba szczegółów na zdjęciu w dobrym świetle
  • tryby wyzwalania migawki przez hasła dźwiękowe, oraz gesty dłoni
  • szybka i celna praca autofokusu
  • celne wykrywania twarzy (wyzwalanie migawki)
 • aparat przedni 8Mpx – wady:
  • fatalna geometria obrazu błyskawicznie spadająca poza centrum kadru – duża dystorsja beczkowata
  • niska jakość zdjęć przy słabym świetle
  • niska dynamika zdjęć przy słabym świetle
  • brak przedniej lampy doświetlającej LED
  • niewystarczające doświetlenie kadru za pomocą ekranu
  • brak stabilizacji optycznej
  • względnie duże szumy matrycy
  • agresywna ingerencja algorytmów upiększających w trybach automatycznych nawet przy ich wyborze minimalnych wartości
  • brak trybu manualnego
  • bardzo ograniczone możliwości ingerencji w parametry ekspozycji
  • brak ekranowego spustu migawki w trybie pełnego automatu


Przykłady zdjęć terenowych wykonanych smartfonem LG G5 – po lewej zdjęcie wykonane w trybie manualnym, ISO 50 plik JPEG / po prawej ISO 50 zdjęcie wywołane z pliku RAW


tekst, opracowanie i zdjęcia z wyłączeniem wariantów zdjęć poglądowych urządzeń i akcesoriów: Sebastian Nikiel 04.05.2017