JAKI TO SZCZYT

konkurs: „Jaki to szczyt?” / aktualizacja: 22.02.2013


Zapraszam Wszystkich do udziału w konkursie by wziąć w nim udział wystarczy odpowiedzieć na widoczne poniżej pytanie konkursowe:

Jaki szczyt przedstawia logo witryny www.s-nikiel-mojegory.pl?

ZASADY ZABAWY:

 1. Odpowiedź na pytanie należy wysłać za pomocą poniższego formularza kontaktowego, podając swój e-mail (wyłącznie do wiadomości administratora strony), wiadomość można również wysłać za pomocą dowolnego innego programu pocztowego na adres – kontakt@s-nikiel-mojegory.pl
 2. Trzy pierwsze osoby które poprawnie odpowiedzą na zadane pytanie zostaną nagrodzone. O zajętym miejscy w konkursie decydować będzie kolejność otrzymania wiadomości z odpowiedzią na zadane pytanie.
 3. Konkurs trwa od 15.02.2013. – do 22.02.2013 do godziny 24:00, po zakończeniu konkursu w terminie 7 dni od chwili zakończenia, to jest do 01.03.2013, na stronie konkursu zostanie zamieszczone rozwiązanie pytania konkursowego, wraz z imieniem osób nagrodzonych. W przypadku braku poprawnej odpowiedzi, czas trwania konkursu może zostać przedłużony, informacja o tym trafi na łamy witryny, oraz wszystkich jej profilach (Facebook, Twitter, MySpace).
 4. Osoby które wyślą właściwą odpowiedź zostaną powiadomione o wygranej drogą mailową, oraz poproszone o podanie adresu pocztowego pod który zostanie wysłana nagroda.

NAGRODY:

 1. Miejsce I – dwa egzemplarze autorskiego tomiku poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi” + Przewodnik turystyczny wydawnictwa Pascal: „12 propozycji na weekend wśród miejskich zabytków” + naszywka witryny www.s.nikiel.mojegory.pl
 2. Miejsce II – autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi” + mapa kieszonkowa Tatr wydawnictwa ExpressMap + naszywka witryny www.s.nikiel.mojegory.pl
 3. Miejsce III – autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi” + przewodnik turystyczny „7 dni w Ujsołach” + naszywka witryny www.s.nikiel.mojegory.pl

Powodzenia!

*    *    *

O nagrodzie przewodniej – tomiku „Na krawędzi”

W skład nagród wchodzi mój pierwszy autorski tomik poezji „Na krawędzi”. Tomik wydany został w styczniu 2013 roku, zawiera 42 wiersze, oraz kilkanaście moich grafik. Wierzę że dobór tematyczny wierszy, ich szeroki przekrój tematyczny, sprawi iż każdy znajdzie w nim coś dla Siebie… tomik ten wspiera również moją walkę z chorobą, można go zakupić na moich aukcjach charytatywnych „Allegro” do których odwiedzenia i zakupu tomiku serdecznie zapraszam – wszystkie zebrane środki ze sprzedaży tomiku, zostaną przekazane na moje subkonto w fundacji „Słoneczko” ze wskazaniem na moje dalsze leczenie. Więcej informacji o samym tomiku znajdziecie w zakładce KUP TOMIK / „Na krawędzi” (KLIKNIJ).

regulamin
SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN:

A. Ogólne:
 1. Wyłącznym organizatorem konkursu „Jaki to szczyt?” jest właściciel i administrator witryny www.s-nikiel-mojegory.pl – Sebastian Nikiel.
 2. Udostępnione dane personalne wymagana by móc wziąć udział w konkursie w tym: e-mail, imię i nazwisko, oraz adres pocztowy osób nagrodzonych pod który zostaną wysłane nagrody, pozostaje do wyłącznej wiadomości administratora i w żaden sposób nie będę udostępniane osobo trzecim.
 3. Konkurs ma charakter otwarty, może w nim wziąć każda osoba, również niepełnoletnia.
 4. Wszystkie nagrody w konkursie są ufundowane przez administratora witryny www.s-nikiel-mojegory.pl bez udziału firm trzecich.
 5. Konkurs ma zasię krajowy i odbywa się wyłącznie na terenie całej Polski, dopuszcza się jednak udział osób spoza granic kraju, jednak w przypadku zdobycia przez nich w konkursie nagród, należy liczyć się z koniecznością pokrycia części kosztów wynikających z przesyłki nagrody poza teren polski (patrz punkt B/10).

B. Zasady udziału:
 1. By wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z artykułem niezamieszonym na stronie www.s-nikiel-mojegory.pl „Konkurs-jaki to szczyt?” oraz odpowiedzieć na postawione w nim pytanie konkursowe.
 2. Pod pytaniem znajdować będzie się baner z uproszczonym (dla ułatwienia zadania) logo strony z szczytem, który należy zidentyfikować.
 3. Odwiedź na pytanie konkursowe należy wysłać za pomocą gotowego skryptu formularza kontaktowego, widocznego na stronie artykułu, bądź za pomocą dowolne aplikacji pocztowej na adres: kontakt@s-nikiel-mojegory.pl. 
 4. Konkurs trwa od 15.02.2013 do 22.02.2013 do godziny 24:00. W ciągu 3 dni od chwili zakończenia konkursu osoby nagrodzone zostaną powiadomione o tym mailowo, natomiast w ciągu 7 dni od chwili zakończenia konkursu to jest do 01.03.2013 wyniki zostaną zamieszczone na stronie artykułu, oraz jako news na stronie głównej witryny.
 5. Osoby które wygrają zostaną poproszone o zgodę na publikację ich imienia, bądź podanego przez nich pseudonimu, w celu zamieszczenia informacji o rozstrzygnięciu konkursu.
 6. O rozstrzygnięciu konkursu, oraz zajętym w nim miejscu decydować będzie kolejność wpłynięcia e-maila z poprawną odpowiedzią.
 7. Nagrody:
  • Miejsce I – dwa egzemplarze autorskiego tomiku poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi” + Przewodnik turystyczny wydawnictwa Pascal: „12 propozycji na weekend wśród miejskich zabytków” + naszywka witryny www.s.nikiel.mojegory.pl
  • Miejsce II – autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi” + mapa kieszonkowa Tatr wydawnictwa ExpressMap + naszywka witryny www.s.nikiel.mojegory.pl
  • Miejsce III – autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi” + przewodnik turystyczny „7 dni w Ujsołach” + naszywka witryny www.s.nikiel.mojegory.pl
 8. Nagrody nie podlegają wymianie. Koszt wysyłki nagrody do zwycięzców na terenie polski ponosi organizator konkursu – Sebastian Nikiel
 9. Nagrody zostaną wysłane po ogłoszeniu wyników 01.03.2013 drogą pocztową pod wskazany zwycięzców adres.
 10. W przypadku gdyby w konkursie nagrodzona została osoba spoza granic kraju, aktualnie tam przebywająca, bądź jeśli takie adres wskaże do wysyłki nagrody – zostanie ona poproszona o pokrycie różnicy kosztów wysyłki pomiędzy ceną wysyłki krajowej, a zagranicznej.

C. Postanowienia końcowe regulaminu:
 1. Dopuszcza się zmiany w regulaminie wynikające z przedłużenia konkursu, jednak informacja o takich zmianach będzie publikowana na łamach witryny www.s-nikiel-mojegory.pl oraz jej wszystkich profilach na portalach społecznościowych ( Facebook, Twitter, MySpace).
 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.
 3. Kwestie nie rozstrzygnięte w regulaminie regulują odpowiednie przepisy polskiego prawa kodeksu cywilnego.

 

 regulamin opracował: Sebastian Nikiel 13.02.2013
nagrody

miejsce I

 • dwa egzemplarze autorskiego tomiku poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi”
 • Przewodnik turystyczny wydawnictwa Pascal: „12 propozycji na weekend wśród miejskich zabytków”
 • naszywka witryny www.s.nikiel.mojegory.pl

.

.

.

.


miejsce II

 • autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi”
 • mapa kieszonkowa Tatr wydawnictwa ExpressMap
 • naszywka witryny www.s.nikiel.mojegory.pl

.

.

.

.


miejsce III

 • autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi”
 • przewodnik turystyczny „7 dni w Ujsołach”
 • naszywka witryny www.s.nikiel.mojegory.pl

.

.

.


CC – Attribution Non-Commercial Share Alike by Sebastian Nikiel