7artisans 60mm Macro

SPRZĘT / obiektyw 7Artisans 60 mm f/2.8 Macro  /  strona 3/5

systematyka recenzji:

.

Ostrość, rozdzielczość obrazu i aberracje…

Szalenie istotną cechą determinującą w dużym stopniu jakość uzyskanego obrazka jest ostrość i rozdzielczość obrazu jaki umożliwia zarejestrowanie dany obiektyw. Częstą zmorą tanich szkieł (znów nie tylko) jest tendencja do „mydlenia” tudzież szybkiej utraty nie tylko jasności ale i ostrości poza centrum kadru. Cechy tej nie należy mylić z naturalnym zmniejszeniem głębi ostrości wynikającym z przesunięcia wartości przysłony. Chodzi o cechy powtarzalne w każdej z wartości przysłon ujawniające niską jakość układu optycznego. Spójrzmy zatem jak wypada tu 7artisan 60mm f/2.8 Macro…

7artisans 60mm f/2.8 Macro – pliki wywołane z RAW / tablice kontrolne ostrość obrazu w zakresie pełnego kadru

odległość ostrzenie 0,70 metra / f16 – w środku i po prawej wycinek z tablicy po lewej

odległość ostrzenie 0,70 metra / f11 – w środku i po prawej wycinek z tablicy po lewej

odległość ostrzenie 0,70 metra / f8 – w środku i po prawej wycinek z tablicy po lewej

odległość ostrzenie 0,70 metra / f5.6 – w środku i po prawej wycinek z tablicy po lewej

odległość ostrzenie 0,70 metra / f4 – w środku i po prawej wycinek z tablicy po lewej

odległość ostrzenie 0,70 metra / f2.8 – w środku i po prawej wycinek z tablicy po lewej

Cóż jest tak jak należało się spodziewać, im bardziej przymykamy przesłonę, osiągając wartość skrajną tudzież f/16 tym jakość obrazu staje się gorsza. Wydaje się że szczytową ostrość obrazu testowany obiektyw osiąga w graniach f/8 do f/11, po czym następuje gwałtowne pogorszenie, utrata szczegółów i pojawienie się typowego „siana” wynikające z nasilającej się dyfrakcji. Warto pamiętać że problem z narastającym zjawiskiem dyfrakcji w przypadku fotografii w dużej skali odwzorowania rośnie wraz ze zwiększaniem tej skali. Inaczej mówić im większe powiększenie tym szybciej narasta dyfrakcja, stając się dokuczliwa przy coraz niższych wartościach przysłony, gdyż rzeczywista jej wartość będzie znacznie wyższa od nominalnej. Rzeczywistą jej wartość możemy policzyć według wzoru (X+1) x Y gdzie:

  • X to mnożnik powiększenia
  • Y to wartość przysłony

Tu bazując na omawianym obiektywie 7artisan 60mm f/2.8 Macro o maksymalnej skali odwzorowania 1:1, przy wartości zadanej przysłony f = 16, uzyskujemy: (1+1) x 16 = 2 x 16 = 32. Oznacza to więc że faktyczna wartość przysłony przy ustawieniu jej na wartość f/16 i pracy przy skali odwzorowania 1:1 wynosi aż 32! Z tego punktu widzenia przestaje dziwić że najwyższą jakość obrazu przy maksymalnym powiększeniu możemy uzyskać w graniach f8 do f11, gdyż w takim przypadku mamy do czynienia odpowiednio z f = 16 i 22.

Obiektyw 7artisans 60mm f/2.8 Macro odznacza się licznymi zaletami jakości obrazu, brak przy tym tu typowych problemów tanich obiektywów jak utrata jasności na brzegach kadru, tendencja do łapania odbłysków, jak i niska rozdzielczość, ta ostatnia wynikająca ze zjawiska dyfrakcji narasta wraz ze skalą odwzorowania i wielkością przysłony, warto bowiem pamiętać że w przypadku fotografowania w skali 1:1 przy przysłonie f/16 jej rzeczywista wartość wynosi aż 32! Na wykresie zaznaczono po lewej przysłonę zadaną, a na górnej belce rzeczywistą dla skali odwzorowania 1:1, po prawej wycinek zdjęcia 1:1 f/16 gdzie wyraźnie widać degradację detali spowodowaną przez dyfrakcję przy f/16 (w rzeczywistości f=32)

W przypadku ostrzenia na nieskończoność nawet f/16 w codziennej fotografii prezentuje akceptowalny poziom, jednak nadal najkorzystniej wypada przedział f/8 do f/11. Nie można też nic szczególnie zarzucić ostrości obrazu w przedziale f/8 do f/5,6 natomiast już przy f/4 do f/2.8 pojawia się klasyczne mydlenie wynikające z małej głębi ostrości, nie wady układu optycznego.

Zjawisko dyfrakcji jest obecne w każdym układzie optycznym, narasta wraz z przymykaniem przysłony obiektywu, w zależności od jego klasy i typu może wystąpić w niższych, lub wyższych jej wartościach. Tu przykładowy wpływ dyfrakcji na zmniejszenie ilości rejestrowanych detali, w przypadku obiektywu marki FUJIFILM FUJINON XC 16-50mm f/3.5-5.6 OIS, po lewej na górze fotografia wykonane przy przesłonie f/9 po prawej jej wycinek (zaznaczony czerwonym polem na zdjęciu po lewej) – widać że ilość detali jest duża, są one wyraźne i czytelne, na dole to samo ujęcie wykonane z przysłoną f/22 – na wycinku z prawej widać utratę ostrości, oraz detali, pojawia się klasyczne mydlenie spowodowane dyfrakcją.

7artisans 60mm f/2.8 Macro – pliki wywołane z RAW / tablice kontrolne ostrość obrazu w zakresie pełnego kadru / skala powiększenia 1:4

f/16 – po prawej wycinek z tablicy

f/11 – po prawej wycinek z tablicy

f/8 – po prawej wycinek z tablicy

f/5.6 – po prawej wycinek z tablicy

f4 – po prawej wycinek z tablicy

f2.8 – po prawej wycinek z tablicy

Przyjrzymy się teraz jak wypada optyka pod kątem tendencji do występowania aberracji chromatycznej, przyznam że tu ponownie obiektyw bardzo miło zaskakuje! Pod tym względem okazuje się lepszy od użytkowanego przeze mnie krótkiego zoom-u marki FUJIFILM z serii XF 18-55 mm, gdzie układ optyczny wykazuje bardzo dużą tendencję do łapania aberracji chromatycznych. Tak wiem, że to dwa różne typy układów optycznych, gdyż omawiany to model stałoogniskowy a ten drugi to zoom, jednak zważając na przepaść cenową jaka dzieli oba obiektywy, uważam że 7artisan 60mm f/2.8 Macro zaprezentował znakomity poziom na tle konkurencji.

Problemy z aberracjami nie są domeną wyłącznie tanich obiektywów, jednym z rozczarowań na tym polu była silna tendencja do ich rejestrowania przez nie należący do najtańszych obiektyw marki FUJIFILM model FUJINON XF 18-55mm f/2,8-4 R LM OIS – tu przykłady zdjęć wykonanych aparatem FUJIFILM X-T20 ujawniające liczne zarejestrowane aberracje sferyczne…

…tu z kolei zarejestrowane tym samym obiektywem i apartem aberracje chromatyczne. Na górze i dole po lewej całe zdjęcie, po prawej jego wycinek.

Właściwie bez względu na sytuację zdjęciową, czy to fotografując pod światło, mocno skontrastowane obiekty, pod dużymi kątami, w całym zakresie przysłony nie doszło do pojawiania się istotnych aberracji zarówno chromatycznej jak i sferycznej, także i tu kolejny plus dla modelu. Zresztą dodam już jako ciekawostkę że tak samo dobrze wypadł pod tym kontem jego mniejszy brat 7artisan 25 mm f/1.8, stąd być może kupując omawiany obecnie nie miałem już na tym polu szczególnych obaw.

7artisans 60mm f/2.8 Macro – pliki wywołane z RAW / powiększenie 1:2 / aberracje chromatyczne / zdjęcia wykonane z intensywnym światłem padającym pod dużym kontem na obiektyw z boku, oraz dwa dodatkowe źródła na tablice kontrolną.

f/16 – po prawej wycinek z tablicy

f/11 – po prawej wycinek z tablicy

f/8 – po prawej wycinek z tablicy

f/5.6 – po prawej wycinek z tablicy

f/4 – po prawej wycinek z tablicy

f/2.8 – po prawej wycinek z tablicy

Bez względu na kąt i siłę wiązki światła, obiektyw 7artisans 60mm f/2.8 Macro nie przejawia istotnych tendencji do powstawania aberracji, jego „tajemnicze” powłoki jako że nie wiemy z jakimi mamy tak naprawdę do czynienia, dobrze radzą sobie również z odbiciami światła, od metalicznych i lustrzanych powierzchni.

7artisans 60mm f/2.8 Macro – zdjęcia testowe / po lewej cały kadr, w środku i po prawej jego wycinki – zdjęcie wykonane z ręki pod światło naturalne lub sztuczne, ujawniające brak aberracji chromatycznej czy sferycznej.

Głębia ostrości i rozmycia tła…

Bardzo mocnym atutem wszystkich obiektywów marki 7artisan jest budowa ich przysłony. Cechuje je złożona konstrukcja, oparta o ponadprzeciętną ilość listków, co zawsze ma bardzo pozytywny wpływ na jakość rozmycia tła. Znów podeprę się tu mniejszym bratem omawianego tudzież obiektywem 25mm f/1.8 którego przysłona posiada ich aż dwanaście. W przypadku omawianego 7artisan 60mm f/2.8 Macro obiektyw wyposażono w dziesięciu listkową irysową przysłonę, co pozwala na uzyskanie efektownego rozmycia.

Bardzo mocnym atutem wszystkich obiektywów marki 7artisan jest budowa ich przysłony. Cechuje je złożona konstrukcja, oparta o ponadprzeciętną ilość listków, co zawsze ma bardzo pozytywny wpływ na jakość rozmycia tła. W przypadku omawianego mamy do czynienia z 10 listkową przysłoną irysową – po lewej przysłona przymknięta do f/11, po prawej do f/8

7artisans 60mm f/2.8 Macro – pliki wywołane z RAW / rozmycie tła

po lewej f/2.8 – po prawej f/4

po lewej f/5.6 – po prawej f/8

po lewej f/11 – po prawej f/16

Jak widzimy dziesięciu listkowa przysłona zapewnia praktycznie okrągły otwór, co przekłada się na efektowny bokeh, szczególnie ładnie się prezentujący w przypadku otwarcia przysłony w wartościach od f/2.8 do f/5.6, fotografując obiekty na tle punktowych świateł, lub migoczących elementów sceny, jak np. krople rosy na trawie. Efekt ten oczywiście silnie powiązany jest z zagadnieniem głębi ostrości, gdyż im większa przysłona (od f/2.8 do f/8) tym będzie ona płytsza, a im mniejsza (od f/8 do f/16) tym głębia ostrości będzie większa.

Dziesięciu listkowa przysłona irysowa obiektywu 7artisans 60mm f/2.8 Macro posiada okrągły otwór, skutkujący pięknym rozmyciem tła i plastycznym efektem bokeh. Tu celowo rozmyta ostrość na kroplach wody i światełkach LED ujawniająca kształt otworu przysłony dla przysłony równej f/4

7artisans 60mm f/2.8 Macro – pliki wywołane z RAW / rozmycie tła

po lewej f/16 – po prawej f/11

po lewej f/8 – po prawej f/5.6

po lewej f/4 – po prawej f/2.8

po lewej f/2.8 – po prawej f4

po lewej f/5.6 – po prawej f8

po lewej f/11 – po prawej f/16

Zwróćmy uwagę jak wraz z przymykaniem przysłony od f/2.8 do f/16 zmienia się ilość detali na zdjęciach, widocznych po lewej stronie kadru tu na przykładzie malutkiego okrętu zamkniętego w szklanej butelce.

W przypadku obiektywów makro, jak omawiany, wpływ głębi ostrości na ilość zarejestrowanych szczegółów ma walne znaczenie, im jest ona mniejsza tym większe problemy z wykonaniem ostrego obrazu całego obiektu…

7artisans 60mm f/2.8 Macro – pliki wywołane z RAW / rozmycie tła

po lewej f/16 – po prawej f/11

po lewej f/8 – po prawej f/5.6

po lewej f/4 – po prawej f/2.8

.


obiektyw 7artisans 60 mm f/2.8 / strona 3/5

Fotografie modeli obiektywów marki 7artisans z wyłączeniem omawianego i modelu 25 mm f/1.8, pobrano ze strony marki 7artisans – www.7artisans.com, która jest ich wyłącznym właścicielem, posiadającym pełnie praw do rozporządzania nimi. Rzeczowe fotografie zaprezentowano w opracowaniu zgodnie z art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jako ograniczenie majątkowych praw autorskich na rzecz dozwolonego użytku, zgodnie z nowelizacją rzeczowej ustawy z 2015 roku, wyłącznie w celu prezentacji i szerszego zobrazowania poruszanych tematów, pozostających w ścisłym związku z jego tematem.

opracowanie i zdjęcia z wyłączaniem innych od omawianego modeli obiektywów: Sebastian Nikiel 20.02.2020

Informacja o prawach autorskich – można wykorzystywać nieodpłatnie wyłącznie w zastosowaniach niekomercyjnych, oraz z uznaniem i zachowaniem autorstwa, zgodnie z licencją Creative Common 3.0 – www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license – www.creativecommons.org

Informacja prawna – wszystkie wyrażane na łamach niniejszej recenzji poglądy, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy akcesorium, wynikającą z posiadanego doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu. Niniejsza recenzja nie powstała na zamówienie firm trzecich, nie była również przez takowe sponsorowana.