7artisans 60mm Macro

SPRZĘT / obiektyw 7Artisans 60 mm f/2.8 Macro  /  strona 2/5

systematyka recenzji:

.

Winietowanie i geometria…

Dużym problemem licznej grupy obiektywów są silne zaburzenia geometrii obrazu, oraz tendencja do winietowania poza centrum kadru. W gwoli ścisłości dodam że problem ten dotyczy nie tylko tańszych modeli niszowych marek, ale również tych znanych. Naturalnie nasila się on w przypadku obiektywów zmiennoogniskowych, tudzież wszelkiego rodzaju zoom-ów, a spada w przypadku obiektywów stałoogniskowych jak omawiany 7artisans 60mm f/2.8 Macro. Nasila się jednak również w przypadku niskiej jakości elementów układu optycznego. Przyjrzymy się teraz jak pod tymi względami wypada recenzowany obiektyw, rozpoczynając od analizy zaburzeń geometrii. Poniższe zdjęcia testowo wykonano dla czterech wartości odległości ostrzenia, rozpoczynając od 3m, następnie 1m, 0,8m i 0,55m, kolejno dla przysłon o wartości: 2.8 / 4 / 5.6 / 8 / 11 / 16.

7artisans 60mm f/2.8 Macro – pliki wywołane z RAW / odległość ostrzenia 3 m / od lewej zdjęcie w skali dalej wycinek tła

odległość 3 m f/2.8 / po prawej wycinek z centrum kadru

odległość 3 m f/4 / po prawej wycinek z centrum kadru

odległość 3 m f/5.6 / po prawej wycinek z centrum kadru

odległość 3 m f/8 / po prawej wycinek z centrum kadru

odległość 3 m f/11 / po prawej wycinek z centrum kadru

odległość 3 m f/16 / po prawej wycinek z centrum kadru

odległość 3 m / od lewej przysłona: f/8 – linie prowadzące obrazujące zaburzenia geometrii

7artisans 60mm f/2.8 Macro – pliki wywołane z RAW / odległość ostrzenia 1 metr

od lewej od góry przysłona: 2.8 / 4 / 5.6 / 8 / 11 / 16

odległość 1 m / przysłona: f/11 – linie prowadzące obrazujące zaburzenia geometrii

7artisans 60mm f/2.8 Macro – pliki wywołane z RAW / odległość ostrzenia 0,8 metra

od lewej od góry przysłona: 2.8 / 4 / 5.6 / 8 / 11 / 16

odległość 0,8 m / przysłona: f/11 – linie prowadzące obrazujące zaburzenia geometrii

7artisans 60mm f/2.8 Macro – pliki wywołane z RAW / odległość ostrzenia 0,55 metra

od lewej od góry przysłona: 2.8 / 4 / 5.6 / 8 / 11 / 16

odległość 0,8 m / przysłona: f/11 – linie prowadzące obrazujące zaburzenia geometrii

Jak widzimy fotografie ukazują pewna zaburzenia geometrii obiektywu 7artisan 60mm f/2.8 Macro. Wykazuje on problem z lekką dystorsją beczkowatą przy odległości ogniskowania 300 centymetrów, następnie przechodzą w lekką dystorsję poduszkową utrzymującą mniej więcej ten sam poziom przy dystansach 100 i 80 centymetrów, po czym spada do minimalnej przy odległości 55 centymetrów. Ze względu na brak takiej możliwości w domu, testy dla ogniskowej ustawionej na nieskończoność przeprowadziłem w terenie. W takiej konfiguracji pojawiała się lekka dystorsja poduszkowa, jednak jej skala była bardzo mała. Reasumując można przyjąć że obecne niewielkie zaburzenia geometrii początkowo mające formę dystorsji poduszkowej (nieskończoność), następnie beczkowej (300 cm), przechodzą w dystorsję poduszkową zmniejszając się wraz ze wzrostem skali odwzorowania, tudzież skrócenia dystansu ostrzenia. Podsumowując warunkując typ obiektywu, oraz jego cenę, obiektyw zaprezentował całkiem niezłą jakość geometrii obrazu, a występujące niewielkie problemy, łatwo można wyeliminować w postprodukcji.

Obiektyw 7Artisans 60 mm f/2.8 Macro cechuje bardzo poprawna geometria obrazu w całym zakresie ogniskowania. Drobne problemy pojawiają się przy nieskończoności, oraz ostrzeniu do 3m, gdzie mamy do czynienia z lekko przesuniętą względem osi optycznej dystorsją poduszkową, tu po lewej żółte linie wyznaczają poprawne osie pionowe, czerwone zarejestrowane na plikach RAW – po prawej te same pliki po konaniu korekty geometrii.

7artisans 60mm f/2.8 Macro – pliki wywołane z RAW / kontrola tendencji do winietowania

od lewej od góry przysłona: 2.8 / 4 / 5.6 / 8 / 11 / 16

Również w przypadku testów pod kątem tendencji do utraty jasności poza centrum kadru, tudzież winietowania nie ma powodów do narzekania. Właściwie w całym zakresie ogniskowych tendencja ta jest wyeliminowana, z wyjątkiem skrajnej przysłony f/16, gdzie faktycznie spadek jasności jest zauważalny, lecz również i tu wyłącznie w przypadku fotografii jasnych płaszczyzn jak testowa, w przypadku codziennej fotografii nie będzie ona dokuczliwa.

Zdjęcia marko wykonane obiektywem 7artisans 60mm f/2.8 Macro cechuje piękna plastyczność i duże bogactwo detali. Oba zdjęcia wykonano aparatem FUJIFILM X-T20, po lewej dodano w postprodukcji winietę.

.


obiektyw 7artisans 60 mm f/2.8 / strona 2/5

Fotografie modeli obiektywów marki 7artisans z wyłączeniem omawianego i modelu 25 mm f/1.8, pobrano ze strony marki 7artisans – www.7artisans.com, która jest ich wyłącznym właścicielem, posiadającym pełnie praw do rozporządzania nimi. Rzeczowe fotografie zaprezentowano w opracowaniu zgodnie z art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jako ograniczenie majątkowych praw autorskich na rzecz dozwolonego użytku, zgodnie z nowelizacją rzeczowej ustawy z 2015 roku, wyłącznie w celu prezentacji i szerszego zobrazowania poruszanych tematów, pozostających w ścisłym związku z jego tematem.

opracowanie i zdjęcia z wyłączaniem innych od omawianego modeli obiektywów: Sebastian Nikiel 20.02.2020

Informacja o prawach autorskich – można wykorzystywać nieodpłatnie wyłącznie w zastosowaniach niekomercyjnych, oraz z uznaniem i zachowaniem autorstwa, zgodnie z licencją Creative Common 3.0 – www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license – www.creativecommons.org

Informacja prawna – wszystkie wyrażane na łamach niniejszej recenzji poglądy, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy akcesorium, wynikającą z posiadanego doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu. Niniejsza recenzja nie powstała na zamówienie firm trzecich, nie była również przez takowe sponsorowana.