Góry – moje miejsce na ziemi – edycja VIII

 

sponsorzy nagród i patronat medialny:

patronat medialny konkursu:

”Znajdziesz

konkurs fotograficzny: „Góry – moje miejsce na ziemi” – edycja VIII / aktualizacja: 30.09.2020

VIII edycja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Góry – moje miejsce na ziemi”
– ogłoszenie wyników –

Po przeszło dwóch miesiącach trwania zmagań konkursowych VIII edycja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Góry – moje miejsce na ziemi” dobiega końca. Edycji jakże wspaniałej i pod wieloma względami wyjątkowej. Odbywającej się przecież w wielu wymiarach trudnym czasie, gdy świat zmaga się z nowym wyzwaniem w pokłosiu którego co rusz musieliśmy zmieniać swoje górskie i podróżnicze plany. Jednak to właśnie ta edycja, na przekór tym wszystkim trudnościom okazała się jedną z najlepszych od ośmiu lat. Po raz pierwszy napłynęło do nas tak dużo pięknych prac, zabierając nas w podróż po niezwykłych górskich zakamarkach całego świata, od Azji, przez Europę, Amerykę Północną i Południową, a nawet po raz pierwszy Antarktydę.

Udział w kończącej się edycji wzięło łącznie 254 osób, z czego do konkursu zakwalifikowanych zostało 244 osoby, 10 nie dopuszczono ze względu na błędy formalne w zgłoszeniu. Zakwalifikowani uczestnicy zgłosili 806 fotografii. To doprawdy wspaniały wynik, dziękujemy wam wszystkim za tak liczny udział w konkursie, za podzielenie się z nami i innymi tymi niezwykłymi miejscami, często niezwykle egzotycznymi, zarejestrowanymi w nietuzinkowy sposób przez pryzmat waszej wrażliwości i emocji jakie w was wywołało.

Wszystkie powyższe fakty są dla nas źródłem ogromnej radości, motywacji do dalszej pracy, ale równocześnie legły u podstaw wyjątkowo trudnych i dłuższych niż zazwyczaj obrad Jury. W toku prac zdecydowano jednak o przyznaniu wszystkich przewidzianych regulaminem miejsc w obu kategoriach wiekowych, plus trzy dodatkowe wyróżnienia, dwa w kategorii głównej powyżej osiemnastego roku życia i jedno w kategorii poniżej osiemnastu lat.

.

NAGRODY GŁÓWNE W KATEGORII POWYŻEJ 18 ROKU ŻYCIA:

 • MIEJSCE I: autor: MK78 / za serie zdjęć / tytuł łączny serii: Jesień w Dolomitach / aparat: NIKON D810
 • MIEJSCE II: autor: marcinbawiec / za serie zdjęć / tytuł łączny serii: Halny / aparat: Canon EOS 5DMARK4
 • MIEJSCE III: autor: 5B9A2319 / tytuł zdjęcia: Leśnica / aparat: Canon EOS 5D Mark IV

WYRÓŻNIENIA:

 • WYRÓŻNIENIE I: autor: Kamil łapie chwile / tytuł zdjęcia: Tatrzański poranek / aparat: NIKON D750
 • WYRÓŻNIENIE II: autor: taras89 / tytuł zdjęcia: Rakuska Czuba, Tatry Słowackie / aparat: FUJIFILM X-T30
 • WYRÓŻNIENIE III: autor: Warmia Olsztyn / tytuł zdjęcia: Biała Woda / aparat: Canon MK IV
 • WYRÓŻNIENIE IV dodatkowe: autor: Jasnypunkt / tytuł zdjęcia: Poranek w Górach Sokolich / aparat: NIKON D750
 • WYRÓŻNIENIE V dodatkowe – za najlepsze zdjęcie wykonane smartfonem: autor: łazik marsjański / zdjęcie z serii: Chłodem zatrzymane / aparat: Huawei P20 Lite

KATEGORIA PONIŻEJ 18 LAT

 • NAGRODA GŁÓWNA: autor: bułkazchlebem234 / tytuł zdjęcia: Przed Tatrami / aparat: FUJIFILM X-T20
 • WYRÓŻNIENIE dodatkowe: autor: JULIET / tytuł zdjęcia: Górski wschód / aparat: NIKON D5600

NAGRODA PUBLICZNOŚCI:

 • autor: Blondi24 / tytuł: Zachód słońca / aparat: Honor 8X JSN-L21 / liczba otrzymanych głosów: 348

W imieniu własnym i całego jury konkursowego serdecznie gratuluję laureatom i raz jeszcze dziękuję Wszystkim za udział w konkursie. Na koniec zapraszam do zapoznania się z krótkim artykułem podsumowujący VII edycję konkursu, oraz nagrodzonymi fotografiami…

O konkursie / aktualizacja: 20.06.2020

doroczny ogólnopolski konkurs fotograficzny, odbywający się pod hasłem przewodnim:

„Góry – moje miejsce na ziemi” – edycja VIII

O konkursie:

Świat za oknami kusi pięknymi letnimi barwami, wielu z nas wkrótce wyruszy na wojaże w malownicze górskie zakątki będąc światkiem jakże wielu wymiarów ich piękna. Wspaniałe imponujące paletą kolorów wschody i zachody słońca, tonące w błękitach wieczoru górskie szczyty, to znów poranne okraszone rosą trawy, oraz leśni i polni tych terenów mieszkańcy. W tym wszystkim zaś my afirmujący to piękno, czerpiący z niego i stający się jego częścią.

W tym właśnie czasie zwyczajowo u progu wakacyjnych miesięcy mamy przyjemność zaprosić do udziału w kolejnej, już ósmej, edycji ogólnopolskiego dorocznego konkursu fotograficznego „Góry – moje miejsce na ziemi”. Idea konkursu pozostaje jak zawsze ta sama – dzielenie się z innymi pięknem górskich krain, ich flory i fauny, oraz emocjami jakie w nas to piękno wywołuje. Dzielenie się i zarażanie nim tych którym nie dane było go jeszcze poznać, oraz jego utrwalanie gdyż przecież świat, w tym szczególnie natury, wciąż przecież się zmienia.

Prace konkursowe należy nadsyłać od 15.07.2020 do 15.09.2020 roku, konkurs zwyczajowo adresowany jest do wszystkich fotografujących, bez względu na poziom doświadczenia, jak i sprzęt którym rejestrujemy zdjęcia. Szczegółowe informacje na temat wymagań technicznych, jak i ogólne na temat konkursu, znajdziecie w regulaminie konkursu. Pomimo obecnej trudnej rzeczywistości, zarówno w wymiarze osobistym jak i gospodarczym, dzięki hojnemu wsparciu sponsorów, udało się zebrać atrakcyjną pule nagród rzeczowych, których łączna wartość wynosi około 5500 zł. Szczególnie pragnę tu podziękować wspierającej nas od lat firmie ROCKLAND i RAVEN działającej w branży turystyczno – sportowej, wyłącznego krajowego dystrybutora wielu uznanych marek outdoorowych, sklepu z markowymi naczyniami termicznymi TermoKubki, portalu Dziennik Leśny i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oddział Bielsko-Biała.

Do grona sponsorów dołączył również INTERFOTO.eu – www.interfoto.eu największy sklep i komis fotograficzny w Polsce, wzbogacając pulę nagród o bardzo udany obiektyw stałoogniskowy marki 7artisans model 25mm f/1.8, dostępny w jednym z dwóch kolorów, oraz kilku wariantach mocowań bagnetowych. Prócz tego w puli nagród znalazły się między innymi plecaki fotograficzne i turystyczne, akcesoria turystyczne, biwakowe i fotograficzne, kijki trekingowe, przenośny głośnik bluetooth, PowerBanki, elektroniczne opaski SmartBand, statyw, kubki termiczne, oraz ciekawe książki i filmy.

Pragnę również podziękować portalom które objęły nasz konkurs po raz kolejny opieką medialną, wszak to również dzięki ich wsparciu informacja o konkursie staje się bardziej przystępna, co przekłada się bezpośrednio na jego popularyzację. W gronie takich portali znalazła się outdoorowa porównywarka cen Ceneria, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie oddział Bielsko-Biała, oraz portal Dziennik Leśny.

Serdecznie wszystkich zapraszamy do udziału, do dzielenia się pięknem którego doświadczamy w górach, emocjami i siłą jaką nam ofiarują – ich pięknem w skali tej największej, jak i najmniejszej, ukazując go w każdych z formatów – pięknem zapisanym w Waszych sercach, a będącym naszym wspólnym dziedzictwem. Pamiętajcie że zgłaszane fotografie nie muszą pochodzić z bieżącego okresu ale dowolnego.

Skrócony regulamin konkursu 

A. Cel konkursu:

Celem dorocznego konkursu organizowanego na łamach witryny www.zyciepisanegorami.pl pod hasłem: „Góry – moje miejsce na ziemi” jest promowanie piękna gór, oraz jego osobistej interpretacji wyrażanej za pomocą fotografii.

B. Do kogo adresowany jest konkurs:

   1. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących, zarówno amatorów, jak i osób zajmujących się fotografią zawodowo, bez względu na rodzaj używanego sprzętu fotograficznego.
   2. Konkurs ma zasięg krajowy i odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

C. Zasady udziału – wymagania techniczne dla zgłaszanych zdjęć:

   1. Każdy uczestnik konkursu fotograficznego może nadesłać maksymalnie trzy fotografie lub trzy powiązane tematycznie serie zdjęć (patrz punkt 4 / część C), związane z tematyką konkursową, czyli odnoszące się do piękna pejzażu górskiego, ich flory i fauny, interakcji człowieka z górami, oraz uczuć jakie to piękno wywołuje, interpretacja tych cech należy do uczestnika, z zastrzeżeniem opisanym w punkcie 2, 7 i 8 części C regulaminu.
   2. Do konkursu nie będą kwalifikowane fotografie przedstawiające zwierzęta i roślinność sfotografowaną poza ich naturalnym, dzikim siedliskiem – zdjęcia takie będą dyskwalifikowane z udziału w konkursie bez konieczności powiadamiania zgłaszającego.
   3. Zgłaszane zdjęcia muszą mieć minimum 2400 px szerokości oraz 1300 px wysokości, przy czym ich waga maksymalna nie może przekraczać 7mb dla jednego zdjęcia, natomiast w przypadku zdjęć panoramicznych minimalna szerokość pozioma to 2560 px. Dopuszcza się również prace czarno-białe, wykonane w odcieniach sepii, oraz zdjęcia złożone w postprodukcji z więcej niż jednej klatki, w tym HDR, z zastrzeżeniem opisanym w punkcie 7 części C regulaminu.
   4. Dopuszcza się również zgłaszanie do konkursu prac wielozdjęciowych – pod warunkiem że stanowią tematycznie powiązane serie, a łączna ich liczba nie przekracza trzech, a całkowita liczba zgłoszonych zdjęć nie może przekroczyć 18 zdjęć.
   5. Zdjęcia należy wysłać w postaci elektronicznej w dowolnych formatach graficznych, jako załącznik do e-maila na adres: konkurs@zyciepisanegorami.pl – przy czym łączna waga dla trzech zdjęć nie może przekroczyć 25mb, a w przypadku zgłaszania serii zdjęć 50mb, w przypadku większych załączników, należy je podzielić na części nie przekraczające 50mb.
   6. Zgłaszając fotografie konkursowe można skorzystać z gotowej karty zgłoszeniowej (<<tu do pobrania>>). Karta udostępniana jest w postaci pliku tekstowego. Kartę należy pobrać, edytować i wypełnić, następnie zapisać i odesłać jako załącznik do zgłaszanych fotografii na adres konkursowy konkurs@zyciepisanegorami.pl, wraz ze zgłaszanymi zdjęciami. W przypadku nie korzystania z karty zgłoszeniowej należy zgłaszane zdjęcia ponumerować, lub przypisać ich pierwotny numer do tytułu zdjęcia. W wiadomości prócz zdjęć należy podać poniższe informacje w kolejności ich dodawania:
    • TYTUŁ ZDJĘCIA (obowiązkowo)
    • LOGIN pod jakim zdjęcia będą prezentowane w galerii konkursowej (obowiązkowo) przy czym:
     • loginem mogą być: dowolne hasło lub imię (poza własnym), kombinacja cyfr i nazwy
     • loginem nie mogą być: własne imię i nazwisko, linki, nazwy i adresy stron internetowych, profili społecznościowych, oraz słowa wulgarne, lub obrażające uczucia i poglądy innych osób
    • zgodę lub jej brak na uczestnictwo w rywalizacji o nagrodę publiczności na łamach portalu Facebook (szczegóły w sekcji C.3 regulaminu – „Nagroda publiczności”) / (obowiązkowo)
    • miejsce i datę wykonania (nie obowiązkowo)
    • model aparatu fotograficznego (nie obowiązkowo)
    • mile widziany jest również szerszy komentarz do zdjęcia, co przedstawia sfotografowana scena / obiekt (nie obowiązkowo)
    • wypełniony skan, lub czytelne zdjęcie wypełnionego załącznika zgody na udział w konkursie osób niepełnoletnich poniżej 18 roku życia (szczegóły w części D.1) / (obowiązkowo)
   7. Zabrania się dokonywania głębszych zmian w zdjęciach, za pomocą programów do obróbki zdjęć, w tym szczególnie zmiany oryginalnej kompozycji, przez dodanie lub ujęcie jej elementów zmieniających treść fotografii, dodawania znaków wodnych, imienia i nazwiska, linków, oraz ramki. Dopuszczalne są jedynie podstawowe korekty zdjęć w tym: zmiana kontrastu, poprawa ostrości, balansu bieli i nasycenia, kadrowanie, korekta wad optyki, lub usunięcie drobnych zanieczyszczeń. Zdjęcia noszące cechy innych od wymienionych ingerencji będą dyskwalifikowane z konkursu. Decyzja o zdyskwalifikowaniu jest podejmowana przez Jury konkursowe i jest ostateczna.
   8. Zabrania się nadsyłania do konkursu zdjęć przedstawiających nagość, również zdjęcia o wyjątkowo niskich walorach estetycznych, obraźliwe, szerzące nienawiść, obrażające uczucia religijne, bądź naruszające prawo, będą dyskwalifikowane z udziału w konkursie, bez obowiązku informowania o tym osób które nadesłały takie fotografie.
   9. Zgłaszane na konkurs prace, mogą być już wcześniej nagradzane, nie mogą jednak być równocześnie zgłoszone do innych, trwających równolegle konkursów.
   10. Nie ogranicza się w żaden sposób zasięgu konkursu, zgłaszane fotografie mogą przedstawiać dowolne pasma górskie z dowolnego miejsca na świecie. Nie ogranicza się również zakresu czasowego w jakim zdjęcia zgłaszane zdjęcia zostały wykonane, mogą one pochodzić z bieżącego okresu, jak i z lat wcześniejszych.

D. Kategorie konkursowe:

W VIII edycji „Góry – moje miejsce na ziemi” wytyczone zostają trzy kategorię nagród:

   • kategoria główna poniżej osiemnastego roku życia
   • kategoria główna powyżej osiemnastego roku życia
   • „Nagroda Publiczności”

D.1  Kategoria główna poniżej osiemnastego roku życia:

   1. Kategoria dla osób niepełnoletnich jest jednostopniowa, nagrodę w niej przyznaje jury konkursowe, w toku obrad prowadzonych równolegle z obradami nad wyróżnieniami w kategorii powyżej osiemnastego roku życia, ogłoszenie wyników w tej kategorii również będzie miało miejsce w tym samym czasie, to jest 01.10.2020 roku.
   2. Również wymagania techniczne wobec zgłaszanych zdjęć są takie same jak w kategorii powyżej osiemnastego roku życia (patrz „Część C – zasady udziału”). Jury dokonując oceny zgłaszanych fotografii będzie brało pod uwagę sposób oddania tematu konkursowego, oraz poziom warsztatowy fotografii.
   3. Niezbędnym warunkiem którego spełnianie umożliwia start w konkursie osób poniżej 18 roku życia jest pobranie i wypełnienie formularza przez opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział niepełnoletniego w konkursie, oraz zgodę na udostępnienie / wykorzystanie danych personalnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z regulaminu konkursu. Druk zgody do pobrania <<TUTAJ>> formularz należy pobrać, wypełnić, a następnie zeskanowany, lub jako czytelne zdjęcie, wysłać załącznikiem do e-mailem zgłoszeniowego na adres organizatora konkursu – konkurs@zyciepisanegorami.pl

D.2. Kategoria główna powyżej osiemnastego roku życia:

W kategorii konkursowej powyżej osiemnastego roku życia nagrody przyznawane są wyłącznie przez jury w toku obrad, poprzez wybór najlepiej oddających temat konkursowy fotografii, przedstawiających również odpowiednio wysoki poziom warsztatowy. Wyróżnia się w niej następuje nagrody i wyróżnienia: 

   • miejsce I / nagroda główna konkursu
   • miejsce II
   • miejsce III
   • wyróżnienie I
   • wyróżnienie II
   • wyróżnienie III 

D.3 Nagroda publiczności:

   1. By wziąć udział w tej części konkursu, dokonujący zgłoszenia uczestnik, musi określić w wiadomości, czy chce by jego zdjęcia zostały dodane do albumu konkursowego na łamach serwisu Facebook. Jeśli taką zgodę wyraża zakwalifikowane do konkursu zdjęcia, będą równocześnie zamieszczane w Galerii Witryny, oraz albumie konkursowym na jej profilu na łamach Facebooka.
   2. Termin zgłaszania prac do „Nagrody publiczności” upływa wraz z terminem zgłaszania prac w konkursie głównym – to jest 15.09.2020 godzina 24:00.
   3. Głosowanie na zdjęcia w kategorii „Nagrody publiczności” trwać będzie do 20.09.2020 – godzina 24:00.
   4. W kategorii „Nagroda publiczności” nagrodzone zostaje zdjęcie które otrzyma największą liczbę „polubień” (kliknięcie „lubię to” lub „super”) w chwili zamknięcia etapu głosowania – to jest 20.09.2020r – godzina 24:00.
   5. By głosować na zdjęcia w tej kategorii należy:
   6. Na każde zdjęcie można głosować tylko jeden raz w trakcie trwania całego konkursu.
   7. Zabrania się sztucznego zawyżania liczby głosów pod zdjęciami biorącymi udział w głosowaniu o „Nagrodę publiczności” w tym: zgłaszania zdjęcia na profile społeczności i grup służących wyłącznie kliknięciu „Lubię to” lub „Super”, zlecania firmom i osobom trzecim sztucznego ich zwiększania poprzez skrypty, puste konta, spam-boty, oraz wszystkie inne techniki służące nieuczciwemu zwiększeniu głosów. W przypadku stwierdzenia takich praktyk sporne zdjęcie zostanie usunięte, a autor może zostać zdyskwalifikowany z udziału w konkursie, zarówno o „Nagrodę publiczności” jak i w kategoriach głównych.
   8. Autorzy zdjęć biorących udział w rywalizacji o „Nagrodę Publiczności” mogą promować swoje fotografie poprzez publikowanie fotografii i informacji o konkursie na łamach swojego profilu, grupach dyskusyjnych i społecznościowych (z zastrzeżeniem opisanym w punkcie 7 / część D.3), jak i własnych blogach i stronach internetowych. Dopuszcza się również promowanie poprzez udostępnianie takiego postu przez osoby trzecie na takich samych zasadach.
   9. „Nagroda publiczności” jest jednostopniowa, jeśli doszłoby do sytuacji że dwa, lub więcej zdjęć otrzymałoby taką samą liczbę polubień, zwycięzcę wyłoni Jury konkursowe, w takim samym terminie jak ogłoszenie nominacji do nagród głównych to jest 01.10.2020 roku.
   10. „Nagroda publiczności” zostanie przyznana po podliczeniu i sprawdzeniu głosów, najpóźniej w 24 godziny po zamknięciu etapu głosownia to jest 21.09.2020r, a autor zostanie o tym poinformowany droga mailową, wraz z prośbą o podanie danych adresowych koniecznych do wysyłki nagrody. Informacja o laureacie zostanie również opublikowana na łamach witryny www.zyciepisanegorami.pl, jej profilach społecznościowych w tym: Facebook, Twitter, Instagram, oraz stronach parterów medialnych i sponsorów konkursu.
   11. Zdobycie „Nagrody publiczności” nie wyłącza z uczestnictwa w zmaganiach o nagrody główne, przyznawane przez jury konkursowe, dopuszczalna więc jest sytuacja że ta sama fotografia zostanie podwójnie nagrodzona, o ile tak zdecyduje jury konkursowe.
   12. W przypadku nie wyrażania zgody na zamieszczanie zdjęć w albumie konkursowym na łamach portalu Facebook – uczestnik nie będzie brał udziału w rywalizacji o „Nagrodę publiczności” co jednak nie wpływa na uczestnictwo w konkursie głównym.
   13. Warunki techniczne zgłaszanych zdjęć do rywalizacji w kategorii „Nagroda publiczności” są takie same jak dla zdjęć w kategoriach głównych (patrz „Część C – zasady udziału”).

E. Terminarz:

   1. Konkurs ma pięć etapów:
    1. Zgłoszenie prac konkursowych do konkursu głównego i o „Nagrodę Publiczności” od 15.07.2020 do 15.09.2020 r do godziny 24:00 (decyduje godzina i data wpłynięcia maila zgłoszeniowego). 
    2. Wybór najlepszego zdjęcia przez internautów w kategorii „Nagroda Publiczności” w publicznym głosowaniu na profilu witryny na portalu Facebook do 20.09.2020 r (do godziny 24:00) 
    3. Głosowanie i ocena prac przez jury konkursowe od 16.09.2020 do 30.09.2020 roku.
    4. Podliczenie głosów i ogłoszenie wyników w kategorii „Nagrody Publiczności” – 21.09.2020 r 
    5. Po zakończeniu głosowania przez Jury, na stronie konkursowej, zostaną ogłoszeni laureaci którzy otrzymają  nagrody i wyróżnienia w obu kategoriach głównych, to jest powyżej i poniżej osiemnastego roku życia – co będzie miało miejsce 01.10.2020 roku. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o wyniku za pomocą maila, oraz poproszone o podanie danych adresowych, koniecznych do wysłania nagrody. Uwaga – jeśli osoby nagrodzone nie skontaktują się i nie podadzą rzeczowych danych w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników – to jest 31.10.2020 nagrody będą przekazane na poczet kolejnych konkursów.

F. Sponsorzy nagród, organizator konkursu i patroni medialni:

   1. Głównym organizatorem konkursu fotograficznego „Góry – moje miejsce na ziemi” edycja VIII, jest właściciel i administrator witryny www.zyciepisanegorami.pl – Sebastian Nikiel, natomiast współorganizatorem odpowiedzialnym za kontakty ze sponsorami konkursu Aneta Nikiel.
   2. Sponsorami nagród w konkursie są:
    • Sebastiana Nikiel, organizatora konkursu i administratora witryny: www.zyciepisanegorami.pl
    • RAVEN – firma handlowa działająca w branży turystyczno – sportowej, wyłączny krajowy dystrybutor wielu uznanych marek outdoorowych: www.ravenco.eu
    • Rockland – dystrybutor wysokiej jakości odzieży oraz sprzętu turystycznego: www.rockland.com.pl
    • INTERFOTO.eu – największy sklep i komis fotograficzny w Polsce: www.interfoto.eu
    • TermoKubki – dystrybutor markowych naczyń termicznych: www.termokubki.com.pl
    • portal „Dziennik Leśny”– serwis dla miłośników i pasjonatów przyrody – www.dzienniklesny.pl
    • Polskie Towarzystwo Tatrzańskie / oddział Bielsko-Biała – www.bielsko.ptt.org.pl
   3. Patronami medialnymi konkursu fotograficznego są portale:

 

G. Prawa autorskie i polityka prywatności:

Prawa autorskie

   1. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu w żaden sposób nie ogranicza praw autorskich właściciela zdjęcia, z zastrzeżeniem udzielenia nieodpłatnej, nie ograniczonej czasowo zgody na wykorzystanie zgłaszanych prac do promocji konkursu podczas jego trwania i po jego zakończeniu, oraz wykorzystania we własnych celach promocyjnych przez sponsorów nagród w konkursie, wymienionych w części F skróconego regulaminu, punkt 2.
   2. Przez pojęcie udzielenia nieodpłatnej zgody na wykorzystanie zgłaszanych do konkursu zdjęć rozumie się: wykorzystanie ich bez ograniczenia czasowego przez sponsorów nagród, w tym publikowanie w mediach elektronicznych i papierowych, druku w wersji papierowej, w postaci przetworzonej i pierwotnej, oraz tworzenie dzieł pochodnych bez konieczności podania autorstwa.
   3. Uczestnik zgadza się na prezentację zgłoszonych zdjęć w „Galerii konkursowej”, pod wskazanym w zgłoszeniu LOGINEM, oraz nieodpłatne wykorzystanie ich na banerach i materiałach promujących konkurs „Góry – moje miejsce na ziemi”, na łamach witryny, jej profilach społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, oraz stronach internetowych jak i ich profilach społecznościowych partnerów medialnych (wymienionych w części F skróconego regulaminu / punkt 3) i sponsorów.
   4. Uczestnicy konkursu, którzy wyrazili taką chęć i biorą udział w rywalizacji o „Nagrodę Publiczności” wyrażają również zgodę na publikację swych prac w albumie konkursowym i pokonkursowym na profilu witryny na portalu Facebook, pod wskazanym w zgłoszeniu LOGINEM.
   5. Zgłaszając zdjęcie do konkursu, autor musi posiadać pełnię praw autorskich do niego, oraz prawo do publikacji elementów / osób przedstawionych na fotografii, o ile podlegają one ochronie prawnej takiej zgody wymagającej. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak takich praw, za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z ich braku odpowiedzialność ponosi zgłaszający.

Polityka prywatności

   1. Organizator informuje że nie gromadzi w sposób trwały żadnych danych personalnych, poza zakresem niezbędnym do realizacji zadań konkursowych.
   2. Ze względu na wymogi organizacyjne, umożliwiające realizację konkursu, istnieje obowiązek podania minimum danych osobowych przez Uczestnika konkursu w tym adresu kontaktowego e-mail, oraz indywidualnego loginu pod jakim prezentowane będą jego prace konkursowe. Podany adres e-mail będzie służył wyłącznie zapewnianiu możliwości kontaktu z uczestnikiem konkursu, w celach związanych z jego przebiegiem.
   3. Zgłaszając swój udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę by wybrany przez niego login został umieszczony na listach rankingowych, w „Galerii Konkursowej” i „Galerii Pokonkursowej” witryny jak i w albumie konkursowym i pokonkursowym na łamach portalu Facebook, o ile Uczestnik w zgłoszeniu udziału wyraził chęć rywalizacji w kategorii „Nagrody Publiczności”.
   4. Jedynie osoby nagrodzone będą proszone o podanie (imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu) danych personalnych koniecznych do przesłania nagrody.
   5. Podane przez Użytkownika dane personalne w tym: e-mail, zgoda na udział osób niepełnoletnich podpisana przez prawnego opiekuna, adres pocztowy w przypadku osób wyróżnionych w konkursie, pozostają do wyłącznej wiadomości organizatora konkursu i nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.
   6. Podane dane personalne, w tym e-mail, oraz adresu pocztowe osób nagrodzonych będą przechowywane przez organizatora wyłącznie przez 60 dni, licząc od chwili zakończenia konkursu, w celach rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, po czym będą w sposób trwały kasowane. Tym samym organizator nie gromadzi w sposób uporządkowany i trwały żadnych danych personalnych uczestników, w zakresie przekraczającym minimum wymagane do przeprowadzenia konkursu.
   7. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do poprawy zgłoszonych danych, jak i żądania ich wcześniejszego usunięcia, co będzie oznaczało jednak równocześnie rezygnację z dalszego udziału w konkursie. W tym celu należy się skontaktować z organizatorem konkursu – zyciepisanegorami@gmail.com


H. Głosowanie i Jury:

   1. Jury konkursowe składa się z trzech osób – przewodniczącego i dwóch członków. Każdy z nich oceniać będzie zdjęcia wpierw w sposób niezależny od sobie wyłaniając grupę 10 najlepszych jego zdaniem prac. Następnie podczas wspólnych obrad z powstałej grupy 30 najlepszych fotografii wybrane zostaną zdjęcia typowane do nagród głównych w obu kategoriach wiekowych. 
   2. W kategorii „Nagrody publiczności” jeśli doszłoby do sytuacji opisanej w części regulaminu „Nagroda publiczności sekcja D3 / punkt 9″ że jedna, lub więcej, fotografii otrzymałoby taką sama ilość głosów, decyzję o zwycięstwie podejmie jury konkursowe w trybie zwyczajnym, to jest w chwili ogłoszenia nominacji do nagród głównych 01.10.2020 r.

Skład Jury:

Sebastian Nikiel – związany z górami od najmłodszych lat życia, fotograf pasjonata, poeta, artysta plastyk… Góry są moim źródłem siły i inspiracji, wiernym Przyjacielem, oraz nauczycielem, fotografia natomiast metodą na dzielenie się pięknem jakiego w nich doświadczam…

 

witryna: www.zyciepisanegorami.pl


Piotr Dziki – wokół siebie szukam ciekawych miejsc i ładnych krajobrazów które cenię najbardziej, obojętnie czy w górach czy na nizinach – moje zdjęcia, to „okienka wspomnień” z tych wszystkich miejsc…

.

.

witryna: www.zuziawdrodze.blogspot.com


Szymon Baron – podróżnik (odwiedził większość państw Europy), społecznik (prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Bielsku-Białej), przewodnik górski zakochany w Karpatach Ukraińskich; fotografuje by utrwalić piękno i różnorodność odwiedzanych miejsc…

.

witryna: www.szymek.ptt.org.pl

I. Nagrody i wyróżnienia…

W VII edycji dorocznego ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Góry – moje miejsce na ziemi” przyznane zostaną:

   • jednostopniowa nagroda w kategorii głównej poniżej osiemnastego roku życia
   • trzy nagrody główne, oraz trzy wyróżnienia w kategorii powyżej osiemnastego roku życia
   • jednostopniowa „Nagroda publiczności”

1. Nagrody główne w kategorii powyżej osiemnastego roku życia:

   • Miejsce I:

   • dyplom
   • plecak fotograficzny marki LightPro model TS-30R / kolor czarny z zieloną wyściółką komory transportowej i pokrowcem przeciwdeszczowym
   • obiektyw stałoogniskowy marki 7artisans model 25mm f/1.8 / do wyboru kolor srebrny lub czarny, oraz mocowanie bagnetowe: Sony E, Fuji XF, Canon EOS-M , mikro 4/3 (szczegółowe dane / punkt 4 części I regulaminu) / ufundowany przez sklep i komis fotograficzny www.interfoto.eu
   • kijki trekingowe marki ROCKLAND model Rapid ALU / kolor czarny z zielonymi dodatkami / w komplecie z talerzykami letnim, zimowymi, oraz gumowymi nasadkami na groty / ufundowane przez firmę RAVEN – www.ravenco.eu, oraz Rockland – www.rockland.com.pl
   • latarka czołowa marki POCKETMAN T6+COB/A z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym, jasność 6000 lumenów + futerał podróżny marki Liplasting w kolorze czarnym
   • PowerBank marki ADATA model S10000 o pojemności 10 000 mAh (37 Wh) 2.1A / kolor czarny
   • autorskie tomiki poezji Sebastiana Nikiel:
   • książka Davida duChemina „Zdjęcie: proces tworzenia. Opowieść o fotografii od pomysłu do obrazu”
   • książka „W dobrym Towarzystwie – rozmowy o górach” tom I / wydanej przez PTT Bielsko-Biała pod redakcją Roberta Słonki i Szymona Barona / ufundowany przez: www.bielsko.ptt.org.pl

.

SPONSORZY NAGRÓD:

   • Miejsce II:

   • dyplom
   • plecak fotograficzny marki LightPro model TS-30R / kolor czarny z czerwoną wyściółką komory transportowej i pokrowcem przeciwdeszczowym
   • statyw elastyczny Ulanzi MT-11 Flexible z głowica kulową, oraz modyfikowalną płytką do montażu aparatu fotograficznego lub smartfona
   • kubek termiczny STERLING o pojemności 500 ml / kolor czarny / ufundowany przez firmę Termio – www.termokubki.com.pl
   • kijki trekingowe marki ROCKLAND model Rapid ALU / kolor czarny z zielonymi dodatkami / w komplecie z talerzykami letnim, zimowymi, oraz gumowymi nasadkami na groty / ufundowane przez firmę RAVEN – www.ravenco.eu, oraz Rockland – www.rockland.com.pl
   • PowerBank marki ADATA model S10000 o pojemności 10 000 mAh (37 Wh) 2.1A / kolor czarny
   • latarka czołowa marki POCKETMAN T6+COB/A z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym, jasność 6000 lumenów + futerał podróżny marki Liplasting w kolorze czarnym
   • opaska SmartBand M4 / kolor czarny
   • autorskie tomiki poezji Sebastiana Nikiel:
   • książka Davida duChemina „Zdjęcie: proces tworzenia. Opowieść o fotografii od pomysłu do obrazu”
   • książka „W dobrym Towarzystwie – rozmowy o górach” tom I / wydanej przez PTT Bielsko-Biała pod redakcją Roberta Słonki i Szymona Barona / ufundowany przez: www.bielsko.ptt.org.pl

.

SPONSORZY NAGRÓD:

   • Miejsce III:

   • dyplom
   • plecak trekingowy marki Rockland model PLUME 25 / kolor czarno – stalowy, pojemność 25 litrów / ufundowane przez firmę RAVEN – www.ravenco.eu, oraz Rockland – www.rockland.com.pl
   • zestaw naczyń kempingowych ROCKLAND Travel Plus / ufundowane przez firmę RAVEN – ufundowane przez firmę RAVEN – www.ravenco.eu, oraz Rockland – www.rockland.com.pl
   • ręcznik szybkoschnący marki ROCKLNAD rozmiar XL (150×85 cm), kolor niebieski / ufundowane przez firmę RAVEN – www.ravenco.eu, oraz Rockland – www.rockland.com.pl
   • PowerBank marki ADATA model S10000 o pojemności 10 000 mAh (37 Wh) 2.1A / kolor czarny
   • latarka czołowa marki POCKETMAN T6+COB/B z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym, jasność 6000 lumenów + futerał podróżny marki Liplasting w kolorze błękitnym
   • kubek turystyczny ROCKLAND, model TRAVEL MUG, pojemność 350 ml / stal szlachetna bez malowania / ufundowane przez firmę RAVEN – www.ravenco.eu, oraz Rockland – www.rockland.com.pl
   • opaska SmartBand M4 / kolor czarny
   • autorskie tomiki poezji Sebastiana Nikiel:
   • książka Davida duChemina „Zdjęcie: proces tworzenia. Opowieść o fotografii od pomysłu do obrazu”
   • książka „W dobrym Towarzystwie – rozmowy o górach” tom I / wydanej przez PTT Bielsko-Biała pod redakcją Roberta Słonki i Szymona Barona / ufundowany przez: www.bielsko.ptt.org.pl
   • seria zrekonstruowanych filmów przyrodniczych Włodzimierza Puchalskiego:

.

SPONSORZY NAGRÓD:

   • Wyróżnienie I:

   • dyplom
   • plecak fotograficzny LightPro model TS-S06 / z pokrowcem przeciwdeszczowym / kolor ciemnoszary z jasno zieloną wyściółką komory transportowej
   • torba biodrowa / nerka marki ROCKLAND model WAIST II / ufundowane przez firmę RAVEN – www.ravenco.eu, oraz Rockland – www.rockland.com.pl
   • zestaw naczyń turystycznych marki ROCKLAND model TRAVEL DUO ANODIZED / z anodyzowanego aluminium / kolor ciemno grafitowy / ufundowane przez firmę RAVEN – www.ravenco.eu, oraz Rockland – www.rockland.com.pl
   • latarka czołowa marki Litwod model T19 z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym / jasność 5000 lumenów + futerał podróżny marki Liplasting w kolorze błękitnym
   • PowerBank marki REINSTON model EPB017 o pojemności 5 000 mAh 2.1A / kolor czarny
   • opaska SmartBand M4 / kolor niebieski
   • autorskie tomiki poezji Sebastiana Nikiel:
   • książka Davida duChemina „Zdjęcie: proces tworzenia. Opowieść o fotografii od pomysłu do obrazu”
   • książka „W dobrym Towarzystwie – rozmowy o górach” tom I / wydanej przez PTT Bielsko-Biała pod redakcją Roberta Słonki i Szymona Barona / ufundowany przez: www.bielsko.ptt.org.pl

.

SPONSORZY NAGRÓD:

   • Wyróżnienie II:

 

   • dyplom
   • plecak turystyczny marki Quechua model NH100 / pojemność 30 litrów / kolor czarny
   • PowerBank marki REINSTON model EPB017 o pojemności 5 000 mAh 2.1A / kolor czarny
   • kubek termiczny marki ROCKLAND, model COSMIC, pojemność 330 ml / kolor: metalik kasztanowy / ufundowane przez firmę RAVEN – www.ravenco.eu, oraz Rockland – www.rockland.com.pl
   • latarka czołowa marki Tooniu model T037 z 5W diodą CREE LED / zasilana jedną baterią lub akumulatorem AA / kolor żółty + futerał podróżny marki Liplasting w kolorze fioletowym
   • ręcznik szybkoschnący marki ROCKLNAD rozmiar XL (150×85 cm), kolor niebieski / ufundowane przez firmę RAVEN – www.ravenco.eu, oraz Rockland – www.rockland.com.pl
   • kubek marki ROCKLAND, model STAINLESS MUG, o pojemności 600ml / kolor srebrny /ufundowane przez firmę RAVEN – www.ravenco.eu, oraz Rockland – www.rockland.com.pl
   • autorskie tomiki poezji Sebastiana Nikiel:
   • książka Davida duChemina „Zdjęcie: proces tworzenia. Opowieść o fotografii od pomysłu do obrazu”
   • album krajoznawczy: „Przyroda Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego”

.

SPONSORZY NAGRÓD:

   • Wyróżnienie III:

   • dyplom
   • plecak turystyczny marki Quechua model NH100 / pojemność 20 litrów / kolor khaki
   • kubek termiczny marki ROCKLAND, model COSMIC, pojemność 330 ml / kolor: metalik kasztanowy / ufundowane przez firmę RAVEN – www.ravenco.eu, oraz Rockland – www.rockland.com.pl
   • termos turystyczny marki ROCKLAND model HELIOS pojemność 700 ml, kolor czarny / ufundowane przez firmę RAVEN – www.ravenco.eu, oraz Rockland – www.rockland.com.pl
   • ręcznik szybkoschnący marki ROCKLNAD rozmiar L (130×75 cm), kolor niebieski / ufundowane przez firmę RAVEN – www.ravenco.eu, oraz Rockland – www.rockland.com.pl
   • opaska SmartBand M4 / kolor niebieski
   • autorskie tomiki poezji Sebastiana Nikiel:
   • seria zrekonstruowanych filmów przyrodniczych Włodzimierza Puchalskiego:
   • książka Davida duChemina „Zdjęcie: proces tworzenia. Opowieść o fotografii od pomysłu do obrazu”
   • książka „W dobrym Towarzystwie – rozmowy o górach” tom I / wydanej przez PTT Bielsko-Biała pod redakcją Roberta Słonki i Szymona Barona / ufundowany przez: www.bielsko.ptt.org.pl

.

SPONSORZY NAGRÓD:

2. Nagroda główna poniżej osiemnastego roku życia:

   • dyplom
   • torba fotograficzna marki Caden model K1 Lite / kolor czarny z czerwoną wyściółką / z pokrowcem przeciwdeszczowym
   • głośnik przenośny bluetooth marki: TRACER, model: WARP GREY / moc: 10 W / wodoszczelność dla normy IPX5 / czytnik kart pamięci microSD / kolor szary
   • termos turystyczny marki ROCKLAND model HELIOS pojemność 700 ml, kolor czarny / ufundowane przez firmę RAVEN – www.ravenco.eu, oraz Rockland – www.rockland.com.pl
   • kubek termiczny w kształcie obiektywu marki GIFT WORLD model Lens Cup 24-105mm / pojemność 450 ml, kolor czarny
   • książka Davida duChemina „Zdjęcie: proces tworzenia. Opowieść o fotografii od pomysłu do obrazu”

.

SPONSORZY NAGRÓD:

3. Nagroda publiczności: 

.

SPONSORZY NAGRÓD:

4. Laureat nagrody głównej konkursu po otrzymaniu informacji o nominacji zostanie drogą mailową poproszony o dokonaniu wyboru koloru obudowy obiektywu 7artisans 25mm f/1.8, to jest czarnego lub srebrnego, oraz wyboru jednego z dostępnych mocowań bagnetowych: Sony E, Fuji XF, Canon EOS-M, mikro 4/3 (Panasonic, Olympus), Sony E-mount. Ze względu na konieczność sprowadzenia wybranego przez laureata wariantu obiektywu czas wysyłki nagrody od chwili ogłoszenia nominacji i otrzymania rzeczowych informacji może zająć do czterech tygodni.

5. Przyznane przez Jury nagrody nie podlegają wymianie na pieniądze, oraz inne nagrody, a decyzja Jury o podziale nagród jest ostateczna.

J. Postanowienia końcowe regulaminu
   1. Równoległe, podczas trwania konkursu, zgłoszone prace, spełniające wymienione regulaminem wymogi techniczne, oraz nie noszące znamion zabronionej ingerencji w zdjęcie, zakwalifikowane do dalszego etapu konkursu, będą zamieszczane w przeciągu 72 godzin od chwili otrzymania maila z załączonymi zdjęciami, w Galerii Konkursowej na łamach witryny www.zyciepisanegorami.pl, oraz w albumie konkursowym na profilu witryny na łamach Facebooka (pod warunkiem że uczestnik wyraził chęć rywalizacji o nagrodę publiczności) jednak organizator dołoży wszelkich starań by zdjęcia trafiały do galerii i albumu konkursowego jak najszybciej.
   2. Po zakwalifikowaniu zdjęć, oraz ich zamieszczeniu w „Galerii konkursowej”, jak i albumie na łamach profilu witryn na portalu Facebook, zgłaszający otrzyma od organizatora informację o tym za pomocą maila (na adres podany w zgłoszeniu).
   3. Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród głównych, wyróżnień, lub nagrody w kategorii poniżej osiemnastego roku życia jeśli żadne ze zdjęć zgłoszonych do konkursu nie będzie przedstawiało odpowiedniego poziomu artystycznego i warsztatowego. Jury zastrzega sobie prawo do innego niż podany w regulaminie podziału nagród.
   4. Rozstrzyganiem ewentualnych wątpliwości, interpretacji i sporów, związanych z niniejszym regulaminem zajmuje się jury konkursowe, wszelkie zastrzeżenia należy zgłaszać na adres mailowy: zyciepisanegorami@gmail.com
   5. Pozostałe kwestie nie rozstrzygnięte w regulaminie regulują odpowiednie przepisy polskiego prawa w zakresie stosownych ustaw kodeksu cywilnego.
K. Do pobrania – PEŁNY REGULAMIN / LINKI

Linki:

Do pobrania:

sponsorzy nagród i patronat medialny:

.

patronat medialny konkursu:

”Znajdziesz


konkurs: „Góry – moje miejsce na ziemi” edycja VIII – strona z informacjami o konkursie, regulaminem, oraz materiałami do pobrania

organizator konkursu: Sebastian i Aneta Nikiel

jury w składzie: Sebastian Nikiel / Piotr Dziki / Szymon Baron