FotoSprawni 2017

artykuł: „IV edycja konkursu fotograficznego FotoSprawni 2017” / publikacja: 14.01.2017

W roku 2017 nieco wcześniej niż miało to miejsce w latach ubiegłych rusza już czwarta edycja wyjątkowego konkursu fotograficznego „FotoSprawni 2017”. Konkursu który staram się promować, doprawdy bowiem przesłanie w nim zawarte jest tego warte… prawda oczywista, a jednak ta o której często zapominamy, że każdy z nas ludzi zdrowych, nagle z dnia na dzień może stanąć po drugiej stronie barykady – po stronie niepełnosprawnych. Tracąc dar zdrowia czy w to wypadku, czy też w wyniku choroby, wreszcie tuż obok nas żyją ludzie których start od początku był znacznie trudniejszy, naznaczony walką… często ludzi tacy zamykając się w świecie własnej walki, często też ludzie zdrowi nie dostrzegają jej trudu, oraz złudnej i cienkiej granicy jaka dzieli ich samych od ich trudnego losu.

We wszystko to pięknie właśnie wpisuje się formuła konkursu „FotoSprawni” którego nadrzędną ideą jest ukazanie ludziom zdrowym trudów życia osób niepełnosprawnych, ale też ich determinację i wolę życia, umiejętność czerpania z najmniejszych radości sensu życia. Z kolei odwrotnie zmotywowanie osób niepełnosprawnych do wyjścia poza znój dnia codziennego, przedstawienie własnego życia, jak i piękna otaczającego nas świata za pomocą fotografii.

Konkurs ten więc łączy, często jakże odmienne od siebie światy, osób zdrowych i niepełnosprawnych, sprawiając że oba wzajemnie się uzupełniają, motywują, oraz ukazują ludzi walczących z przeciwnościami losu jako osoby równie kreatywne jak ludzie zdrowi.

Finał konkursu „FotoSprawni” połączony jest z galą wręczenia nagród, oraz wystawą prac pokonkursowych

fotografie z finału III edycji konkursu FotoSprawni, opublikowane za zgodą organizatora konkursu.

Skrócony regulamin:

Kolejna IV edycji konkursu rusza z dniem 09.01.2017, zdjęcia można nadsyłać do 24.02.2017. Podobnie jak wcześniej konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach tematycznych:

 • „Niepełnosprawny w kadrze”    
 • „Niepełnosprawny autor zdjęcia”

Cele Konkursu:

 • Edukacja społeczna na temat osób niepełnosprawnych
 • Aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych

O kategoriach konkursowych

 • kategoria: „Niepełnosprawny w kadrze”:
  • W tej kategorii Uczestnikiem może być każdy kto ma styczność z osobami niepełnosprawnymi (bez względu na umiejętności fotograficzne). Zdjęcia powinny przedstawiać w kadrze osobę niepełnosprawną. / Przy czym ostateczna interpretacja tematu jest sprawą indywidualną, może to być jej życie codzienne, radość, czy walka z przeciwnościami losu, autorem zdjęcia może być również i sam niepełnosprawny przedstawiony na zdjęciu jeśli np. skorzysta z automatycznego wyzwolenia migawki aparatu… (przyp. Autora)
 • kategoria: „Niepełnosprawny autor zdjęcia”:
  • Uczestnikiem tej kategorii może być każda osoba (dorosła lub dziecko) z niepełnosprawnością (niezależnie od rodzaju i jej stopnia), mająca możliwość wykonania zdjęcia samodzielnie lub z niewielką pomocą opiekuna. / Nadsyłane zdjęcia mogą przedstawiać dowolny temat, lub miejsce (przy. autora)

Warunkiem uczestnictwa:

 1. Wypełnienie i nadesłanie formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej na adres organizatora lub elektronicznej (jako zeskanowany wypełniony i podpisany formularz) na maila organizatora: foto.sprawni@o2.pl.
 2. Nadesłanie maksymalnie 3 zdjęć w wersji elektronicznej, na maila: foto.sprawni@o2.pl w terminie od 09.01.2017 do 24.02.2017r.
 3. Mile widziane jest nadesłanie tych samych zdjęć w wersji papierowej na adres organizatora, przy czym nie jest to warunek obowiązkowy. Zdjęcia w wersji papierowej należy nadsyłać na adres organizatora: Samorządowe Przedszkole w Skaryszewie  im. s. G. Sporniak oraz Stowarzyszenie „SŁONECZKO” w Skaryszewie, ul. J. Kochanowskiego 16 G, 26-640 Skaryszew – z dopiskiem „KONKURS FotoSprawni 2017”
 4. Formularz zgłoszeniowy dostępny w załączniku na stronach organizatora, oraz profilu konkursu na portalu Facebook:
 5. Dla dzieci biorących udział w konkursie wymagana jest zgoda i podpis rodziców lub opiekunów, który należy złożyć na formularzu zgłoszeniowym.

Wystawa pokonkursowa na zakończenie III edycji konkursu FotoSprawni 2015

fotografie z finału III edycji konkursu FotoSprawni, opublikowane za zgodą organizatora konkursu.

Wymagania techniczne prac konkursowych:

 • Fotografie w wersji elektronicznej muszą być w formacie graficznym JPG.
 • W tytule maila należy wpisać imię i nazwisko uczestnika.
 • Nadsyłane zdjęcia mogą być kolorowe, czarno białe, wykonane w odcieniach sepii, oraz  w technice HDR.
 • Prace o wyjątkowo niskich walorach estetycznych, obraźliwe, naruszające prawo, bądź niezwiązane z tematyką konkursu, będą dyskwalifikowane z udziału w konkursie, bez obowiązku informowania o tym osób, które nadesłały takie zdjęcia.
 • Rozmiary fotografii w wersji papierowej powinny wynosić 20x30cm. Każde zdjęcie powinno być ponumerowane zgodnie z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (maksymalnie 3 zdjęcia) / przy czym nadesłanie fotografii w wersji papierowej nie jest obowiązkowe.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Ze wszystkich nadesłanych prac jury wyłoni w obu kategoriach konkursowych:
 • trzy najlepsze prace: miejsce I, II, III
 • Nagroda Publiczności za największą ilość głosów oddanych na zdjęcie konkursu na profilu konkursu na portalu Facebook

Terminarz i wręczenie nagród:

 • Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 6 marca 2017 roku  i zostanie opublikowane na stronie internetowej organizatora oraz jego profilu na portalu Facebook.

Wystawa pokonkursowa:

Z nadesłanych zdjęć zostanie zorganizowana pokonkursowa wystawa prac. Organizator zastrzega sobie możliwość zaprezentowania tylko wybranych prac w przypadku gdyby ich ilość była zbyt duża.

Jury konkursowe składa się z trzech osób:

 • Daniel Rogala – przewodniczący Jury, artysta, fotografuje wszystko, w czym można poczuć odrobinę emocji; prowadzi własne studio fotograficzne „Mix Studio”.
 • Maria Ostrowska – prowadzi własną Pracownię Artystyczną oraz warsztaty artystyczne, florystka, pasjonatka plastyki obrzędowej, kontynuatorka tradycji rodzinnej w pisankarstwie, pasjonatka turystyki kajakowej.
 • Dariusz Jędrasiewicz – wiceprezes Związku Polskich Artystów Plastyków – okręgu radomskiego, pochodzi z Radomia, absolwent Katedry Sztuki Politechniki Radomskiej; dyplom uzyskał w 2001 roku; uprawia malarstwo i rysunek, wcześniej również grafikę; zawodowo zajmuje się reklamą.
 • Werdykt Jury jest ostateczny.

Również sam od lat starałem się brać udział w tym szczytnym konkursie „FotoSprawni”, tu od lewej: autora z Żoną z otrzymanymi dyplomami pamiątkowymi za uczestnictwo w konkursie w edycji II (2014r) / otrzymane wyróżnienie w III edycji konkursu „FotoSprawni 2015” które stało się dla mnie źródłem wielkiej radości i motywacji, oraz pamiątkowy dyplom z tej edycji / zachęcam wszystkich którzy spełniają warunki regulaminu konkursu do udziału – warto pamiętać o niepełnosprawnych i promować ich trud…

Nagroda Publiczności:

Organizator przewiduje nagrodę publiczności. Na wszystkie nadesłane zdjęcia będzie można głosować na profilu https://pl-pl.facebook.com/Foto-Sprawni-Konkurs-213630838817144/. Użytkownicy Facebooka będą mogli wziąć udział w głosowaniu oddając swój głos na wybrane zdjęcia za pomocą wciśnięcia opcji „Lubię to”. Nagroda publiczności zostanie wyłoniona w drodze głosowania przez Internatów – liczy się liczba „Polubień” (kliknięć „Lubię to”) na dane zdjęcie na profilu Facebooka oddanych w dniach od 25 lutego do 1 marca 2017r. do godz. 17.00.

Postanowienia końcowe regulaminu:

 • Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego na Konkurs
 • w całości obciąża Uczestnika Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć w publikacjach i wszelkich działaniach promocyjnych. Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego zgłoszonych prac w działaniach promocyjnych Konkursu, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

Dane:

Formularz i ewentualne zdjęcia w wersji papierowej należy nadsyłać na adres z dopiskiem:

„KONKURS FotoSprawni 2017”
Samorządowe Przedszkole w Skaryszewie  im. s. G. Sporniak oraz Stowarzyszenie „SŁONECZKO” w Skaryszewie

ul. J. Kochanowskiego 16 G

26-640 Skaryszew

moje fotografie wyróżnione II miejscem w III edycji konkursu FotoSprawni 2015 – wyróżnienie to poczytuję sobie jako ogromny  zaszczyt i inspirację do dalszej walki, oraz dzieleniem się pięknem otaczającego nas świata…

LINKI:

Słowo od autora na zakończenie:

Czytelnicy mojej witryny wiedzą że sam jestem osobą niepełnosprawną, walczącą równocześnie na kilku frontach z rożnymi chorobami, spośród których najbardziej destruktywna jest borelioza (moją historię znajdziecie <<tutaj>>), jednak wcześniej, zanim wpadłem w sidła choroby, byłem zdrowym, w pełni sprawnym człowiekiem, poznałem więc oba oblicza życia, wiem jak trudna jest walka z niesprawnym ciałem, wiem też jakim cudem jest dobre zdrowie… wiem że najgorszą z pokus dla chorego jest zamknięcie się na życie, na innych, na walkę, dlatego za tak cenne uważam przesłanie tego konkursu mobilizujące chorych do wyjścia z cienia, ukazania świata swoimi oczyma, oraz jako osób równie kreatywnych jak ludzie zdrowi.

Właśnie dlatego sam od pierwszej edycji konkursu, staram się w nim uczestniczyć, jak i w ostatnich latach promować… bo w istocie warto pamiętać o osobach niepełnosprawnych, nikt z nas bowiem nie wiem czy kiedyś jego los nie sprawi że znajdzie się po drugiej stronie, warto promować kreatywność takich osób i ich trudną walkę. Dlatego zapraszam do śledzenia konkursu, jego promowania, szczególnie wśród osób niepełnosprawnych, jak i oczywiście jeśli to możliwe udziału.

Moje nagrodzone w II edycji konkursu „FotoSprawni” zdjęcie: „Szczęśliwi pięknem” – bo warto dzielić się pięknem…


tekst, opracowanie i zdjęcia: Sebastian Nikiel 14.01.2017