Gala z okazji Międzynarodowego dnia Osób Niepełnosprawnych 2016

artykuł: Gala z okazji Międzynarodowego dnia Osób Niepełnosprawnych, oraz finał konkursu „Sukces nie zna barier 2016”

W dniu 07.12.2016, w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej odbyła się gala ogłoszenia wyników w konkursie organizowanym przez Urząd Miejski w Bielsku, pod hasłem „Sukces nie zna barier 2016”. Konkurs był częścią obchodów „Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych” który w roku bieżącym obchodzony był po raz dwudziesty piąty.

Celem konkursu było przede wszystkim promowanie postaw osób niepełnosprawnych które przełamują bariery i stereotypy dotyczące niepełnosprawności, ludzi którzy mogą stać się wzorem do naśladowania dla innych – motywując osoby chore do wyjścia poza własne, narzucane chorobą ograniczenia, ale też dla ludzi zdrowych, przybliżając im trudny jakim stawiać muszą czoła takie osoby, pobudzając empatię, oraz przypominając jak cennym darem jest zdrowie.

zdjęcia od lewej: Gala miała miejsce w pięknej, o doskonałej akustyce, sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej / przez całą galę wszystkim mówcą towarzyszył tłumacz języka migowego, co pozwoliło również osobom głuchoniemym w pełni w niej uczestniczyć, a co samo w sobie doskonale wpisywało się w charakter spotkania.

Uroczystość, z racji nie tylko szczególnego charakteru konkursu, ale również wspomnianego jubileuszu, uświetniło wiele osobistości, w tym Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych miasta Bielska-Białej Henryk Juszczyk, pełniący równocześnie rolę Przewodniczącego kapituły konkursowej, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, przewodniczący Rady Miejskiej Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Agnieszka Gorgoń-Komor, członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. osób Niepełnosprawnych, przedstawiciele zakładów pracy chronionej, organizacji pozarządowych, dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością działacze samorządowi, oraz społeczni, tu po lewej Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych
miasta Bielska-Białej Henryk Juszczyk, pełniący równocześnie rolę Przewodniczącego kapituły konkursowej / po prawej wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz.

Jubileuszowy charakter konkursu był tez świetną okazją do podsumowania sytuacji niepełnosprawnych w naszym kraju, szczególnie w kontekście wciąż nieratyfikowanej przez Polskę „Konwencji o prawach osób Niepełnosprawnych”. W tym zakresie, starannie przygotowany i pełen ważkich kwestii referat wygłosił Sekretarz ZG PZG (Polski Związek Głuchoniemych) Krzysztof Kotyniewicz. Przyznam że ta część gali zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie, Pan Krzysztof fachowo, nie ukrywając sporych niedociągnięć na tym polu, wyliczył wszystkie wciąż czekające na rozwiązanie kwestie, ale też i te obszary w których udało się już dużo osiągnąć, był to ważny element spotkania podnoszący świadomość społeczną na temat problemów z jakimi muszą się zmagać osoby niepełnosprawne w Polsce.

Jednym z szalenie interesujących elementów spotkania, był referat na temat „Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami” wygłoszony przez Pana Krzysztof Kotyniewicz.

Po części oficjalnej, oraz wspominanym, bardzo interesującym referacie, nastąpiła skrócona prezentacja wszystkich kandydatów w konkursie. Do konkursu zostało zgłoszonych 12, a zakwalifikowanych 11 kandydatur w tym: Zbigniew Baran, Jakub Białożyt, Paweł Jarosz, Dagmara Konrad, Aleksandra Nykiel, Małgorzata Szczeblewska, Maria Sznepka, Magdalena Wójcik, Jerzy Załomski, Piotr Żołądek, oraz ja sam – Sebastian Nikiel. Przyznam w tym miejscu że doprawdy nie chciałbym być członkiem jury konkursowego. Zadanie z jakim musieli się oni zmierzyć, doprawdy było bardzo trudne, o czym wspomniał również sam Przewodniczący kapituły Pan Henryk Juszczyk, napominając o nie do końca fortunnym wyznaczeniu tylko jednego stopnia nagrody.

W kolejnej części wszyscy kandydaci otrzymali z rąk Pan Henryka Juszczyka wspaniałe bukiety kwiatów, drobne upominki, oraz pamiątkowy dyplom, po czym nastąpiło ogłoszenie zwycięzcy tegorocznej edycji konkursu „Sukces nie zna barier 2016” którym został Pan Zbigniew Baran, aktywny sportowiec, wielokrotny medalista, w tym trzy razy z rzędu wygrywał Supermaraton Calisia na 100 km, wiele razy też zwyciężał lub zajmował czołowe miejsca w maratonach. Jest dyplomowanym trenerem lekkiej atletyki. Jego podopieczni również zdobywają medale na arenie międzynarodowej. Korzystając z tej okazji składam mu serdeczne gratulację, szczerze podziwiam jego postawę, siłę, oraz charyzmę.

Tuż przed ogłoszeniem wyników konkursu „Sukces nie zna barier 2016” nastąpiła krótka prezentacja wszystkich kandydatów, po czym Przewodniczący kapituły konkursowej Pan Henryk Juszczyk wręczył im wszystkim wspaniałe bukiety kwiatów, drobne upominki, oraz pamiątkowe dyplomy.

Wśród osób zakwalifikowanych jako kandydat do konkursu znalazłem się również ja sam, było to dla mnie wielka nobilitacją móc uczestniczyć w tym wspaniałym wydarzeniu, oraz spotkać tylu niezwykłych ludzi, każdego dnia od nowa walczących z determinacją o swe marzenia… tu po prawej odbieram z rąk Pana Henryka Juszczyka kwiaty – za co serdecznie dziękuję!

W trakcie swojego wystąpienia Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych Henryk Juszczyk złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, życząc wielu sukcesów w życiu, oraz wytrwałego dążenia do spełnienia marzeń. Przekazał on również podziękowania wszystkim organizacjom pozarządowym, instytucjom działającym na rzecz osób z niepełnosprawnościami, za zaangażowanie, oraz trud wkładany w realizację wielu działań na terenie naszego miasta. Nie zapomniano również o podziękowaniach dla pracodawców, zarówno z otwartego jak i chronionego rynku pracy, za zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, za umożliwienie im rozwoju zawodowego.

Zwycięzcą konkursu „Sukces nie zna barier 2016” został Pan Pan Zbigniew Baran – serdecznie gratuluję!

W drugiej, artystycznej części gali, miał miejsce doprawdy niezapomniany występ osób głuchoniemych, które zaprezentowały inscenizację interpretując utwór muzyczny za pomocą języku migowego, w oparciu o rytm wyznaczany przez dyrygenta. Z całą pewnością był to niezwykle wzruszające i pięknie wpisujące się w ramy  wydarzenia występ, ukazujący również że bariery istnieją przede wszystkim w naszych umysłach, że wiele z nich można przy odpowiedniej motywacji i wsparciu pokonać. Prócz wspominanego występu, uczestnicy mogli zapoznać się z pięknymi wierszami recytowanymi przez samą autorkę, oraz wysłuchać koncertu na skrzypce i pianino. Po gali uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek, przygotowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych z Bielska-Białej.

W drugiej części gali miały miejsce występy recytatorskie, oraz niezwykle inspirujący występ osób głuchoniemych, które za pomocą gestów przedstawiły utwór muzyczny…

…ostatnim występem w części artystycznej był krótki koncert na skrzypce i pianino, po czym goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych z Bielska-Białej.

Na koniec pozwolę sobie na prywatną dygresję, nieco własnych emocji, związanych z tym wydarzeniem, byłem bowiem niezwykle szczęśliwy że stałem się jego częścią, był to niechybny zaszczyt móc znaleźć się tam z tak wieloma niezwykłymi niepełnosprawnymi osobami, które każdego dnia od nowa i z nieustającym zapałem udowadniają że niepełnosprawność nie musi oznaczać zamknięcia, nie musi oznaczać końca, lecz nowy początek… udowadniając nie tylko że można – ale że trzeba walczyć.

Od lewej: poczęstunek dla gości gali / przed salą koncertową, podczas poczęstunku goście mieli okazję zapoznać się z ręcznie wykonanymi ozdobami, oraz zakupić również ręcznie wykonane ozdoby świąteczne.

Konkurs tego typu, jak i sam „Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych” jest świętem niezwykle ważnym, nie tylko dla samych osób dotkniętych niepełnosprawnością, ale również dla ludzi  zdrowych, ukazując im jak wiele mają, oraz napominając jak cienka i często złudna dzieli granica od niepełnosprawności, ucząc empatii, oraz zrozumienia, gdyż w istocie nikt z nas nie wiem jaka będzie jego własna w życiu dalsza ścieżka.

LINKI:


tekst, opracowanie i zdjęcia: Sebastian Nikiel 08.12.2016