Góry-moje miejsce na ziemi edycja VI

sponsorzy nagród i patronat medialny:

patronat medialny konkursu:

konkurs fotograficzny: „Góry – moje miejsce na ziemi” – edycja VI / PODSUMOWANIE 01.10.2018

 

VI edycja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Góry – moje miejsce na ziemi”
– finał konkursu 01.10.2018 –

Czas niepowstrzymany, jak zawsze pędzący na przód pogania naturę by z młodej zieleni gdy rozpoczynała się VI edycja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Góry – moje miejsce na ziemi” przyozdobiła się w złoto jesieni… tak i nasz konkurs po dwóch i pół miesiącu trwania dobiega końca, stając się częścią już wieloletniej jego historii, jak i ogólniej witryny.

Do konkursu zgłosiły się łącznie 154 osoby, z czego do udziału zostało zakwalifikowanych 138 uczestników, którzy zgłosili 409 fotografii. Fotografie – obrazy zatrzymane w czasie, w istocie miniaturowe wehikuły czasu, trwale zapisują miejsca nie bacząc na jego upływ, zapisując wszystkie te niesamowite górskie krainy do których nas zabraliście. Serdecznie Wam wszystkim dziękuję za ta niezwykłą podróż, to właśnie bowiem Wy wszyscy kreujecie treść tego konkursu, inspirując i zachęcając innych którzy nie poznali tego piękna do własnych górskich wojaży.

Po wyjątkowo trudnych obradach, gdyż w puli znalazło się wiele wspaniałych fotografii, jury zdecydowało się przyznać wszystkie przewidziane regulaminem nagrody i wyróżnienia, oraz trzy dodatkowe, jedno w kategorii powyżej i dwa poniżej osiemnastego roku życia, podział miejsc kształtuje się następująco:

nagrody główne w kategorii powyżej osiemnastego roku życia:

 • MIEJSCE I – autor: Durga / za zdjęcie pod tytułem: Szwajcarska góra gór
 • MIEJSCE II – autor: Jamal75 / za zdjęcie pod tytułem: Nieśmiertelna
 • MIEJSCE III – autor: Silverburst / za zdjęcie pod tytułem: Piękno Dolomitów

WYRÓŻNIENIA:

 • WYRÓŻNIENIE I – autor: Rybak z nizin / za zdjęcie pod tytułem: Tatry Zachodnie
 • WYRÓŻNIENIE II – autor: bajaderka / za zdjęcie pod tytułem: Pan z Nepalu
 • WYRÓŻNIENIE III – autor: N92 / za zdjęcie pod tytułem: Przyjaciele
 • WYRÓŻNIENIE IV dodatkowe – autor: Kasik / za zdjęcie pod tytułem: Tatry w świetle poranka

NAGRODA PUBLICZNOŚCI:

 • autor: czarnogora1 / tytuł: Dwa tysiące pięćset dwadzieścia trzy metry szczęścia / 448 głosów

nagroda główna w kategorii poniżej 18 lat:

 • autor: Ciursonik/ za zdjęcie pod tytułem: Szczyt Podhalana

wyróżnienia specjalne / dodatkowe w kategorii poniżej osiemnastego roku życia:

 • WYRÓŻNIENIE ZA KREATYWNOŚĆ – autor: FotoPaul / za zdjęcie pod tytułem: Przeglądając się w jeziorze
 • WYRÓŻNIENIE ZA KREATYWNOŚĆ I ZAANGAŻOWANIE – autor: Mergellus / wyróżnienie za trzy serie zdjęć: Gady, Płazy i Owady

W imieniu własnym i całego jury konkursowego serdecznie gratuluję laureatom i raz jeszcze dziękuję Wszystkim za udział w konkursie, pamiętajcie również że wszyscy jesteście zwycięzcami powracając w góry, czerpiąc z ich siły i zarażając tą piękną pasją. Na koniec zapraszam do zapoznania się z krótkim artykułem podsumowujący VI edycję konkursu, oraz nagrodzonymi fotografiami…

O konkursie / aktualizacja: 25.06.2018

Doroczny ogólnopolski konkurs fotograficzny, odbywający się pod hasłem przewodnim:

„Góry – moje miejsce na ziemi” – edycja VI

O konkursie:

Za oknami młoda w dojrzalszą przechodzi zieleń, najdłuższy dzień roku już za nami, znak to niechybny że pożegnaliśmy wiosnę i wkroczyliśmy w okres letni. Już wkrótce wielu z nas zapewne wyruszy na swe górskie wojaże w kraju i za granicą, podczas których powstanie wiele pięknych fotografii. Okazja to doskonała do podzielenia się pięknem odwiedzonych górskich krain, ich pejzaży, flory i fauny – obserwowanych przez pryzmat własnego do tegoż piękna stosunku…

Na kanwie tej właśnie sposobności, jak co roku, serdecznie zapraszamy do udziału w już szóstej edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Góry – moje miejsce na ziemi”. Prace konkursowe można zgłaszać od 15.07.2018 do 15.09.2018, również już zwyczajowo konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących, bez względu na poziom doświadczenia, jak i sprzętu którym rejestrujemy zdjęcia. Szczegółowe informacje na temat wymagań technicznych, jak i ogólne na temat zasad rozgrywania konkursu, znajdziecie w regulaminie, do zapoznania się z którym serdecznie zachęcam.

Z dużą dla mnie radością jako organizatora konkursu informuję że udało się się podtrzymać rozpoczętą w roku ubiegłym tradycję nagradzania w osobnej, jednostopniowej kategorii uczestników konkursu poniżej osiemnastego roku życia, co wierzę czyni podział nagród bardziej sprawiedliwym, jako że młodzi fotografowie nie muszą już rywalizować w jednej kategorii z często przecież o wiele bardziej doświadczonymi fotografami.

Dzięki hojnemu wsparciu sponsorów, w tym wspierającej nas od kilku lat firmy handlowej działającej w branży turystyczno – sportowej, wyłącznego krajowego dystrybutora wielu uznanych marek outdoorowych – marki RAVEN, oraz Rockland, nowego w tym gronie sklepu z markowymi naczyniami termicznymi TermoKubki, obecnych już w latach ubiegłych portalu Dziennik Leśny i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oddział Bielsko-Biała, udało się zebrać wyjątkowo atrakcyjną pule nagród, których łączna wartość przekracza 3400zł. W puli znalazły się torby i plecaki fotograficzne, plecaki i sprzęt turystyczny, oraz biwakowy, słuchawki bluetooth, jak i ciekawe książki i filmy. W miejscu tym pragnę gorąco podziękować sponsorom za ich wsparcie, za zrozumienie i chęć udziału w tej szczytnej inicjatywie, promującej piękno górskich krain.

Pragnę również podziękować portalom które objęły nasz konkurs po raz kolejny opieką medialną, wszak to również dzięki ich wsparciu informacja o konkursie staje się bardziej przystępna, co przekłada się bezpośrednio na jego popularyzację. W gronie takich portali znalazła się jedna z największych baz konkursów w Polsce – portal dCamera, outdoorowa porównywarka cen Ceneria, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie oddział Bielsko-Biała, oraz portal Dziennik Leśny.

Serdecznie wszystkich zapraszam do udziału, do dzielenia się pięknem którego doświadczamy w górach, emocjami i siłą jaką nam ofiarują – ich pięknem w skali tej największej, jak i najmniejszej, ukazując go w każdych z formatów – pięknie zapisanym w Waszych sercach…

Skrócony regulamin konkursu 

A. Cel konkursu:

Celem dorocznego konkursu organizowanego na łamach witryny www.zyciepisanegorami.pl pod hasłem: „Góry – moje miejsce na ziemi” jest promowanie piękna gór, oraz jego osobistej interpretacji wyrażanej za pomocą fotografii.

B. Do kogo adresowany jest konkurs:

Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących, zarówno amatorów, jak i osób zajmujących się fotografią zawodowo, bez względu na rodzaj używanego sprzętu fotograficznego.

C. Zasady udziału – wymagania techniczne dla zgłaszanych zdjęć:

 1. Każdy uczestnik konkursu fotograficznego może nadesłać maksymalnie trzy fotografie, związane z tematyką konkursową, czyli odnoszące się do piękna pejzażu górskiego, ich flory i fauny, interakcji człowieka z górami, oraz uczuć jakie piękno to wywołuje, interpretacja tych cech jest sprawą wyłącznie indywidualną, z zastrzeżeniem opisanym w punkcie 2 i 9 części C skróconego regulaminu.
 2. Do konkursu nie będą kwalifikowane fotografie przedstawiające zwierzęta i florę sfotografowane poza ich naturalnym, dzikim siedliskiem – zdjęcia takie będą dyskwalifikowane z udziału w konkursie bez konieczności powiadamiania zgłaszającego. 
 3. Zgłaszane zdjęcia muszą mieć minimum 2400px szerokości oraz 1300px wysokości, przy czym ich waga maksymalna nie może przekraczać 7mb dla jednego zdjęcia. Do konkursu można zgłaszać również zdjęcia panoramiczne dla których minimalna szerokość pozioma to 2560px, dopuszcza się również prace czarno-białe, wykonane w odcieniu sepii, oraz zdjęcia HDR. 
 4. Dopuszcza się również zgłaszanie do konkursu prac wielozdjęciowych – pod warunkiem że stanowią tematycznie powiązane serie, a łączna liczba serii nie przekracza trzech. 
 5. Zgłaszane zdjęcia powinny być ponumerowane a numer powiązany z opisem, lub zawierać w nazwie tytuł zdjęcia. 
 6. Zdjęcia należy wysłać w postaci elektronicznej w dowolnych formatach graficznych, jako załącznik do e-maila na adres: konkurs@zyciepisanegorami.pl – przy czym łączna waga zgłaszanych zdjęć nie może przekroczyć 25mb, w przypadku zgłoszenia serii zdjęć, łączna waga zdjęć nie może przekraczać 50mb. 
 7. W wiadomości prócz zdjęć należy podać dane w kolejności dodawania fotografii: 
  • TYTUŁ ZDJĘCIA (obowiązkowo)
  • LOGIN pod jakim zdjęcia będą prezentowane w galerii konkursowej (obowiązkowo) przy czym:
   • a) loginem mogą być: dowolne hasło, imię, kombinacja cyfr i nazwy
   • b) loginem nie mogą być: własne imię i nazwisko, linki, nazwy i adresy stron internetowych, profili społecznościowych, oraz słowa wulgarne, lub obrażające uczucia innych osób
  • ZGODĘ LUB JEJ BRAK na uczestnictwo w rywalizacji o nagrodę publiczności na łamach portalu Facebook (szczegóły w sekcji regulaminu „Nagroda publiczności”) / (obowiązkowo)
  • miejsce i datę wykonania (nie obowiązkowo)
  • model aparatu fotograficznego (nie obowiązkowo)
  • mile widziany jest również szerszy komentarz do zdjęcia, co przedstawia sfotografowana scena / obiekt (nie obowiązkowo)
  • wypełniony skan, lub zdjęcie załącznika zgody na udział w konkursie osób niepełnoletnich (dotyczy osób niepełnoletnich – szczegóły w części E.1 pełnego regulaminu i D.1 skróconego regulaminu) / (obowiązkowo)
 8. Zabrania się dokonywania głębszych zmian w zdjęciach, za pomocą programów do obróbki zdjęć, w tym szczególnie zmiany oryginalnej kompozycji, przez dodanie lub ujęcie jej elementów zmieniających treść zdjęcia, dopuszczalne są jedynie podstawowe korekty jak: zmiana kontrastu, poprawa ostrości, balansu bieli i nasycenia, kadrowanie, korekta wad optyki, lub usunięcie drobnych zanieczyszczeń. Dopuszcza się również dodanie winiety do zdjęcia, oraz ramki o ile służy to podniesieniu jego walorów estetycznych. Zdjęcia noszące cechy innych od wymienionych ingerencji będą dyskwalifikowane z konkursu. Decyzja o zdyskwalifikowaniu jest podejmowana przez Jury konkursowe i jest ostateczna. 
 9. Zabrania się nadsyłania do konkursu zdjęć przedstawiających nagość, również zdjęcia o wyjątkowo niskich walorach estetycznych, obraźliwe, szerzące nienawiść, obrażające uczucia religijne, bądź naruszające prawo, będą dyskwalifikowane z udziału w konkursie, bez obowiązku informowania o tym osób które nadesłały takie fotografie.
 10. Zgłaszane na konkurs prace, mogą być już wcześniej nagradzane, nie mogą jednak być równocześnie zgłoszone do innych, trwających równolegle konkursów.
 11. Nie ogranicza się w żaden sposób zasięgu konkursu, zgłaszane fotografie mogą przedstawiać dowolne pasma górskie z dowolnego miejsca na świecie. Nie ogranicza się również zakresu czasowego w jakim zdjęcia zgłaszane zdjęcia zostały wykonane, mogą one pochodzić z bieżącego okresu, jak i z lat wcześniejszych.

D. Kategorie konkursowe:

W szóstej edycji „Góry – moje miejsce na ziemi” wytyczone zostają trzy kategorię nagród:

 • kategoria główna poniżej osiemnastego roku życia
 • kategoria główna powyżej osiemnastego roku życia
 • „Nagroda Publiczności”

D.1  Kategoria główna poniżej osiemnastego roku życia:

 1. Kategoria dla osób niepełnoletnich jest jednostopniowa, nagrodę w niej przyznaje jury konkursowe, w toku obrad prowadzonych równolegle z obradami nad wyróżnieniami w kategorii powyżej osiemnastego roku życia, ogłoszenie wyników w tej kategorii również będzie miało miejsce w tym samym czasie, to jest 01.10.2018 roku.
 2. Również wymagania techniczne wobec zgłaszanych zdjęć są takie same jak w kategorii powyżej osiemnastego roku życia (patrz „Część C – zasady udziału”). Jury dokonując oceny zgłaszanych fotografii będzie brało pod uwagę sposób oddania tematu konkursowego, oraz poziom warsztatowy fotografii.
 3. Niezbędnym warunkiem którego spełnianie umożliwia start w konkursie osób niepełnoletnich poniżej 16 roku życia jest pobranie i wypełnienie formularza przez opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział niepełnoletniego w konkursie, oraz zgodę na udostępnienie/wykorzystanie danych personalnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z regulaminu konkursu. Druk zgody do pobrania <TUTAJ> formularz należy pobrać, wypełnić, a następnie zeskanowany, lub jako zdjęcie, wysłać załącznikiem do e-mailem zgłoszeniowego na adres organizatora konkursu – konkurs@zyciepisanegorami.pl

D.2. Kategoria główna powyżej osiemnastego roku życia:

W kategorii konkursowej powyżej osiemnastego roku życia nagrody przyznawane są wyłącznie przez jury w toku obrad, poprzez wybór najlepiej oddających temat konkursowy fotografii, przedstawiających również odpowiednio wysoki poziom warsztatowy. Wyróżnia się w niej następuje nagrody i wyróżnienia: 

 • miejsce I / nagroda główna konkursu
 • miejsce II
 • miejsce III
 • wyróżnienie I
 • wyróżnienie II
 • wyróżnienie III 

D.3 Nagroda publiczności:

 1. By wziąć udział w tej części konkursu, dokonujący zgłoszenia uczestnik, musi określić w wiadomości, czy chce by jego zdjęcia zostały dodane do albumu konkursowego na łamach serwisu Facebook. Jeśli taką zgodę wyraża zakwalifikowane do konkursu zdjęcia, będą równocześnie zamieszczane w Galerii Witryny, oraz albumie konkursowym na jej profilu na łamach Facebooka.
 2. Termin zgłaszania prac do „Nagrody publiczności” upływa wraz z terminem zgłaszania prac w konkursie głównym – to jest 15.09.2018 godzina 24:00.
 3. Głosowanie na zdjęcia w kategorii „Nagrody publiczności” trwać będzie do 20.09.2018 – godzina 24:00.
 4. W kategorii „Nagroda publiczności” nagrodzone zostaje zdjęcie które otrzyma największą liczbę „polubień” (kliknięcie „lubię to” lub „super”) w chwili zamknięcia etapu głosowania – to jest 20.09.2018r – godzina 24:00.
 5. By głosować na zdjęcia w tej kategorii należy:
 6. Na każde zdjęcie można głosować tylko jeden raz w trakcie trwania całego konkursu.
 7. Zabrania się sztucznego zawyżania liczby głosów pod zdjęciami biorącymi udział w głosowaniu o „Nagrodę publiczności” w tym: zgłaszania zdjęcia na profile osób, społeczności i grup służących wyłącznie kliknięciu „Lubię to”, zlecania firmom i osobom trzecim sztucznego ich zwiększania poprzez skrypty, puste konta, spam-boty, oraz wszystkie inne techniki służące nieuczciwemu zwiększeniu głosów. W przypadku stwierdzenia takich praktyk sporne zdjęcie zostanie usunięte, a autor zdyskwalifikowany z udziału w konkursie, zarówno o „Nagrodę publiczności” jak i w kategoriach głównych.
 8. Autorzy zdjęć biorących udział w rywalizacji o „Nagrodę Publiczności” mogą promować swoje fotografie poprzez publikowanie fotografii i informacji o konkursie na łamach swojego profilu i grup dyskusyjnych. Dopuszcza się również promowanie poprzez udostępnianie takiego postu przez osoby trzecie w ramach ich profilów, lub grup dyskusyjnych, z zastrzeżeniem opisanym w powyższym punkcie 7 części D.3.
 9. „Nagroda publiczności” jest jednostopniowa, jeśli doszłoby do sytuacji że dwa, lub więcej zdjęć otrzymałoby taką samą liczbę polubień, zwycięzcę wyłoni Jury konkursowe, w takim samym terminie jak ogłoszenie nominacji do nagród głównych to jest 01.10.2018 roku.
 10. „Nagroda publiczności” zostanie przyznana po podliczeniu i sprawdzeniu głosów, najpóźniej w 24 godziny po zamknięciu etapu głosownia to jest 21.09.2018r, a autor zostanie o tym poinformowany droga mailową, wraz z prośbą o podanie danych adresowych koniecznych do wysyłki nagrody. Informacja o laureacie zostanie również opublikowana na łamach witryny www.zyciepisanegorami.pl, jej profilach społecznościowych w tym: (Facebook, Twitter, Google+), oraz stronach parterów medialnych i sponsorów konkursu.
 11. Zdobycie „Nagrody publiczności” nie wyłącza z uczestnictwa w zmaganiach o nagrody główne, przyznawane przez jury konkursowe, dopuszczalna więc jest sytuacja że ta sama fotografia zostanie podwójnie nagrodzona, o ile tak zdecyduje jury konkursowe.
 12. W przypadku nie wyrażania zgody na zamieszczanie zdjęć w albumie konkursowym na łamach portalu Facebook – uczestnik nie będzie brał udziału w rywalizacji o „Nagrodę publiczności” co jednak nie wpływa na uczestnictwo w konkursie głównym.
 13. Warunki techniczne zgłaszanych zdjęć do rywalizacji w kategorii „Nagroda publiczności” są takie same jak dla zdjęć w kategoriach głównych (patrz „Część C – zasady udziału”).

E. Terminarz:

 1. Konkurs ma pięć etapów:
  1. Zgłoszenie prac konkursowych do konkursu głównego i o „Nagrodę Publiczności” od  15.07.2018 do 15.09.2018r do godziny 24:00 (decyduje godzina i data wpłynięcia maila zgłoszeniowego). 
  2. Wybór najlepszego zdjęcia przez internautów w kategorii „Nagroda Publiczności” w publicznym głosowaniu na profilu witryny na portalu Facebook do 20.09.2018r (do godziny 24:00) 
  3. Głosowanie i ocena prac przez jury konkursowe od 16.09.2018 do 30.09.2018 roku. 
  4. Podliczenie głosów i ogłoszenie wyników w kategorii „Nagrody Publiczności” – 21.09.2018r 
  5. Po zakończeniu głosowania przez Jury, na stronie konkursowej, zostaną ogłoszeni laureaci którzy otrzymają  nagrody i wyróżnienia w obu kategoriach głównych, to jest powyżej i poniżej osiemnastego roku życia – co będzie miało miejsce 01.10.2018 roku. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o wyniku za pomocą maila, oraz poproszone o podanie danych adresowych, koniecznych do wysłania nagrody. Uwaga – jeśli osoby nagrodzone nie skontaktują się i nie podadzą rzeczowych danych w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników – to jest 31.10.2018 nagrody będą przekazane na poczet kolejnych konkursów.

F. Sponsorzy nagród, organizator konkursu i patroni medialni:

 1. Wyłącznym organizatorem konkursu fotograficznego „Góry – moje miejsce na ziemi” jest właściciel i administrator witryny www.zyciepisanegorami.pl – Sebastian Nikiel.
 2. Sponsorami nagród w konkursie są:
 3. Patronami medialnymi konkursu fotograficznego są portale:

 

G. Prawa autorskie i polityka prywatności:

Prawa autorskie

 1. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu w żaden sposób nie ogranicza praw autorskich właściciela zdjęcia, z zastrzeżeniem udzielenia nieodpłatnej, nie ograniczonej czasowo zgody na wykorzystanie zgłaszanych prac do promocji konkursu podczas jego trwania i po jego zakończeniu, oraz wykorzystania we własnych celach promocyjnych przez sponsorów nagród w konkursie, wymienionych w części F skróconego regulaminu, punkt 2.
 2. Przez pojęcie udzielenia nieodpłatnej zgody na wykorzystanie zgłaszanych do konkursu zdjęć rozumie się: wykorzystanie ich bez ograniczenia czasowego, w materiałach promocyjnych sponsorów nagród, w tym publikowanie w mediach elektronicznych, druku w wersji papierowej, w postaci przetworzonej i pierwotnej, oraz tworzenie dzieł pochodnych bez konieczności podania autorstwa.
 3. Uczestnik zgadza się na prezentację zgłoszonych zdjęć w „Galerii konkursowej”, pod wskazanym w zgłoszeniu LOGINEM, oraz nieodpłatne wykorzystanie ich na banerach i materiałach promujących konkurs „Góry – moje miejsce na ziemi”, na łamach witryny, jej profilach społecznościowych (Facebook, Twitter, Google+), oraz stronach internetowych jak i ich profilach społecznościowych partnerów medialnych (wymienionych w części F skróconego regulaminu / punkt 3) i sponsorów.
 4. Uczestnicy konkursu, którzy wyrazili taką chęć i biorą udział w rywalizacji o „Nagrodę Publiczności” wyrażają również zgodę na publikację swych prac w albumie konkursowym i pokonkursowym na profilu witryny na portalu Facebook, pod wskazanym w zgłoszeniu LOGINEM.
 5. Zgłaszając zdjęcie do konkursu, autor musi posiadać pełnię praw autorskich do niego, oraz prawo do publikacji elementów / osób przedstawionych na fotografii, o ile podlegają one ochronie prawnej takiej zgody wymagającej. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak takich praw, za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z ich braku odpowiedzialność ponosi zgłaszający.

Polityka prywatności

 1. Organizator nie gromadzi w sposób trwały żadnych danych personalnych, z wyłączaniem okresowych niżej wymienionych, niezbędnych do realizacji zadań konkursowych.
 2. Ze względu na wymogi organizacyjne, umożliwiające realizację konkursu, istnieje obowiązek podania minimum danych osobowych przez Uczestnika konkursu w tym adresu kontaktowego e-mail, oraz indywidualnego loginu pod jakim prezentowane będą jego prace konkursowe. Podany adres e-mail będzie służył wyłącznie zapewnianiu możliwości kontaktu z uczestnikiem konkursu, w celach związanych z jego przebiegiem.
 3. Zgłaszając swój udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę by wybrany przez niego login został umieszczony na listach rankingowych, w „Galerii Konkursowej” i „Galerii Pokonkursowej” witryny jak i w albumie konkursowym i pokonkursowym na łamach portalu Facebook, o ile Uczestnik w zgłoszeniu udziału wyraził chęć rywalizacji w kategorii „Nagrody Publiczności”.
 4. Jedynie osoby nagrodzone będą proszone o podanie (imię, nazwisko, dane adresowe…) danych personalnych koniecznych do przesłania nagrody.
 5. Podane przez Użytkownika dane personalne w tym: e-mail, zgoda na udział osób niepełnoletnich podpisana przez prawnego opiekuna, adres pocztowy w przypadku osób wyróżnionych w konkursie, pozostają do wyłącznej wiadomości organizatora konkursu i nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.
 6. Podane dane personalne, w tym e-mail, oraz adresu pocztowe osób nagrodzonych będą przechowywane przez organizatora wyłącznie przez 60 dni, licząc od chwili zakończenia konkursu, w celach rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, po czym będą w sposób trwały kasowane. Tym samym organizator nie gromadzi w sposób uporządkowany i trwały żadnych danych personalnych uczestników, w zakresie przekraczającym minimum wymagane do przeprowadzenia konkursu.
 7. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do poprawy zgłoszonych danych, jak i żądania ich wcześniejszego usunięcia, co będzie oznaczało jednak równocześnie rezygnację z dalszego udziału w konkursie. W tym celu należy się skontaktować z organizatorem konkursu – s.nikiel.mojegory@gmail.com


H. Głosowanie i Jury:

 1. Jury konkursowe składa się z trzech osób – przewodniczącego i dwóch członków. Każdy z nich oceniać będzie zdjęcia wpierw w sposób niezależny od sobie wyłaniając grupę 10 najlepszych jego zdaniem prac. Następnie podczas wspólnych obrad z powstałej grupy 30 najlepszych fotografii wybrane zostaną zdjęcia typowane do nagród głównych w obu kategoriach wiekowych. 
 2. W kategorii „Nagrody publiczności” jeśli doszłoby do sytuacji opisanej w części regulaminu „Nagroda publiczności sekcja D3 / punkt 9″ że jedna, lub więcej, fotografii otrzymałoby taką sama ilość głosów, decyzję o zwycięstwie podejmie jury konkursowe w trybie zwyczajnym, to jest w chwili ogłoszenia nominacji do nagród głównych 01.10.2018r.

Skład Jury:

Sebastian Nikiel – związany z górami od najmłodszych lat życia, fotograf pasjonata, poeta, artysta plastyk… Góry są moim źródłem siły i inspiracji, wiernym Przyjacielem, oraz nauczycielem, fotografia natomiast metodą na dzielenie się pięknem jakiego w nich doświadczam…

 

witryna: www.zyciepisanegorami.pl


Piotr Dziki – wokół siebie szukam ciekawych miejsc i ładnych krajobrazów które cenię najbardziej, obojętnie czy w górach czy na nizinach – moje zdjęcia, to „okienka wspomnień” z tych wszystkich miejsc…

.

.

witryna: www.zuziawdrodze.blogspot.com


Szymon Baron – podróżnik (odwiedził większość państw Europy), społecznik (prezes Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Oddziału PTT w Bielsku-Białej), turysta górski zakochany w Karpatach Ukraińskich; fotografuje by utrwalić piękno i różnorodność odwiedzanych miejsc…

.

witryna: www.szymek.ptt.org.pl

I. Nagrody i wyróżnienia…

W VI edycji dorocznego ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Góry – moje miejsce na ziemi” przyznane zostaną:

 • jednostopniowa nagroda w kategorii głównej poniżej osiemnastego roku życia
 • trzy nagrody główne, oraz trzy wyróżnienia w kategorii powyżej osiemnastego roku życia
 • jednostopniowa „Nagroda publiczności”

1. Nagrody główne w kategorii powyżej osiemnastego roku życia:

 • Miejsce I:

 • dyplom
 • torba fotograficzna marki National Geographic model NG2345 / z pokrowcem przeciwdeszczowym, oraz dwoma chowanymi pokrowcami na bidony, kolor piaskowy
 • butelka na napoje ze stali szlachetnej marki Hydro Flask model 24oz Standard Mouth Bidon / pojemność 709ml, kolor stalowy / sponsor: www.termokubki.com.pl
 • plecak trekingowy marki Rockland model PLUME 25 / kolor czarno – stalowy, pojemność 25 litrów / ufundowany przez firmę RAVEN, oraz Rockland
 • saperka składana marki Rockland rozmiar L / kolor czarny / ufundowana przez firmę RAVEN, oraz Rockland
 • zestaw trzech autorskich tomików poezji Sebastiana Nikiel:
 • „Pamiętnik PTT” tom 24 – temat przewodni Bałkany – z autorskimi grafikami i wierszami Sebastiana Nikiel / ufundowany przez: www.bielsko.ptt.org.pl
 • „Pamiętnik PTT” tom 25 – temat przewodni 100 lecie śmierci wybitnego fizyka, zasłużonego członka Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego – profesora Mariana Smoluchowskiego / ufundowany przez: www.bielsko.ptt.org.pl
 • książka: „Kukuczka. Opowieść o najsłynniejszym polskim himalaiście” – autor: Kortko Dariusz, Pietraszewski Marcin

SPONSORZY NAGRÓD:

 • Miejsce II:

 • dyplom
 • plecak fotograficzny LightPro model TS-S06 / z pokrowcem przeciwdeszczowym, kolor ciemnoszary z jasno zieloną wyściółką komory transportowej
 • latarka czołowa marki Tooniu model HD-002 / ze zintegrowanym akumulatorem litowym, z bocznymi czerwonymi diodami, oraz główną białą diodą LED o mocy 5W
 • kubek termiczny marki Rockland model COSMIC w kolorze metalic – kasztanowy / ufundowany przez firmę RAVEN, oraz Rockland
 • saperka składana marki Rockland rozmiar L / kolor czarny / ufundowana przez firmę RAVEN, oraz Rockland
 • słuchawki stereofoniczne bluetooth marki CBAOOO model C10 / ze zintegrowanym akumulatorem litowo-polimerowym 80 mAh, oraz mikrofonem
 • zestaw trzech autorskich tomików poezji Sebastiana Nikiel:
 • „Pamiętnik PTT” tom 24 – temat przewodni Bałkany – z autorskimi grafikami i wierszami Sebastiana Nikiel / ufundowany przez: www.bielsko.ptt.org.pl
 • „Pamiętnik PTT” tom 25 – temat przewodni 100 lecie śmierci wybitnego fizyka, zasłużonego członka Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego – profesora Mariana Smoluchowskiego / ufundowany przez: www.bielsko.ptt.org.pl
 • książka: „Uciec jak najwyżej. Nie dokończone życie Wandy Rutkiewicz” – autor: Matuszewska Ewa

SPONSORZY NAGRÓD:

 • Miejsce III:

 • dyplom
 • plecak fotograficzny LightPro model TS-S06 / z pokrowcem przeciwdeszczowym, kolor ciemnoszary z czerwoną wyściółką komory transportowej
 • latarka czołowa marki Tooniu model HD-002 / ze zintegrowanym akumulatorem litowym, z bocznymi czerwonymi diodami, oraz główną białą diodą LED o mocy 5W
 • kubek termiczny marki Rockland model COSMIC / kolor metalic – kasztanowy / ufundowany przez firmę RAVEN, oraz Rockland
 • ręcznik szybkoschnący z mikrofibry marki High Peak model Microfaster, rozmiar L (100x50cm) / ufundowana przez: www.dzienniklesny.pl
 • zestaw trzech autorskich tomików poezji Sebastiana Nikiel:
 • książka: „Uciec jak najwyżej. Nie dokończone życie Wandy Rutkiewicz” – autor: Matuszewska Ewa
 • „Pamiętnik PTT” tom 24 – temat przewodni Bałkany – z autorskimi grafikami i wierszami Sebastiana Nikiel / ufundowany przez: www.bielsko.ptt.org.pl
 • „Pamiętnik PTT” tom 25 – temat przewodni 100 lecie śmierci wybitnego fizyka, zasłużonego członka Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego – profesora Mariana Smoluchowskiego / ufundowany przez: www.bielsko.ptt.org.pl
 • seria zrekonstruowanych filmów przyrodniczych Włodzimierza Puchalskiego:

SPONSORZY NAGRÓD:

 • Wyróżnienie I:

 • dyplom
 • plecak trekingowy marki Hi-Tec model Murray / pojemność 35 litrów, kolor granatowo – niebieski z szarymi wstawkami
 • torba fotograficzna marki Esperanza model ET169 / kolor czarny
 • latarka czołowa marki Rockland moc 52lm / kolor zielono – biały / ufundowana przez firmę RAVEN, oraz Rockland
 • zestaw trzech autorskich tomików poezji Sebastiana Nikiel:
 • „Pamiętnik PTT” tom 25 – temat przewodni 100 lecie śmierci wybitnego fizyka, zasłużonego członka Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego – profesora Mariana Smoluchowskiego / ufundowany przez: www.bielsko.ptt.org.pl

SPONSORZY NAGRÓD:

 • Wyróżnienie II:

SPONSORZY NAGRÓD:

 • Wyróżnienie III:

 • dyplom
 • plecak turystyczny marki Quechua / pojemność 10 litrów, kolor ciemno szary
 • latarka czołowa marki Rockland moc 52lm / kolor zielono – biały / ufundowana przez firmę RAVEN, oraz Rockland
 • power bank marki Vakoss model TP-2574E / pojemność 5000mAh
 • zestaw trzech autorskich tomików poezji Sebastiana Nikiel:
 • seria zrekonstruowanych filmów przyrodniczych Włodzimierza Puchalskiego:
 • „Pamiętnik PTT” tom 24 – temat przewodni Bałkany – z autorskimi grafikami i wierszami Sebastiana Nikiel / ufundowany przez: www.bielsko.ptt.org.pl

SPONSORZY NAGRÓD:

2. Nagroda główna poniżej osiemnastego roku życia:

 • dyplom
 • torba fotograficzna CADeN model K1-Lite Messenger Bag / z pokrowcem przeciwdeszczowym, kolor czarny z czerwoną wyściółką
 • słuchawki stereofoniczne bluetooth marki CBAOOO model C10 / ze zintegrowanym akumulatorem litowo-polimerowym 80 mAh, oraz mikrofonem
 • latarka czołowa marki Tooniu model HD-002 / ze zintegrowanym akumulatorem litowym, z bocznymi czerwonymi diodami, oraz główną białą diodą LED o mocy 5W
 • kubek termiczny marki Rockland model COSMIC / kolor metalic – kasztanowy / ufundowany przez firmę RAVEN, oraz Rockland
 • „Pamiętnik PTT” tom 24 – temat przewodni Bałkany – z autorskimi grafikami i wierszami Sebastiana Nikiel / ufundowany przez: www.bielsko.ptt.org.pl

SPONSORZY NAGRÓD:

3. Nagroda publiczności:

 • dyplom
 • plecak trekingowy marki Rockland model PLUME 25 / kolor czarno – stalowy, pojemność 25 litrów / ufundowany przez firmę RAVEN, oraz Rockland
 • torba fotograficzna marki Esperanza model ET169 / kolor czarny
 • latarka czołowa marki Rockland moc 52lm / kolor zielono – biały / ufundowana przez firmę RAVEN, oraz Rockland
 • zestaw trzech autorskich tomików poezji Sebastiana Nikiel:
 • „Pamiętnik PTT” tom 25 – temat przewodni 100 lecie śmierci wybitnego fizyka, zasłużonego członka Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego – profesora Mariana Smoluchowskiego / ufundowany przez: www.bielsko.ptt.org.pl
 • książka „Skazany na góry” autor: Denis Urubko

SPONSORZY NAGRÓD:

4. Przyznane przez Jury nagrody nie podlegają wymianie na pieniądze, oraz inne nagrody, a decyzja Jury o podziale nagród jest ostateczna.

J. Postanowienia końcowe regulaminu
 1. Równoległe, podczas trwania konkursu, zgłoszone prace, spełniające wymienione regulaminem wymogi techniczne, oraz nie noszące znamion zabronionej ingerencji w zdjęcie, zakwalifikowane do dalszego etapu konkursu, będą zamieszczane w przeciągu 72 godzin od chwili otrzymania maila z załączonymi zdjęciami, w Galerii Konkursowej na łamach witryny www.zyciepisanegorami.pl, oraz w albumie konkursowym na profilu witryny na łamach Facebooka (pod warunkiem że uczestnik wyraził chęć rywalizacji o nagrodę publiczności) jednak organizator dołoży wszelkich starań by zdjęcia trafiały do galerii i albumu konkursowego jak najszybciej.
 2. Po zakwalifikowaniu zdjęć, oraz ich zamieszczeniu w „Galerii konkursowej”, jak i albumie na łamach profilu witryn na portalu Facebook, zgłaszający otrzyma od organizatora informację o tym za pomocą maila (na adres podany w zgłoszeniu).
 3. Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród głównych, wyróżnień, lub nagrody w kategorii poniżej osiemnastego roku życia jeśli żadne ze zdjęć zgłoszonych do konkursu nie będzie przedstawiało odpowiedniego poziomu artystycznego i warsztatowego. Jury zastrzega sobie prawo do innego niż podany w regulaminie podziału nagród.
 4. Konkurs ma zasięg krajowy i odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 5. Rozstrzyganiem ewentualnych wątpliwości, interpretacji i sporów, związanych z niniejszym regulaminem zajmuje się jury konkursowe, wszelkie zastrzeżenia należy zgłaszać na adres mailowy: s.nikiel.mojegory@gmail.com
 6. Pozostałe kwestie nie rozstrzygnięte w regulaminie regulują odpowiednie przepisy polskiego prawa w zakresie stosownych ustaw kodeksu cywilnego.
K. Do pobrania – PEŁNY REGULAMIN / LINKI

Linki:

Do pobrania:

sponsorzy nagród i patronat medialny:

patronat medialny konkursu:


konkurs: „Góry – moje miejsce na ziemi” edycja VI – strona z informacjami o konkursie, regulaminem, oraz materiałami do pobrania / organizator konkursu: Sebastian Nikiel