Góry są piękne w zimowej bieli

konkurs: „Góry są piękne w zimowej bieli” – aktualizacja: 09.01.2014

sponsor nagród i organizator konkursu:

patronat medialny:

konkurs: „Góry są piękne w zimowej bieli” ogłoszenie wyników

Kolejny konkurs fotograficzny, tym razem przebiegający pod hasłem przewodnim „Góry są piękne w zimowej bieli” z dniem 10.04.2014 przeszedł do historii witryny. Konkurs który z całą pewnością należy uznać za bardzo udany, który cieszył się dużą popularnością. Do „Galerii konkursowej” trafiło łącznie 319 fotografii, 126 autorów. Cieszy to tym bardziej że aura minionej już zimy nie sprzyjała powstawaniu zimowych zdjęć. Niezmiernie mnie również uradowało że po raz kolejny w historii naszych konkursów i ten nie ograniczał się tylko do przedstawiania piękna naszych polskich gór, ale wykroczył znacznie poza granice kraju. Do galerii trafiły zdjęcia przedstawiające Alpy, Taury, góry Bałkańskie, oraz Himalaje.

Innym powodem radości wynikającej z przebiegu konkursu, który uważam za wyjątkowo ważny, jest fakt że z każdym kolejnym konkursem bierze w nich udział coraz liczniejsza grupa osób niepełnoletnich. To wspaniałe że uczymy dzieci cenić piękno gór, uderza też ich wrażliwość, poszukiwanie tematu, śmiałość nie obciążona wiedza warsztatową. Tak było i tym razem, łącznie do konkursu zgłosiło się 19 niepełnoletnich uczestników, a wśród nadesłanych przez nich prac były  wiele pięknych, zaawansowanych technicznie zdjęć. Serdecznie dziękuję Wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, za podzielenie się z innymi pięknem górskiego krajobrazu, ukazanego przez pryzmat zimy – pory niedocenianej, a jakże pięknej i pełnej ekspresji.

W toku wyjątkowo tym razem długich obrad jury w składzie: Sebastian Nikiel (przewodniczący jury), Piotr Dziki, oraz Szymon Baron, postanowiło przyznać wszystkie wymienione regulaminem nagrody w tym: miejsca I, II, III, oraz wyróżnienia I, II, III. Zdecydowano się również na przyznanie dodatkowego wyróżnienia dla najlepszego zdjęcia niepełnoletniego uczestnika konkursu:

nagrody główne:

 • MIEJSCE I – ASPASJA30 / za zdjęcie: „Śnieżny puch”
 • MIEJSCE II – KRYSPIN LUBERA / za zdjęcie: „Wolność”
 • MIEJSCE III – JULITA CHUDKO / za zdjęcie: „Widok z Nosala”

wyróżnienia:

 • WYRÓŻNIENIE I – JAKUB DEPOWSKI / za zdjęcie: „Babia w zimowej szacie”
 • WYRÓŻNIENIE II – pirzu.prv.pl / za zdjęcie: „Zdobywcy”
 • WYRÓŻNIENIE III – REMIGIUSZ CZECH / za zdjęcie: „Zachód słońca widziany z Równicy”

wyróżnienia specjalne / dodatkowe:

 • WYRÓŻNIENIE specjalne- NATALIA PIORUNOWICZ / nagroda specjalna jury dla niepełnoletniego finalisty konkursu, za kunszt, wrażliwość, oraz dobór tematu / za zdjęcie: „Mgliste góry”

W imieniu własnym i całego Jury gratuluję Zwycięzcom – Sebastian Nikiel

Zapraszam do zapoznania się z fotografiami zwycięzców…

konkurs: „Góry – moje miejsce na ziemi” edycja II – ogłoszenie wyników

Konkurs fotograficzny, odbywający się pod hasłem przewodnim:

„Góry są piękne w zimowej bieli”

O konkursie:

Jest taka pora roku wyjątkowa, gdy to góry nabierają nowego, magicznego, czasem wręcz bajkowego, wyglądu. Pora która jak żadna inna potrafi zachwycić, ująć za serce, ale też będąca o wiele bardziej wymagająca dla osób odwiedzających górskie szlaki… porą tą jest jak łatwo zgadnąć zima. Pora roku piękna, czarująca bielą, to znów w słońcu tysiącem skrzących się diamentów połaci śniegu, białych czap na świerkach, sopli na gałązkach, lub odwrotnie – ukazująca bardziej drapieżne i groźne oblicze gór, jakiego można doświadczyć podczas załamania pogody, gdy temperatura spada, śnieg zacina; tnąc bezlitośnie nasze lica… wszystko to czyni ją niezwykle różnorodną, malowniczą, oraz wyjątkową.

I takie jest właśnie cel nowego konkursu fotograficznego przebiegającego pod hasłem przewodnim „Góry są piękne w zimowej bieli” – ukazanie bogactwa, różnorodności i piękna zimy w górach. Zimy widzianej nie z perspektywy wyciągów i stoków narciarskich, ale gór mniej znanych, bardziej intymnych, wymagających, odbieranych sercem, naszym własnym do nich stosunkiem. Serdecznie zapraszam  do udziału, konkurs jak zawsze adresowany jest do Wszystkich fotografujących, bez względu na rodzaj używanego sprzętu fotograficznego, wiek i doświadczenie – pokażmy jak piękne mogą być góry zimą, pokażmy że warto w nie powracać nie tylko latem.

Skrócony regulamin konkursu:

Cel konkursu:

 1. Celem nadrzędnym konkursu fotograficznego, przebiegającego pod hasłem przewodnim: „Góry są piękne w zimowej bieli” jest promowanie piękna gór, ukazanego poprzez pryzmat jednej z pór roku – w tym przypadku zimy. Celem wtórnym jest zachęcanie do aktywnej turystyki górskiej również zimą, poprzez ukazanie ich piękna wymienioną porą roku. Tak ujęty temat konkursowy pozostawia szerokie pole do autointerpretacji hasła przewodniego, z zastrzeżeniem że zgłaszane fotografie muszą nawiązywać do głównego tematu konkursowego, zawartego w jego haśle przewodnim, czyli przedstawiać zimę w górach, w rozumieniu nie pory kalendarzowej, lecz przedstawienia zimowego krajobrazu, lub jego detali.

Zasady:

 1. By wziąć udział w konkursie należy wysłać zgłaszane do konkursu zdjęcia na adres mailowy – konkurs.foto@s-nikiel-mojegory.pl.
 2. Każdy uczestnik konkursu fotograficznego może nadesłać maksymalnie trzy fotografie, ściśle związane z tematyką konkursową, czyli przedstawiające zimę w górach.
 3. Zgłaszane zdjęcia muszą mieć minimum 1024px szerokości oraz 720px wysokości, przy czym ich waga maksymalna nie może przekraczać 10mb dla jednego zdjęcia. Do konkursu można zgłaszać również zdjęcia panoramiczne dla których minimalna szerokość pozioma to 2048px i pionowa 1024px, dopuszcza się również prace czarno-białe, wykonane w odcieniu sepii, oraz zdjęcia HDR.
 4. Wszystkie nadesłane zdjęcia muszą być opisane, lub ponumerowane zgodnie z dołączonym do nich opisem, który musi zawierać poniższe informacje:
 5. tytuł zdjęcia / lub krótki opis przedstawionego miejsca
 6. Imię i nazwisko autora
 7. miejsce i datę wykonania
 8. LOGIN pod jakim zdjęcia będą prezentowane w galerii konkursowej, o ile nie chcemy by były prezentowane pod naszym imieniem i nazwiskiem
 9. mile widziany jest również szerszy komentarz do zdjęcia (z danymi jakim aparatem zostało wykonane, co przedstawia sfotografowana scena / obiekt, przy czym nie jest to obowiązkowe)
 10. Zabrania się dokonywania głębszych zmian w zdjęciach, za pomocą programów do obróbki zdjęć, dopuszczalne są jedynie podstawowe korekty jak: zmiana kontrastu, poprawa balansu bieli i nasycenia, oraz kadrowanie. Dopuszcza się również dodanie winiety do zdjęcia, oraz ramki o ile służy to podniesieniu jego walorów estetycznych. Zdjęcia noszące cechy innych od wymienionych ingerencji, w tym szczególnie zmiana elementów kadru (usuwanie, dodawanie innych od pierwotnie występujących na zdjęciu) będą dyskwalifikowane z konkursu. Decyzja o zdyskwalifikowaniu jest podejmowana przez Jury konkursowe i jest ostateczna.
 11. Również zdjęcia o wyjątkowo niskich walorach estetycznych, obraźliwe, naruszające prawo, bądź nie związane z tematyką konkursu, będą dyskwalifikowane z udziału w konkursie, bez obowiązku informowania o tym osób które nadesłały takie fotografie.
  Zgłaszane na konkurs prace nie mogą być równocześnie zgłoszone do innych, trwających równolegle konkursów, ani też być już wcześniej na takowych nagradzane.
 12. Zgłaszane zdjęcia nie muszą pochodzić z okresu trwania konkursu, mogą być starsze.

Do kogo adresowany jest konkurs:

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących, zarówno fotoamatorów, jak i osób zajmujących się fotografią zawodowo, bez względu na rodzaj używanego sprzętu fotograficznego.
 2. Konkurs ma charakter otwarty, może w nim wziąć każda osoba, również niepełnoletnia, jednaka w przypadku tych ostatnich konieczna będzie zgoda rodziców, na udostępnienie danych osobowych (druk zgody do pobrania <TUTAJ>). Wypełniony i podpisany formularz należy wysłać na mail konkursowy konkurs.foto@s-nikiel-mojegory.pl, jako skan podpisanego dokumentu (jako załącznik do nadesłanych zdjęć).
 3. Konkurs ma zasięg krajowy i odbywa się wyłącznie na terenie całej Polski, dopuszcza się jednak udział osób spoza granic kraju, jednak w przypadku zdobycia przez nich w konkursie nagród, należy liczyć się z koniecznością pokrycia części kosztów (różnicy pomiędzy kosztem wysyłki krajowej, a zagranicznej) wynikających z przesyłki nagrody poza teren polski.

Terminarz:

 1. Konkurs ma charakter trzy etapowy: zgłoszenie prac konkursowych, głosowanie i ocena prac przez jury, oraz ogłoszenie wyników i poinformowanie o nich osób nagrodzonych.
 2. Prace konkursowe można zgłaszać od 20.01.2014 do 20.03.2014 do godziny 24:00 (decyduje godzina i data wpłynięcia maila).
 3. Równoległe, podczas trwania konkursu, zgłoszone prace, spełniające wyżej wymienione wymogi techniczne, oraz nie noszące znamion zabronionej ingerencji, będą zamieszczane w galerii konkursowej, w przeciągu 72 godzin od chwili otrzymania maila z załączonymi zdjęciami, jednak organizator dołoży wszelkich starań by zdjęcia trafiały do galerii jak najszybciej.
 4. Zdjęcia zamieszczane w galerii będą odpowiednio pomniejszane, z możliwością otwarcia w osobnym oknie jako pliku o rozmiarach maksymalnych 1280px szerokości poziomej, natomiast zdjęcia w pierwotnych rozmiarach służyć będą Jury do oceny prac.
 5. Po zamknięciu etapu zgłaszania prac to jest 21.03.2014 nastąpi II etap konkursu – głosowanie i obrady Jury, podczas których wyłonieni zostaną zwycięscy, oraz osoby wyróżnione. Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród głównych, jeśli nie uda się takiego wyłonić, oraz nie przyznawania wyróżnień, jeśli żadne ze zdjęć zgłoszonych do konkursu nie będzie przedstawiało odpowiedniego poziomu artystycznego i warsztatowego. Etap głosowania trwać będzie od 21.03.2013 do 03.04.2014.
 6. Po zakończeniu głosowania przez Jury, na stronie konkursowej, zostaną ogłoszeni zwycięscy konkursu – co będzie miało miejsce 10.04.2014.
 7. Po zakończeniu obrad i ogłoszeniu wyników osoby nagrodzone zostaną powiadomione o wyniku, oraz poproszone o podanie adresu pod który zostaną wysłane nagrody. Uwaga – jeśli osoby nagrodzone nie skontaktują się i nie podadzą rzeczowego adresu w ciągu czternastu dni od daty ogłoszenia wyników – to jest 24.04.2014 nagrody będą przekazane na poczet kolejnych konkursów.

Prawa autorskie / organizator konkursu:

 1. Wyłączonym organizatorem I edycji konkursu fotograficznego „Gdy w górach zagości zima…” jest właściciel i administrator strony internetowej www.zyciepisanegorami.pl (dawniej: www.s-nikiel-mojegory.pl) – Sebastian Nikiel.
 2. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu w żaden sposób nie zmienia, ani nie ogranicza praw autorskich właściciela zdjęcia, organizator zobowiązuje się do niewykorzystywania ich bez zgody autora, poza wykorzystaniem zgłaszanych fotografii do prezentacji prac w galerii konkursowej jak i po konkursowej, oraz w materiałach reklamujących konkurs (banery, plakaty…) na łamach witryny i jej profilach społecznościowych (Facebook, Twitter, Google+).
  Autor zdjęcia zgłaszając je do konkursu musi posiadać pełnię praw autorskich do niego, oraz do elementów przedstawionych na fotografii, o ile podlegają one ustawie prawnej takiej zgody wymagającej.

Głosowanie i Jury:

Jury konkursowe składa się z trzech osób – przewodniczącego i dwóch członków. Każdy z nich oceniać będzie zdjęcia wpierw w sposób niezależny od sobie wyłaniając grupę 10 najlepszych jego zdaniem zdjęć. Następnie podczas wspólnych obrad z powstałej w tej sposób grupy 30 najlepszych fotografii wybrane zostaną zdjęcia typowane do nagród głównych (miejsca: I,II,III, oraz wyróżnień: I,II,III).

Skład Jury:

Sebastian Nikiel – związany z górami od najmłodszych lat życia, fotograf amator, poeta, artysta plastyk… Góry są moim źródłem siły i inspiracji, wiernym Przyjacielem, oraz nauczycielem, fotografia natomiast metodą na dzielenie się pięknem jakiego w nich doświadczam…

.

witryna: www.zyciepisanegorami.pl


Piotr Dziki – wokół siebie szukam ciekawych miejsc i ładnych krajobrazów które cenię najbardziej, obojętnie czy w górach czy na nizinach – moje zdjęcia, to „okienka wspomnień” z tych wszystkich miejsc…

witryna: www.zuziawdrodze.blogspot.com

.

.


Szymon Baron – podróżnik (odwiedził większość państw Europy), społecznik (prezes Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Oddziału PTT w Bielsku-Białej), turysta górski zakochany w Karpatach Ukraińskich; fotografuje by utrwalić piękno i różnorodność odwiedzanych miejsc…

witryna: www.szymek.ptt.org.pl

.

Nagrody
 1. W konkursie fotograficznym „Gdy w górach zagości zima…” przyznane zostaną trzy nagrody główne, oraz trzy wyróżnienia.
 2. Wszystkie nagrody w konkursie są ufundowane przez administratora witryny www.s-nikiel-mojegory.pl (obecnie www.zyciepisanegorami.pl) bez udziału osób i firm trzecich.
 3. Przyznane przez Jury nagrody nie podlegają wymianie na pieniądze, oraz inne nagrody, a decyzja Jury o podziale nagród jest ostateczna.

MIEJSCE I

 • Dyplom
 • Autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi” << zobacz tomik >>
 • Statyw fotograficzny/wideo z głowicą 3D, wysuwaną kolumną, szybkozłączką, poziomicą i futerałem firmy TreQ model: TRI-14 (czarny, maksymalne obciążenie robocze 5kg)
 • Książka wydawnictwa PASCAL: „Praktyczny przewodnik – Bieszczady”
 • Książka wydawnictwa PASCAL: „Praktyczny przewodnik – Słowacja”
 • Wielofunkcyjne pióro 3w1 LENS PEN do czyszczenia obiektywów, ekranów,  korpusów aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych
 • Mapa turystyczna „Szlaki Beskidzkie – od Ustronia po Tarnicę” wydawnictwa CartoMedia

MIEJSCE II

 • Dyplom
 • Autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi”
 • Termos ze stali nierdzewnej firmy KAYOBA z automatyczną zakrętką pojemność 350ml (kolor niebieski metalik)
 • Książka wydawnictwa PASCAL: „Praktyczny przewodnik – Bieszczady”
 • Książka wydawnictwa PASCAL: „Praktyczny przewodnik – Słowacja”
 • Wielofunkcyjne pióro 3w1 LENS PEN do czyszczenia obiektywów, ekranów,  korpusów aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych
 • Mapa turystyczna „Szlaki Beskidzkie – od Ustronia po Tarnicę” wydawnictwa CartoMedia

MIEJSCE III

 • Dyplom
 • Autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi” << zobacz tomik >>
 • Samopompująca poduszka kempingowa z pokrowcem „Self Inflating Pillow” 43x34x8cm
 • Książka wydawnictwa PASCAL: „Praktyczny przewodnik – Bieszczady”
 • Książka wydawnictwa PASCAL: „Praktyczny przewodnik – Słowacja”
 • Wielofunkcyjne pióro 3w1 LENS PEN do czyszczenia obiektywów, ekranów,  korpusów aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych
 • Mapa turystyczna „Szlaki Beskidzkie – od Ustronia po Tarnicę” wydawnictwa CartoMedia

WYRÓŻNIENIE I

 • Dyplom
 • Autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi” << zobacz tomik >>
 • Bidon turystyczny firmy SLAZENGER (niebieski) – pojemność 1 litr
 • Książka wydawnictwa PASCAL: „Praktyczny przewodnik – Słowacja”
 • Wielofunkcyjne pióro 3w1 LENS PEN do czyszczenia obiektywów, ekranów,  korpusów aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych
 • Mapa turystyczna „Szlaki Beskidzkie – od Ustronia po Tarnicę” wydawnictwa CartoMedia

WYRÓŻNIENIE II

 • Dyplom
 • Autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi” << zobacz tomik >>
 • Książka wydawnictwa PASCAL: „Praktyczny przewodnik – Słowacja”
 • Mapa turystyczna „Szlaki Beskidzkie – od Ustronia po Tarnicę” wydawnictwa CartoMedia
 • Atlas kieszonkowy wydawnictwa Sygnatura – „Tatry Polskie”

WYRÓŻNIENIE III

 • Dyplom
 • Autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi” << zobacz tomik >>
 • Praktyczny przewodnik wydawnictwa PASCAL – „Sudety. Przewodnik górski.”
 • Mapa turystyczna „Szlaki Beskidzkie – od Ustronia po Tarnicę” wydawnictwa CartoMedia
Linki / Do pobrania:

Linki:

Do pobrania:

O nagrodzie przewodniej – tomiku „Na krawędzi”:

W skład nagród wchodzi mój pierwszy autorski tomik poezji „Na krawędzi”. Tomik wydany został w styczniu 2013 roku, zawiera 42 wiersze, oraz kilkanaście moich grafik. Wierzę że dobór tematyczny wierszy, ich szeroki przekrój tematyczny, sprawi iż każdy znajdzie w nim coś dla Siebie… tomik ten wspiera również moją walkę z chorobą, można go zakupić na moich aukcjach charytatywnych „Allegro” do których odwiedzenia i zakupu tomiku serdecznie zapraszam – wszystkie zebrane środki ze sprzedaży tomiku, zostaną przekazane na moje subkonto w fundacji „Słoneczko” ze wskazaniem na moje dalsze leczenie.

.

sponsor nagród i organizator konkursu:

patronat medialny:


konkurs:Góry są piękne w zimowej bieli