COROS APEX

SPRZĘT / smartwatch COROS APEX Premium Multisport Watch / strona 5/6

systematyka recenzji:

.

karta I

Aplikacja podzielona jest na cztery główne karty. Pomiędzy kartami poruszamy się wybierając odpowiednią ikonkę na dolnej belce nawigacyjnej. Domyślna jest karta zawierająca aktualizowane na bieżąco takie dane jak:

 • liczba spalonych kalorii / ilość zaplanowanych do spalenia kalorii
 • zestawienie dzienne:
  • energia czynna – dane rozmieszczone na osi czasu
  • czas ćwiczeń – dane rozmieszczone na osi czasu
  • kroki – dane rozmieszczone na osi czasu
  • tętno – średnie, oraz wykres dla poszczególnych godzin
  • sen – dane rozmieszczone na osi czasu

Klikając w którekolwiek z powyższych danych, aplikacja przenosi nas do kolejnej karty, gdzie na czytelnej osi czasu prezentowane są wybrane dane wraz z ich szczegółami. Karta ta zawsze działa w pozycji poziomej, co umożliwia lepsze zobrazowanie danych. Pozostając na tej karcie, bez wracania do głównej, możemy z menu dostępnego na górnej belce nawigacyjnej wybrać jeden z pięciu wymienionych parametrów (energia czynna, czas ćwiczeń, kroki, tętno, sen). Natomiast na dolnej belce możemy zmienić datę dla jakich mają zostać wyświetlone wybrane dane.

Karta II

Bardzo ciekawa i pełna przydatnych informacji karta. Zawiera ona listę odbytych przez nas treningów, importowanych z zegarka. Klikając wybrany trening przechodzimy do kolejnej karty zawierającej szczegółowe informacje na jego temat. Generalnie ekran takich kart podzielony jest na dwie połowy. W przypadku wszystkich treningów stacjonarnych w górnej połowie pokaże się efektowna animacja ją reprezentująca. W przypadku trybów aktywnych, z zapisem trasy GPS, górną połowę wypełni mapa z naniesioną trasą. Tu rzecz bardzo ważna – w przeciwieństwie do zegarka, w tym przypadku zapisane trasy prezentowane są na mapach Google. Dostępne są też właściwe dla niej warstwy widoku w tym satelitarna. Obraz może być tez wyświetlany w wersji 2D i 3D. Tu naprawdę duży plus za obecność tej opcji. Pozalewana nam ona na bardzo efektowne i plastyczne prześledzenie przebytej trasy.

Prócz mapy w trybach z śledzeniem trasy, tudzież zapisem GPS, podawane są również w dolnej – przesuwnej części karty wszystkie dane związane z tym trybem dane, np. w przypadku „turystyki” będą to: dystans, średnia prędkość, najlepszy czas na kilometr, średnie tętno, suma podejść i zejść, liczba spalonych kalorii, oraz wartość parametry TL (Training Load / obciążenie treningowe wyrażane w trzy stopniowej skali). Po przesunięciu ekranu w górę dostrzeżemy wykres prędkości marszu (km/h), rozmieszczonego na osi czas, z zaznaczonym tempem maksymalnym i średnim. Poniżej na takiej samie osi czasu dostrzeżemy graficzny wykres tętna na osi czasu, wraz z jego wartością średnią i maksymalną.

Przesuwając ekran dalej natrafiamy na szereg ważnych szczególnie dla sportowców danych, w tym: wytrzymałość aerobowa, moc aerobowa, próg (wytrzymałości), wytrzymałość anaerobowa, moc anaerobowa. Kolejną sekcją jest bardzo efektowne graficzne przedstawienie profilu wysokości z sumą pokonanych podejść i zejść, oraz wysokością maksymalną, minimalną i średnią.

Podczas zapisu treningu terenowego dane dotyczące przebytej trasy po wyeksportowaniu do aplikacji COROS prezentowane są na mapach Google, udostępniających widok na różnych typach siatek, oraz w wersji 2D i 3D

Ostatnią, mocno rozbudowaną sekcją jest „Efekt treningu”. W części tej prezentowane są wyniki określające efektywność aerobową TE i anaerobową TE, dalej mamy wgląd do listy pomiarów odcinkowych, to jest długością odcinka (można ją modyfikować z poziomu aplikacji), czasem w jakim został pokonany i średnią prędkością. Podświetlony jest również najlepszy wynik – największa uzyskana prędkość podczas danego treningu na danym odcinku.

Oczywiście dane te będą się zmieniać w zależności od tego jakiego typu treningu dotyczą. W opisanym przypadku warto jeszcze dodać że klikając w mapę możemy zamknąć dolną część informacyjną uzyskując dostęp do pełnoekranowego widoku mapy, którą można powiększać, pomniejszać i obracać, tak samo jak w przypadku aplikacji Google Maps. Na wyróżnienie zasługuje tu na pewno również fakt że dane dostępne w danym trybie możemy udostępnić. Do wyboru mamy tu:

 • Strona ze szczegółami treningu (zapis wszystkich parametrów zarejestrowanych podczas treningu), możliwy do udostępniania w aplikacjach: WeChat, Moment, Facebook, oraz jako zapisz zdjęcie. W tym ostatnim przypadku wykonywany jest pełny zrzut z całej karty.
 • Obraz znaku wodnego – tu znów przypominają o sobie drobne niedociągnięcia językowe, w istocie bowiem metoda ta umożliwia udostępnienie / zapisanie, danych z treningu na wybranym przez nas tle / zdjęciu. Dane na nim mogą być prezentowane jako tekst, z naniesionym trackiem przebytej trasy, z danymi liczbowymi oraz charakterystyką profilu wysokości. Po wykonaniu takiej grafiki, klikając dalej powracamy do znajomej karty umożliwiającej udostępnienie lub jej zapisanie w portalach: WeChat, Moment, Facebook, oraz jako zapisz zdjęcie.
 • Eksport danych – karta ta otwiera przed nami możliwość zapisania danych z treningu w pięciu typach formatów: fit / tcx / gpx / kml / csv
 • Dodaj do moje trasy – wykorzystanie tej opcji umożliwia zapisanie danej trasy GPS w bibliotece tras aplikacji. Trasę taką można również wyeksportować do zegarka.

Dane zapisane w aplikacji COROS można udostępniać w kilku rodzajach formatów, graficznym, gdzie możemy dokonać wyboru tła jakie ma być wyświetlone w gotowej grafice (patrz na dole druga grafika od lewej), oraz sposób prezentacji danych. Prócz tego możemy zdecydować się na eksport danych zapisanych w pliku z rozszerzeniem: fit, tcx, gpx, kml.

Karta III

Kolejna główna karta aplikacji (trzecia od lewej strony ekranu) w większości dotyczy kolejnej producenckiej platformy web – COROS EvoLab. Podobnie jak COROS Training Hub wymaga ona rejestracji. Po zarejestrowaniu umożliwia ona precyzyjniejszą ocenę naszych wyników, oraz otrzymywanie zwrotnie spersonalizowanych informacji na temat naszej formy, oraz wskazówek jak ewentualnie należy ją poprawić. Platforma ta niestety (jak i pomoc kontekstowa) jest dostępna wyłącznie w języku angielskim. Możliwe też jest współdzielenie wyników w ramach grup, przynajmniej teoretycznie… w praktyce z poziomu aplikacji podczas próby przejścia do strony portalu pojawia się komunikat o jej niedostępności.

Karta ta umożliwia również jednak personalizację wielu zaawansowanych funkcji treningowych jak:

 • Prognostyk wyniku
 • Treningi – to właśnie tu pojawią się utworzone przez nas treningi, była o tym mowa podczas omawiania problematycznych pomiarów w trybie „siła” – w teorii to właśnie po ich wyeksportowaniu do zegarka powinien być możliwy dokładniejszy, spersonalizowany trening
 • Plany treningowe – utworzony w aplikacji internetowej COROS Training Hub kalendarz z treningami
 • Biblioteka tras – wspomniana wcześniej biblioteka z przebytymi trasami które możemy wgrać do zegarka
 • Mapa mięśni – graficzna mapa mięśni umożliwiające tworzenie spersonalizowanych treningów
 • Rekordy – karta zawierające podsumowanie naszych rekordów sportowych, nagradzanych… jednym z 19 dostępnych medali. Te ostatnie prezentowane są w postaci grafiki na dole ekranu, po kliknięciu jego wizerunku zostaniemy przeniesieni do karty z wszystkimi medalami, wraz z opisami ich typu, mamy do wyboru grupy i typy:
  • udane debiuty (10):
   • pierwsze 10 km biegu
   • pierwsze 21 km biegu
   • pierwsze 42 km biegu
   • pierwszy przepłynięty 1 km
   • pierwsze przepłynięte 3 km
   • pierwsze przepłynięte 5 km
   • pierwsze 50 km jazdy (na rowerze)
   • pierwsze 100 km jazdy (na rowerze)
   • pierwsze 200 km jazdy (na rowerze)
   • olimpijski triathlon
  • Całkowity przebieg (9):
   • całkowity dystans biegu osiągnął 100 km
   • całkowity dystans biegu osiągnął 300 km
   • całkowity dystans biegu osiągnął 1000 km
   • całkowity przepłynięty dystans osiągnął 50 km
   • całkowity przepłynięty dystans osiągnął 200 km
   • całkowity przepłynięty dystans osiągnął 500 km
   • całkowity dystans jazdy osiągnął 300 km
   • całkowity dystans jazdy osiągnął 1000 km
   • całkowity dystans jazdy osiągnął 5000 km

Podczas instalacji aplikacji COROS na smartfonie musimy utworzyć konto, jego dane będą przypisane automatycznie do portalu COROS Training Hub umożliwiając nam po zakończeniu rejestracji dostęp do portalu. Prezentowane są w nim dane wyeksportowane z zegarka APEX do aplikacji, a z tej na serwery portalu. Portal umożliwia komfortowe przeglądanie wszystkich zapisanych treningów i parametrów podczas nich, jak i danych dziennych, wraz z tymi z monitoringu snu. Portal umożliwia również tworzenie grafiku treningu zapisywanego w kalendarzu – dane te są następnie eksportowane do aplikacji, która może czuwać nad przypomnieniem nam o zaplanowanym na dziś treningu.

Na paradoks zakrawa fakt że aplikacja przyznała mi medal „pierwsze 10 km biegu” gdy jako osoba z niedowładami nóg… biegać nie mogę. Jak pewnie jednak zauważyliście wśród powyższych medali brak opcji marszowych, pomimo że tryb turystyka w zegarku jest, to właśnie kolejne miejsce gdzie widać że model ten spolaryzowany jest przede wszystkim wokół określonej grupy sportów.

Omawiana karta udostępnia też funkcję wsparcia: wsparcie produktu, submit data (wyślij dane – kolejne miejsce które nie spolszczono), oraz dostęp do panelu ustawień, który klikając przechodzimy do karty z modyfikowalnymi parametrami: jednostki, łączenie konta, aplikacje innych firm, ustawienie powiadomień. Sekcja ta umożliwia również wybranie czy dane lokalizacyjne GPS mają być udostępniane zegarkowi. Jeśli zdecydowaliśmy się zaznaczyć tę opcję, należy jednak pamiętać ze zegarek będzie w pewnej części bazował na czujnikach telefonu, co oznacza zwiększenie obciążenie jego baterii. Przedostatnią sekcją jest „O nas”, której kliknięcie przenosi nas do kolejnej karty gdzie pojawiają się takie dane jak: wersja aplikacji COROS, kontrola dostępności nowszej jej wersji, polityka prywatności i warunki usługi. Ostatnią natomiast jest sekcja „wyloguj”.

Pomimo wszystkich zalet aplikacji COROS, podobnie jak i systemu zegarka APEX, pewne niedociągnięcia są w nich obecne. Dotyczą one przede wszystkim dość problematycznych możliwości personalizacji treningu siłowego, błędnego zliczania powtórzeń w jego trakcie przez zegarek w przypadku ćwiczeń wykonywanych jednorącz. Innym nieco w moim przypadku zabawnym błędem jest fakt że aplikacja COROS motywuje użytkownika do dalszych treningów przyznając jeden z dziesięciu medali w kategorii „Udane debiuty”. Nie wiedzieć czemu aplikacja zaliczyła mi 10 km z przebytych dystansów jak bieg, odznaczając medalem „udany debiut – pierwsze 10 km biegu”, sytuacja jest tu o tyle kuriozalna że jako osoba z niedowładami nóg zasadniczo… nie biegam 🙂

.


SPRZĘT / smartwatch COROS APEX Premium Multisport Watch / strona 5/6

opracowanie, grafiki i zdjęcia z wyłączeniem wymienionych poniżej: Sebastian Nikiel 16.05.2022

Wykorzystane cytaty, zdjęcie, grafiki, zrzuty ekranów aplikacji i stron internetowych, związane z omawianym produktem, zaprezentowano w niniejszym opracowaniu zgodnie z art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jako ograniczenie majątkowych praw autorskich na rzecz dozwolonego użytku, zgodnie z nowelizacją rzeczowej ustawy z 2015 roku, wyłącznie w celu prezentacji i szerszego zobrazowania poruszanych tematów, pozostających w ścisłym związku z jego tematem..

Informacja o prawach autorskich – można wykorzystywać nieodpłatnie wyłącznie w zastosowaniach niekomercyjnych, oraz z uznaniem i zachowaniem autorstwa, zgodnie z licencją Creative Common 3.0 – www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license – www.creativecommons.org

Informacja prawna – wszystkie wyrażane na łamach niniejszej recenzji poglądy, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy akcesorium, wynikającą z posiadanego doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu.