7artisans 60mm Macro

SPRZĘT / obiektyw 7Artisans 60 mm f/2.8 Macro  /  strona 5/5

systematyka recenzji:

.

Na koniec recenzji zapraszam do zapoznania się z zebranymi fotografiami wykonanymi omawianym obiektywem 7artisans 60 mm f/2.8, wykorzystanymi w artykule, jak i nie publikowanymi wcześniej. Album będzie okresowo aktualizowany o kolejne fotografie wykonane tym modelem.

.

.


obiektyw 7artisans 60 mm f/2.8 / strona 5/5

Fotografie modeli obiektywów marki 7artisans z wyłączeniem omawianego i modelu 25 mm f/1.8, pobrano ze strony marki 7artisans – www.7artisans.com, która jest ich wyłącznym właścicielem, posiadającym pełnie praw do rozporządzania nimi. Rzeczowe fotografie zaprezentowano w opracowaniu zgodnie z art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jako ograniczenie majątkowych praw autorskich na rzecz dozwolonego użytku, zgodnie z nowelizacją rzeczowej ustawy z 2015 roku, wyłącznie w celu prezentacji i szerszego zobrazowania poruszanych tematów, pozostających w ścisłym związku z jego tematem.

opracowanie i zdjęcia z wyłączaniem innych od omawianego modeli obiektywów: Sebastian Nikiel 20.02.2020

Informacja o prawach autorskich – można wykorzystywać nieodpłatnie wyłącznie w zastosowaniach niekomercyjnych, oraz z uznaniem i zachowaniem autorstwa, zgodnie z licencją Creative Common 3.0 – www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license – www.creativecommons.org

Informacja prawna – wszystkie wyrażane na łamach niniejszej recenzji poglądy, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy akcesorium, wynikającą z posiadanego doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu. Niniejsza recenzja nie powstała na zamówienie firm trzecich, nie była również przez takowe sponsorowana.