Beskidy w kadrze zatrzymane 2014

artykuł: „Światowy dzień turystyki” i rozstrzygnięcie XIII edycji konkursu fotograficznego „Beskidy w kadrze zatrzymane” / publikacja: 27.09.2014

W dniu 26.09.2014 odbyły się doroczne obchody „Światowego dnia turystyki” w auli Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej. Podobnie jak w latach ubiegłych obchody zostały połączone z rozdaniem nagród w XIII edycji konkursu fotograficznego „Beskidy w kadrze zatrzymane” przebiegającego tego roku pod hasłem przewodnim „Tam gdzie powracam”.

Obchody uświetnił swoją obecnością Prezydent miasta Bielsko-Biała Pan Jacek Krywult, Zastępca Prezydenta Pan Zbigniew Michniowski, oraz inni przedstawiciele lokalnych władz. Prezydent, podobnie jak miało to miejsce w latach ubiegłych wręczył wyróżnienia osobom szczególnie zasłużonym dla promowania walorów regionu i turystyki. Wśród odznaczonych osób znalazł się Szymon Baron – Prezes Bielskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, oraz społecznik, wkładający wiele pracy i serca w liczne przedsięwzięcia promujące nasz piękny region.

Uroczystość obchodów Światowego Dnia Turystyki, połączoną z rozstrzygnięciem XIII edycji konkursu fotograficznego „Beskidy w kadrze zatrzymane” uświetnił obecnością Prezydent miasta Bielska-Białej Pan Jacek Krywult, oraz inni przedstawiciele lokalnych władz.

Dodam tutaj że Szymon jest również jednym z jurorów w prowadzonych na łamach witryny konkursach fotograficznych, jak i czynnie wsparł prowadzone na rzecz zbiórki środków na moje dalsze leczenie charytatywnych imprez górskich przebiegających pod hasłem przewodnim „Ludzie gór dla człowieka gór.

zdjęcia od lewej: Jedną z nagrodzonych za wkład w promowanie turystyki i walorów regionu osób był Szymon Baron, społecznik i Prezes Bielskiego oddziału PTT / Tego samego dnia, podczas analogicznej imprezy w Żywcu Szymon Baron, wraz z innym członkiem PTT Bielsko-Biała, Panem Janem Weigel, otrzymał wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki w 2014 roku

Podczas Bielskich obchodów wręczone zostały również wyróżnienia dla nauczycieli, którzy w sposób szczególny przyczynili się do promowania wartości turystyki, oraz wrażliwości na piękno naszego regionu, wśród dzieci i młodzieży. Następnie nastąpiło rozstrzygnięcie XIII edycji dorocznego konkursu fotograficznego „Beskidy w kadrze zatrzymane”. Protokół jury konkursowego odczytał Pan Jerzy Jurczak, po czym nastąpiło wręczenie nagród laureatom przez Pana Jacka Krywulta.

zdjęcia od lewej: Podczas spotkania wręczono również wyróżnienia dla szczególnie zasłużonych w promowaniu turystyki, oraz piękna regionu, nauczycieli / Nagrody i wyróżnienia dla laureatów konkursu fotograficznego „Beskidy w kadrze zatrzymane”, oraz osób wyróżnionych za zasługi…

Na tegoroczną edycję konkursu nadesłano łącznie 298 prac, 81 uczestników, z czego do konkursu zakwalifikowano 290 zdjęć. Jury przyznało 6 miejsc głównych, oraz 5 dodatkowych wyróżnień. Podobnie jak rok temu konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 16 i powyżej.

Podział miejsc wyglądał następująco:

 • W kategorii do 16 lat:
  • I nagroda – Jakub Dominas za zdjęcie „Droga na Skrzyczne”
  • II nagroda – Kamila Hansel za zdjęcie bez tytułu
  • III nagroda – Marta Woźniak za zdjęcie „Zza”
 • W kategorii powyżej 16 lat:
  • I nagroda – Jerzy Pająk za zdjęcie „Usiądź i odpocznij sobie”
  • II nagroda – Jacek Śliwka za zdjęcia: „Koniaków”, „Rozproszenie” oraz „W drodze na Rysiankę”
  • III nagroda – Bogusław Hruby za zdjęcie „Zachwyt”
 • Wyróżnienia:
  • W kategorii wiekowej do 16 lat:
   • Natalia Rusin za zdjęcie „Zachód słońca na górze Żar II”
   • Weronika Wojtylak za zdjęcie „Król jesiennego lasu”
   • Mikołaj Sitarz za zdjęcie „Strażnik beskidzkich pól i łąk”
   • W kategorii wiekowej powyżej 16 lat:
   • Ewa Szczerska za zdjęcie „Olśnienie”
   • Sebastian Nikiel za zdjęcie „Pejzaż pisany bielą i wiatrem”

Dodatkowo jury wyróżniło także Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalny nr 1, oraz Szkołę Podstawową nr 26 z Bielska-Białej za liczny udział uczniów tych szkół w konkursie.

zdjęcia od lewej: Wręczenie nagród dla laureatów konkursu fotograficznego w kategorii do lat 16 / Zdjęcie wspólne wszystkich laureatów XIII edycji konkursu fotograficznego „Beskidy w kadrze zatrzymane” (obu kategorii wiekowych)

Organizatorami konkursu byli: Urząd Miejski w Bielsku – Białej, Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej, oraz Beskidzkie Koło Przewodników Turystycznych im. St. Czerneleckiego.

zdjęcia od lewej: Jedno ze zgłoszonych przeze mnie do konkursu zdjęć pod tytułem: „Pejzaż pisany bielą i wiatrem” otrzymało wyróżnienie / Po zakończeniu części oficjalnej na uczestników czekał poczęstunek

Jedno z wyróżnień przypadło również mi, za co serdecznie dziękuję jury konkursowemu, gratuluję również Wszystkim laureatom. Po części oficjalnej, urozmaicanej przez występy muzyczne i oratorskie dzieci i młodzieży, goście mogli przejść do auli gdzie czekał na nich poczęstunek, oraz na pokonkursową wystawę zdjęć, która będzie dostępna do 28 września na terenie Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej przy ulicy Juliusza Słowackiego 17 (I piętro), a następnie prace będzie można zobaczyć w szkołach, schroniskach górskich, domach kultury i bibliotekach na terenie powiatu bielskiego i miasta Bielsko – Biała.

zdjęcia od lewej: Wystawa po konkursowa na I piętrze auli Książnicy Beskidzkiej w Bielsku – Białej / Autor na wystawie pokonkursowej, po lewej moje zgłoszone do konkursu zdjęcia.

Linki:

FOTORELACJA Z OBCHODÓW I WRĘCZENIA NAGRÓD W XIII edycji konkursu fotograficznego „Beskidy w kadrze zatrzymane”


tekst, zdjęcia i opracowanie: Sebastian Nikiel